Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 40 zł
Certyfikat SSL z szyfrowaniem ECDSA -60% Wybieram

Zarządzanie stronami

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Edytor na podglądzie strony

Teraz edycja treści jest prosta, jak nigdy dotąd. Zintegrowany z Active.WWW edytor na podglądzie witryny pozwala na wprowadzanie zmian w treści strony nawet początkującemu użytkownikowi.

Obszary i fragmenty tekstów, które możesz edytować są oznaczone ramką. Po najechaniu myszką, obszar wewnątrz ramki zostanie podświetlony. Aby zmienić teksty w podświetlanym obszarze, wystarczy kliknąć w obszar (opcja Edytuj). Po wprowadzeniu i zapisaniu nowej treści, jest ona automatycznie publikowana pod ogólnodostępnym adresem Twojej Strony WWW.

Przełączanie stron do edycji odbywa się poprzez klikanie pozycji w menu projektu (opcja Przejdź do edycji strony).

Aby przejść do klasycznego widoku Active.WWW, w górnym rogu ekranu kliknij w link Tryb zaawansowany.

wróć do listy tematów


 

Dodane nowej strony

W celu dodania nowej strony przechodzimy do listy stron poprzez menu Treść -> Strony. Na ekranie wyświetli się lista stron, jak na rysunku poniżej.

Następnie klikamy w link Dodaj nową treść w celu dodania nowej strony. Zostaniemy przekierowani do widoku Dodania nowej strony, rysunek poniżej.

Sekcja Dodania nowej strony jest podzielona na trzy części, do których dostęp mamy poprzez zakładki: Strona Główna, Opcje, Podgląd. Szczegółowy opis zakładek znajduje się w kolejnych tematach.

wróć do listy tematów


 

Dodaj nową treść

Zakładka Strona główna

W sekcji tej wprowadzamy podstawowe dane dotyczące naszej strony.

Typ zawartości – określa charakter zawartości nowo tworzonej strony. Znajdziemy tutaj takie opcje jak:

 • Treść - wybieramy go, gdy chcemy aby na stronie był wyświetlany tekst, będzie to najczęściej wykorzystywana przez nas opcja;
 • Łącze - typ ten pozwala stworzyć odnośnik do zewnętrznej strony znajdującej się poza naszym serwisem www;
 • Nagłówek sekcji - wybieramy gdy dana strona nie będzie posiadać żadnej treści, a będzie tylko pozycją nadrzędną dla innych podstron;
 • Foto Albumy - typ ten wybieramy dla strony, na której będziemy prezentowali zdjęcia z galerii;
 • Księga gości - wybieramy dla strony, na której chcemy wstawić księgę gości;
 • Aktualności - typ ten został przewidziany dla stron, na których będziemy prezentowali spis aktualności z modułu Aktualności.

Tytuł / Nagłówek – wartość tutaj wpisana jest wyświetlana na górnym pasku przeglądarki oraz tuż przed główną treścią danej strony jako jej nagłówek. Tytuł powinien nawiązywać do treści strony np. dla strony, na której będziemy prezentowali historię firmy, jako tytuł możemy wpisać Historia firmy NAZWA_FIRMY.

Tekst w menu – tekst, który zostanie wyświetlony w menu naszej strony, jeżeli dana strona umożliwia ingerencję w układ / ilość przycisków dostępnych w serwisie. Wartość tutaj podana powinna być zwięzła, np. dla strony na której będziemy prezentowali historię firmy możemy wpisać Historia.

Nadrzędny – ustawienia nowo tworzonej strony w hierarchii względem innych podstron (drzewko stron). Należy wybrać nazwę strony, względem której nasza strona jest stroną podrzędną np. dla strony, na której prezentujemy Historię firmy wybieramy stronę nadrzędną O Firmie. Dzięki takim zabiegom grupujemy poszczególne strony w odpowiednie działy. Jeżeli nie wybierzemy żadnej strony nadrzędnej, nasza strona będzie traktowana jako nowy dział i nazwa będzie wyświetlana w menu głównym strony.

Szablon – wybór układu strony. W zależności od wybranego szablonu, wpisana treść zostanie wyświetlona w innym miejscu na stronie. Szablony są zdefiniowane dla każdego serwisu z osobna.

Treść – główna treść strony. Tekst wpisany w pole zostanie wyświetlony jako główna treść strony, w miejscu zdefiniowanym w szablonie. Obsłudze edytora treści poświęcony został osobny rozdział pt. Edytor WYSIWYG.

Zakładka Opcje

Aktywny – ustawia status publikacji strony:

  • włączenie – strona jest opublikowana tzn. widoczna dla użytkowników;
  • wyłączenie – strona jest widoczna tylko w administracji, użytkownicy serwisu nie mogą zobaczyć strony.

Opcja wyłączenie jest użyteczna, gdy:

  • chcemy tymczasowo wycofać stronę z publikacji i w przyszłości planujemy ponownie prezentować informacje zawarte na tej stronie w naszym serwisie;
  • strona jest dopiero tworzona, tzn. nie wprowadziliśmy całej treści strony i chcemy to zrobić w późniejszym terminie.

Wyświetl w menu – parametr odpowiedzialny za wyświetlenia strony w menu:

 • status włączony – strona jest wyświetlana w menu;
 • status wyłączony – strona nie jest wyświetlana w menu, jednak jeżeli parametr Aktywny jest ustawiony na włączony, to strona jest dostępna dla użytkowników Serwisu WWW.

Cache'owalny – ustawienie włącza / wyłącza możliwość zapisu danej strony bezpośrednio na serwerze w postaci jednego pliku. Włączenie opcji powoduje znacznie szybsze wczytywanie się danej strony. Gdy opcja jest wyłączona, jej zawartość jest pobierana z bazy danych co skutkuje dłuższym czasem wczytywania strony. W sytuacjach gdy opcja jest włączona, a po wejściu na daną stronę nie widać wprowadzonych przez nas zmian, należy w pierwszej kolejności odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki (ctrl + F5). Jeśli po tej operacji nie widzimy zmian na stronie, powinniśmy wejść do edycji danej strony i zapisać ją przy użyciu przycisku Zatwierdź, wtedy to na serwerze zostaje wygenerowany nowy plik z zawartością naszej strony. Operacja ta może być przydatna w sytuacji gdy modyfikujemy np. Aktualności lub Foto album znajdujące się na jednej ze stron.

Alias strony – zaleca się używanie tej samej nazwy, którą wpisaliśmy w zakładce Główna, pole Tytuł. Jest to opcja odpowiedzialna za adres internetowy aktualnej podstrony. Po wprowadzeniu modyfikacji, strona będzie dostępna pod lokalizacją: http://adres_serwisu/alias.html, gdzie pole alias jest definiowane właśnie za pomocą tej opcji.

Obrazek w menu – w przypadku gdy menu jest wyświetlane w formie graficznej, należy podać nazwę pliku graficznego wyświetlanego w menu, który odpowiada za wygląd odnośnika do nowo tworzonej strony. Aby wybrać plik należy kliknąć w link wybierz i wybrać interesujący nas obrazek. Jeżeli żaden plik nie odpowiada naszym oczekiwaniom, należy przygotować nowy obrazek i wgrać go za pomocą menadżera obrazków. Więcej na temat obsługi menadżera możemy przeczytać w rozdziale pt. Menadżer obrazków.

Obrazek w menu po najechaniu myszką – tzw. „over” (ang. „nad”) czyli reakcja przycisku po najechaniu myszką. Jeżeli chcemy aby po najechaniu myszką obrazek w menu się zmienił, należy wybrać odpowiedni obrazek za pomocą przycisku wybierz. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego obrazka, powinniśmy przygotować nowy i wgrać go za pomocą menadżera obrazków. Więcej na temat obsługi menadżera możemy przeczytać w rozdziale pt. Menadżer obrazków. Warto zaznaczyć, że obrazki w sekcji Obrazek w menu oraz Obrazek w menu po najechaniu myszką powinny mieć takie same rozmiary, w przeciwnym wypadku może powstać efekt wizualny „przeskakiwania obrazka”, co będzie wyglądało bardzo niekorzystnie.

Metadane – jest to miejsce, w którym mamy możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na temat danej strony (tagi html meta). Dane wpisane tutaj są niewidoczne dla użytkownika serwisu, natomiast są wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe. Modyfikowanie zawartości powinno odbyć się po uprzedniej konsultacji z osobą posiadającą wiedzę na temat budowania kodu HTML. Przykładowe wpisy powinny wyglądać w następujący sposób:

<meta name="description" content="Opis strony" />
<meta name="keywords" content="słowa kluczowe oddzielane przecinkami" />
<meta name="author" content="Autor strony" />

Należy zwrócić uwagę na to, iż wprowadzenie metadanych w tym miejscu spowoduje nadpisanie globalnych metadanych dla tej konkretnej strony, które zostały ustawione w sekcji Treść / Meta tagi.

Atrybut title – definiowanie atrybutu title znajdującego się w menu strony w znaczniku odnośnika do danej strony. Pole puste spowoduje nie dodanie tego atrybutu w znaczniku odnośnika. Tekst ten jest widoczny w chmurce pojawiającej się po najechaniu myszką na daną pozycje w menu.

Kolejność tabulacji – wartość możliwa do wpisania to liczby całkowite z przedziału 0 – 32767. Za pomocą kolejnych numerów, które przyporządkujemy podstronom, określamy w jakiej kolejności za pomocą klawisza „TAB” na klawiaturze, nasz kursor ma się przemieszczać pomiędzy linkami. Opcja użyteczna dla odwiedzających nie posiadających innych kontrolerów (mysz, touchpad, pióro/tablet) niż klawiatura.

Klawisz skrótu aktywujący link – w polu wpisujemy oznaczenie linku w celu umożliwienia użytkownikom korzystającym ze skrótów błyskawicznego przemieszczania się pomiędzy podstronami jedynie przy użyciu klawiatury, oferowanych przez przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia skrótu klawiszowego aktywującego możliwość przeskoku.

Ostatnio zmodyfikowano o – godzina / data ostatniej modyfikacji. Wartość wyświetlana w źródle strony, przydatna tylko dla przeglądarek oraz tzw. robotów internetowych, które to zapamiętują datę modyfikacji i przy następnych odwiedzinach sprawdzają czy data uległa zmianie. Jeżeli data się zmieniła pobierają treść z serwera, jeżeli data nie uległa zmianie pobierają treść strony z pamięci podręcznej przeglądarki tzw. cache.

Zakładka Podgląd

W tej części możemy zobaczyć jak są prezentowane zmiany na aktualnie tworzonej / modyfikowanej stronie.

wróć do listy tematów


 

Edytor WYSIWYG

Edytor WYSIWYG służy do wizualnej edycji zawartości strony przez użytkownika, bez konieczności znajomości języka HTML. Umożliwia również ingerencję bezpośrednio w kod przez bardziej zaawansowanych użytkowników. Intuicyjny panel kontrolny pozwala dowolnie modyfikować treść oraz ilustracje.

Jak można wyłączyć edytor WYSIWYG?

Aby wyłączyć edytor WYSIWYG należy na stronie Moje preferencje kliknąć w link Preferencje użytkownika. Z rozwijanej listy Wybierz edytor WYSIWYG: wybierz opcję brak. Zmiana spowoduje skutek na wszystkich stronach programu Active.CMS.

Wprowadzanie treści strony (opis przycisków WYSIWYG)

W celu wprowadzenia treści strony należy udać się do menu Treść, następnie Strony. Po wybraniu strony, która ma ulec zmodyfikowaniu można przystąpić do jej edycji za pomocą okna Treść. Dostępne menu oferuje szeroki wachlarz możliwych modyfikacji zawartości. Poniżej znajduje się opis poszczególnych przycisków.

 1. wytnij - opcja wycinania (do schowka) zaznaczonych elementów wraz z ich formatowaniem;
 2. wklej - wklejenie wcześniej wyciętego lub skopiowanego elementu przy zachowaniu formatowania;
 3. wklej jako zwykły tekst - wklejenie tekstu pomijając jego poprzednie formatowanie, opcja przydatna gdy wklejany tekst został skopiowany bezpośrednio ze strony www;
 4. wklej z Worda - importowanie tekstu z dokumentu programu Microsoft Word. Tekst skopiowany z Word powinien zostać wklejony za pomocą tej opcji. W przeciwnym wypadku, wygląd tekstu może być niezgodny z oczekiwaniami, ponieważ Word jak i OpenOffice posiadają własne znaczniki wizualizacyjne, których strona może nie obsługiwać;
 5. kopiuj - opcja kopiowania do schowka (w odróżnieniu od wycinania pozostawia zaznaczone elementy na edytowanej stronie);
 6. wyrównaj do lewej - wyjustowanie tekstu do lewego marginesu;
 7. wyrównaj do środka - wyjustowanie tekstu względem środka dokumentu tzw. Wycentrowanie;
 8. wyrównaj do prawej - wyjustowanie tekstu do prawego marginesu;
 9. wyrównaj na całości - poziome wyjustowanie tekstu do obu marginesów;
 10. Styl - wybór jednego z wcześniej zdefiniowanych styli charakterystycznych dla danego serwisu www;
 11. Format - formatowanie tekstu przy użyciu zdefiniowanych styli, wcześniej użytych w serwisie. Tekst, który ma zostać sformatowany należy najpierw zaznaczyć za pomocą myszki, a następnie wybrać interesujące nas formatowanie,
 12. Rodzaj czcionki - wybór kroju czcionki,
 13. Rozmiar czcionki - określenie wielkości zaznaczonego tekstu lub tekstu, który zamierzamy dopiero napisać w miejscu, w którym znajduje się kursor.
 14. pogrubienie - pogrubienie zaznaczonego tekstu,
 15. pochylenie - pochylenie zaznaczonego tekstu (kursywa),
 16. podkreślenie - podkreślenie zaznaczonego tekstu,
 17. przekreślenie - przekreślenie zaznaczonego tekstu,
 18. wstaw/usuń wypunktowanie listy - przekształca rozdzielony nowymi liniami tekst w wypunktowaną listę lub usuwa wypunktowanie,
 19. wstaw/usuń numerowanie listy – przekształca rozdzielony nowymi liniami tekst w numerowaną listę lub usuwa numerowanie,
 20. zmniejsz wcięcie - zmniejszenie/usunięcie wcięcia akapitowego w treści strony,
 21. zwiększ wcięcie - zwiększenie/dodanie wcięcia akapitowego w treści strony,
 22. cofnij - cofnięcie ostatnio wykonanej operacji,
 23. ponów - przywrócenie uprzednio cofniętej akcji,
 24. Wstaw link do CMSMS-strony - zdefiniowanie uprzednio zaznaczonego tekstu jako linki do podstrony znajdującej się w obrębie naszej strony WWW.
 25. wstaw/edytuj link - zdefiniowanie uprzednio zaznaczonego elementu treści strony jako linki do określonej lokacji.
 26. usuń link - usunięcie odnośnika z uprzednio zaznaczonego elementu treści strony,
 27. wstaw/edytuj kotwicę - zdefiniowanie kotwicy dla uprzednio zaznaczonego tekstu. Kotwica jest linkiem do wybranego miejsca na tej samej stronie. Kliknięcie na kotwicę powoduje przeniesienie wyświetlanego fragmentu strony do miejsca, na które wskazuje kotwica,
 28. wstaw/edytuj obraz - dodawanie bądź edycja zaznaczonego uprzednio obrazka w treści strony.
 29. wstaw znak specjalny - opcja wstawienia znaków niezdefiniowanych standardowo w klawiaturze użytkownika np. Znaki „∞∑”,
 30. wybierz kolor tekstu - określenie koloru uprzednio zaznaczonego fragmentu tekstu za pomocą palety barw,
 31. wybierz kolor tła - przyporządkowanie koloru tła dla wybranego fragmentu tekstu.
 32. usuń formatowanie – pozostawia tekst bez formatowania,
 33. Edytuj źródło html - włączenie / wyłączenie edytora wizualnego wspomagającego modyfikowanie kodu za pomocą intuicyjnego menu. W momencie gdy edytor jest włączony, operujemy na wizualnej prezentacji treści wprowadzanej za pomocą przycisków. Kod jest generowany automatycznie. W momencie wyłączenia edytora, wprowadzoną treść należy formatować za pomocą znaczników HTML (opcja dla zaawansowanych użytkowników).
 34. sprawdź pisownię – włączenie tej opcji pozwala sprawdzić błędy ortograficzne we wprowadzonym tekście – zostaną one podkreślone na czerwono.
 35. pomoc – włączenie tej opcji wyświetli okienko informacyjne na temat edytora cms.
 36. Bannery – opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane banery reklamowe
 37. Blog – opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowany blog
 38. Księga gości – opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowaną księgę gości
 39. Bloki globalne -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane bloki globalne html
 40. Sondy -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowaną sondę
 41. Produkty -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane produkty
 42. Zakładki społecznościowe -  opcja ta pozwala wstawić odnośnik do portali Facebook oraz Google+
 43. Kreator formularzy -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio stworzony formularz
 44. Dodaj galerię -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowaną galerię ze zdjęciami
 45. Pokaz slajdów -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowany pokaz slajdów ze zdjęciami
 46. wstaw nową tabelę - wstawienie nowej tabeli do treści,
 47. właściwości wiersza - wyświetla możliwe zmiany dostępne dla wybranego wiersza,
 48. właściwości komórki – wyświetla możliwe zmiany dostępne dla wybranej komórki,
 49. wstaw wiersz przed – wstawienie nowego wiersza przed obecnie zaznaczonym,
 50. wstaw wiersz po – wstawienie nowego wiersza po obecnie zaznaczonym,
 51. usuń wiersz - usunięcie zaznaczonych wierszy,
 52. wstaw kolumnę przed... - dodanie kolejnej kolumny tabeli, przed obecnie zaznaczoną
 53. wstaw kolumnę po... - dodanie kolejnej kolumny tabeli, po obecnie zaznaczonej
 54. usuń kolumnę - opcja umożliwia usunięcie wybranych kolumn tabeli,
 55. podziel połączone komórki - opcja umożliwia podział wybranej komórki na dwie części,
 56. połącz komórki - scala zaznaczone komórki w jedną.

Formatowanie tekstu

We wprowadzonym tekście warto jest wyróżnić treści ważne od mniej ważnych, podzielić tekst na odpowiednie fragmenty, tak żeby użytkownik naszego serwisu łatwo mógł zwrócić uwagę na ważne aspekty czytanego tekstu. Prace rozpoczniemy od wprowadzenia pogrubień na słowie nazwa.pl, w tym celu zaznaczamy fragment tekstu, a następnie klikamy w ikonkę B.

Nasz tekst powinien aktualnie wyglądać tak:

nazwa.pl istnieje od 1997 roku świadcząc usługi hostingowe i rejestracji domen internetowych. Firma oferuje również usługi tworzenia Serwisów WWW, zapewniając kompleksową obsługę Klientów. nazwa.pl posiada około 30% udziału w polskim rynku komercyjnych usług internetowych i obsługuje ponad 200 tys. Klientów.”

Kolejnym krokiem będzie stworzenie wypunktowanej listy znajdującej się poniżej zamieszczonego tekstu. Ustawiamy kursor na końcu tekstu i klikamy przycisk Enter na klawiaturze, w celu przejścia do nowej linii. Następnie wpisujemy tekst nazwa.pl jest partnerem i klikamy znowu klawisz Enter.

Teraz wstawimy wypunktowanie, wybieramy rodzaj listy z menu (do wyboru mamy listę numerowaną oraz wypunktowaną). W naszym przykładzie użyjemy listy wypunktowanej. Po wybraniu pojawia się automatycznie element początkowy listy (punkt lub numer). Wprowadzamy tekst pierwszego punktu NASK i klikamy klawisz Enter, w celu stworzenia kolejnego elementu listy. Następnie wprowadzimy jeszcze jeden punkt wpisując tekst EURid. Nasz tekst powinien wyglądać następująco:

Dopisanie linku

Mając już tekst, listę oraz ilustrację, w treści czasami warto jest zdefiniować dla niektórych elementów linki (hiperłącza) odnoszące użytkownika do innych stron. W celu utworzenia takiego linku należy zaznaczyć kursorem fragment tekstu, który ma być adresem URL.

Następnie klikamy w przycisk wstaw/edytuj link . Zostanie wyświetlony formularz dodania adresu URL. Wpisujemy adres URL np.: http://nazwa.pl i klikamy w przycisk OK.

Jak stworzyć link w treści strony do wybranej innej lokacji?

Aby stworzyć link w treści strony należy, po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego Active.WWW, wejść w menu Treść, a następnie Strony. Po wybraniu interesującej nas strony, w której chcemy dokonać zmian, wyszukujemy element, który ma docelowo być linkiem. Może to być tekst, lub uprzednio wstawiony obrazek. Zaznaczamy dany element za pomocą myszki, następnie klikamy w przycisk wstaw/edytuj link, otworzy się nowe okienko (patrz rysunek).

WSKAZÓWKA: Dla poprawnego zdefiniowania standardowego linku wystarczy wybrać Adres URL, wybrać cel oraz wpisać tytuł. Tak skonstruowany link będzie prawidłowo działającym odsyłaczem. Każdą edycję lub wstawienie nowego linku należy zapisać klikając przycisk OK.

Opcje dostępne podczas tworzenia linków:

Zakładka Ogólne:

 • URL linka – adres docelowy odnośnika (np. http://www.nazwa.pl/) lub plik docelowy, który aktualnie znajduje się na serwerze.
  WSKAZÓWKA: Najlepiej otworzyć sobie w przeglądarce stronę do której chcemy aby prowadził link, skopiować adres url z paska adresu, następnie należy go wkleić w pole Adres URL. W taki sposób unikniemy błędów w adresie url oraz nie będziemy musieli przepisywać długich adresów.
 • Przycisk Przeglądaj - umożliwia utworzenie linku do pliku wgranego poprzez Menadżer plików, np. dokumentu MS Word, PDF, ZIP itp.
 • Cel – ustalamy sposób otwarcia adresu strony www, do której prowadzi link.
  Do wyboru mamy opcje:
  - Otwórz w tym oknie / ramce - strona zostanie wczytana w tym samym oknie / ramce przeglądarki. Jest to najczęściej spotykany typ linku.
  - Otwórz w nowym oknie (_blank) - strona zostanie wczytana w nowo otwartym oknie przeglądarki.
  - Otwórz w nadrzędnym oknie / ramce (_parent)
  - Otwórz w górnej ramce (zamień wszystkie ramki) (_top)

Jak dodać zdjęcie do strony?

W celu dodania nowego zdjęcia, należy po wejściu w edycję wybranej strony kliknąć w miejsce, w którym docelowo ma się ono znaleźć zdjęcie. Następnie wybrać przycisk wstaw/edytuj obraz. Otworzy się nam okienko pokazane na rysunku poniżej.

WSKAZÓWKA: W celu umieszczenia na stronie ilustracji, która nie znajduje się na serwerze, należy ją wgrać przy użyciu Menadżera Obrazków lub podać jej bezpośredni link z innego serwera znajdującego się w internecie.

Następnie podajemy w polu URL Obrazka adres docelowy pliku graficznego lub wybieramy go (uprzednio wgrywając go przez Menadżer Obrazków) klikając w przycisk Przeglądaj. W pole Opis obrazka możemy wpisać tekst, który zostanie wyświetlony na stronie w chwili gdy dany obrazek nie zostanie odnaleziony na serwerze (np. został usunięty lub została zmieniona jego nazwa). W polu Tytuł można wpisać tzw. parametr alt - czyli tekst alternatywny.

Opcje dostępne podczas dodawania obrazków:

Zakładka Ogólne:

 • URL obrazka – adres docelowy obrazka, lokalny na serwerze lub adres internetowy.
 • Tekst zastępczy – opis, który zostanie wyświetlony w przypadku braku obrazka.
 • Tytuł – tzw. parametr alt będący tekstem alternatywnym.

Zakładka Wygląd:

 • Wyrównanie – tzw. oblewanie tekstem ilustracji, czyli sposób formatowania tekstu znajdującego się w otoczeniu obrazka.
 • Rozmiary - szerokość, wysokość – ustawienia wymiarów wyświetlanego obrazka (podawana w pikselach). Jeżeli pola nie zostaną uzupełnione, obrazek będzie wyświetlany w rzeczywistym rozmiarze. Włączenie checkboxa zachowaj proporcje pozwoli zachować stosunek wysokości do szerokości obrazka.
 • Odstęp pionowy – definiowanie marginesu górnego oraz dolnego,
 • Odstęp poziomy – definiowanie marginesu lewego oraz prawego.
 • Obramowanie – wstawianie obramowania wokół obrazka. Wartość tutaj wpisywana musi być liczbą całkowitą dodatnią (wielkość w pikselach). Im większa liczba tym obramowanie będzie szersze.
 • Klasa - nadaje obrazkowi zdefiniowane style css
 • Styl – daje możliwość wpisania ręcznie własnych stylów css wyłącznie dla tego zdjęcia

Jak zrobić link na zdjęciu?

Aby stworzyć link na umieszczonym na stronie uprzednio zdjęciu należy udać się do menu Treść, a następnie Strony i wybrać stronę, którą chcemy edytować. W chwili, gdy przejdziemy do okna edycji strony (edytor WYSIWYG), należy kliknąć na zdjęcie, które docelowo ma być linkiem, a następnie skorzystać z opcji wstaw/edytuj link.

W otwartym oknie należy wypełnić, z zakładki Informacje, pole Adres URL – adres na jaki ma wskazywać link (np. http://www.example.pl/).

Opcjonalnie można wypełnić pola z zakładek:

 • Cel – należy wybrać sposób otwarcia elementu docelowego linku,
 • Zaawansowane – wybieramy zaawansowane opcje, np. definiowany już wcześniej styl wyświetlania linków (wybór możliwy jeżeli webmaster zdefiniował taki styl w procesie tworzenia strony [arkusz stylów CSS]).

Alternatywnie w chwili dodawania obrazka na stronę można dodać link po kliknięciu w zakładkę Hiperłącze.

wróć do listy tematów


 

Edycja strony

Aby edytować wcześniej utworzoną stronę, należy wybrać z menu Panelu Active.WWW dział Treść, następnie Strony. Na wyświetlonej liście stron, należy kliknąć w nazwę strony, która będzie edytowana.

W serwisach posiadających zainstalowany moduł wersji językowych należy kliknąć na flagę znajdującą się po prawej stronie od nazwy danej podstrony. Flaga symbolizuje wersję językową podstrony, którą zamierzamy edytować. Klikanie wg standardu, na nazwę danej podstrony, nie przyniesie rezultatu.

Jeżeli nazwa danej strony nie znajduje się na liście, może to wynikać z dwóch powodów. Element, który chcemy edytować, może być „zwinięty” i tymczasowo nie wyświetlany na liście. W tym przypadku należy kliknąć w link rozwiń wszystkie, znajdujący się na dole listy stron, i odnaleźć interesującą nas stronę. W przypadku nieodnalezienia interesującego nas elementu na liście, należy udać się do menu Treść, a następnie skorzystać z opcji Globalne bloki HTML.

wróć do listy tematów


 

Usunięcie strony

W celu usunięcia wybranej strony, należy wybrać z menu Treść, następnie Strony. Na przedstawionej liście, należy odnaleźć pozycję, która nas interesuje, a następnie kliknąć na ikonkę Kosz znajdującą się po prawej stronie listy. Aby usunąć kilka podstron jednocześnie, należy zaznaczyć odpowiednie pola znajdujące się obok ikonki kosza po prawej stronie.

Po zaznaczeniu pól należy nacisnąć ikonkę kosza Usuń.

UWAGA! Przed usunięciem danej podstrony należy upewnić się, iż wybór jest prawidłowy, ponieważ raz usunięta strona nie może zostać przywrócona.

wróć do listy tematów


 

Ustawienie kolejności wyświetlania stron na liście

Modyfikowanie kolejności wyświetlanych podstron na liście wykonujemy za pomocą kolumny oznaczonej jako Przesuń, która znajduje się w prawej części tabeli ukazującej strony zawarte w serwisie. Aby przesunąć daną stronę w hierarchii do góry lub w dół, należy użyć odpowiednio niebieskiej strzałki skierowanej do góry lub w dół, znajdującej się w tym samym wierszu co strona, którą chcemy przesunąć.

wróć do listy tematów


 

Wycofanie strony z publikacji

Wyłączenie publikacji danej strony jest bezpieczniejszym sposobem usuwania niepożądanych treści z serwisu, ponieważ wyłączona publikacja ukrywa możliwość przeglądania treści danej podstrony przez użytkowników serwisu. Nie jest natomiast ona usuwana fizycznie, co jest równoznaczne z możliwością jej późniejszego przywrócenia.

Chcąc wyłączyć publikację należy udać się do menu Treść, a następnie Strony i wybrać stronę, którą chcemy wyłączyć z publikacji wchodząc do jej edycji. W zakładce Opcje należy odznaczyć następujące pola:

 • Aktywny – w celu wyłączenia linku prowadzącego do dokumentu, który dezaktywujemy.
 • Wyświetl w menu – wyłączamy wyświetlanie odnośnika do dezaktywowanej strony w menu.

wróć do listy tematów

Table of Contents