Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jakie ograniczenia dotyczące połączeń IMAP4 pojawiają się w popularnych serwisach oferujących pocztę e-mail?

 • Pomoc
 • Mail Backup
 • Jakie ograniczenia dotyczące połączeń IMAP4 pojawiają się w popularnych serwisach oferujących pocztę e-mail?

 

Aplikacja Mail Backup, podobnie jak zewnętrzne programy pocztowe, korzysta z połączenia z serwerem pocztowym przy pomocy protokołu IMAP4. Aby możliwe było niezakłócone wykonywanie kopii poczty bądź jej przywracanie, należy zweryfikować u dostawcy usługi pocztowej, jakie ograniczenia w komunikacji IMAP4 stosuje.

W przypadku komercyjnych dostawców serwerów pocztowych tego typu ograniczenia zwykle nie występują, a więc codzienna praca z kontem e-mail oraz wykonywanie jego kopii w Mail Backup nie powinny powodować przekraczania jakichkolwiek limitów.

Jeśli jednak konto e-mail zostało założone w popularnym, na przykład bezpłatnym serwisie oferującym tego typu usługi, przed skorzystaniem z Mail Backup należy sprawdzić, jakie ograniczenia dany dostawca stosuje.

Poniżej przestawiamy informacje o kilku najpopularniejszych dostawcach usług poczty e-mail i stosowanych przez nich ograniczeniach w usłudze.

 

 1. Poczta Interia.pl
  • Konta bezpłatne posiadają dzienny limit transferu danych na poziomie 1 GB. Dla kont płatnych limit ten wynosi 10 GB. W obu przypadkach po przekroczeniu limitu konto jest blokowane na 24 h.
  • Powierzchnia konta e-mail nie jest limitowana, lecz jeśli zajętość konta jest zbyt duża (powyżej 1 GB), wykonanie kopii lub przywrócenie szczególnie znacznej liczby maili (powyżej 10 000) może nie być możliwe.

   

 2. Poczta Onet.pl
  • Konta e-mail utworzone w ramach Poczty Onet nie posiadają limitu transferu.
  • Powierzchnia konta e-mail nie jest limitowana.
  • Dodatkowe, szczegółowe informacje o ewentualnych ograniczeniach w funkcjonowaniu kont znajdują się w regulaminie usługi Poczta Onet.

   

 3. Poczta WP
  • Konta utworzone w ramach WP Poczty nie posiadają ograniczeń dziennego limitu transferu.
  • Powierzchnia kont e-mail nie jest limitowana.
  • Jeśli logowanie do konta e-mail następuje przy użyciu dwuetapowej weryfikacji 1login od WP, aby skorzystać z Mail Backup należy najpierw wygenerować unikalne hasło dla aplikacji pocztowej (Sprawdź: Dostęp IMAP a dwuetapowa weryfikacja 1login od WP).

   

 4. Poczta o2.pl
  • Konto e-mail utworzone w ramach Poczty o2.pl nie posiada dziennego limitu transferu IMAP4.
  • Powierzchnia konta pocztowego posiada limit określony parametrami konta. Dostępną wolną powierzchnię konta możesz sprawdzić po zalogowaniu się przed dedykowaną stronę, a następnie kliknięciu na adres konta widoczny w prawym górnym rogu ekranu.

   

 5. Poczta Gmail
  • Poczta Gmail posiada dobowy limit transferu dla połączeń realizowanych przez IMAP4. W przypadku pobierania wiadomości jest to 2500 MB, a w przypadku przesyłania za pomocą IMAP4 danych na skrzynkę, limit wynosi 500 MB.
  • Konta Gmail posiadają ograniczoną powierzchnię dyskową, która uzależniona jest od rodzaju posiadanego skrzynki. Zajętość konta sprawdzić można po zalogowaniu przez dedykowaną stronę i wyświetleniu wszystkich ustawień konta.
  • Chcąc wykonać kopię zapasową wiadomości z konta Gmail w aplikacji Mail Backup, w ustawieniach Gmail należy włączyć logowanie dwuetapowe i utworzyć hasło dla aplikacji (Sprawdź: Dostęp IMAP z użyciem hasła do aplikacji).

   

 6. Poczta Outlook
  • Konto Outlook nie posiada limitu transferu danych.
  • Bezpłatne konto Outlook posiada ograniczoną przestrzeń dyskową na poziomie 15 GB.

   

 7. Poczta Int.pl
  • Konto poczty Int.pl posiada dzienny limit transferu danych wynoszący 1 GB. Po jego przekroczeniu konto zostanie zablokowane na 24 h.
  • Pojemność skrzynki e-mail utworzonej w ramach poczty Int.pl jest nielimitowana.
Table of Contents