Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Jak skorzystać z cache Redis w aplikacji WordPress?

Magazyn danych Redis jest dostępny w ramach wszystkich usług CloudHosting w nazwa.pl. Dodając nową instalację WordPressa (Sprawdź: Dodawanie instalacji WordPress), magazyn danych Redis jest domyślnie włączany w konfiguracji serwera, a wtyczka W3 Total Cache, która umożliwia jego wykorzystanie w ramach aplikacji WordPress, zostaje automatycznie zainstalowana i skonfigurowana.

Aby skorzystać z Redisa w ramach wcześniej zainstalowanego WordPressa, należy w pierwszej kolejności włączyć magazyn danych Redis w CloudHosting Panel, a następnie zainstalować i skonfigurować odpowiednią wtyczkę do WordPressa, która będzie odpowiadała za komunikację z Redisem (taką wtyczką jest na przykład W3 Total Cache).

WAŻNE! Po włączeniu magazynu Redis w CloudHosting Panel, przepisz potrzebne dane, czyli IP (1)Port (2), a także ustaw hasło (3).
cloudhosting panel bazy danych redis ip port haslo

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydawcą opisanego na tej stronie rozszerzenia do aplikacji WordPress. W związku z powyższym, jego instalację przeprowadzasz na własną odpowiedzialność. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem instalacji wykonać pełną kopię zapasową plików i baz danych ze swojego serwera oraz sprawdzić, czy instalowana wersja rozszerzenia jest kompatybilna z wersją aplikacji WordPress, jaką posiadasz.

 

W3TC i Redis

Aby móc skorzystać z wtyczki W3 Total Cache, konieczne jest jej zainstalowane przy użyciu instalatora wtyczek dostępnego w menu WordPress. W Panelu Administratora aplikacji, wybierz z menu po lewej stronie opcję WtyczkiDodaj nową. W kolejnym kroku, wyszukaj wtyczkę W3 Total Cache i uruchom jej automatyczną instalację. Po zakończeniu procesu automatycznej instalacji aktywuj ją, klikając na przycisk Włącz.

W kolejnym kroku wejdź do ustawień wtyczki W3 Total Cache i w kilku sekcjach włącz właściwe opcje:

  • sekcja Page Cache – przy opcji Page Cache zaznacz Enable (1), a poniżej, z listy rozwijanej przy opcji Page Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekcja Minify – przy opcji Minify zaznacz Enable (1) i zaakceptuj komunikat włączenia, przy opcji Minify mode pozostaw Auto (2), a z listy rozwijanej przy Minify Cache Method wybierz Redis (3); pozostałe opcje poniżej zostawić można jako domyślne (default);
  • sekcja Database Cache – przy opcji Database Cache zaznacz Enable (1), a z listy rozwijanej przy Database Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekcja Object Cache – przy opcji Object Cache zaznacz Enable (1), a z listy rozwijanej przy Object Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekcja Fragment Cache – z listy rozwijanej przy Fragment Cache Method wybierz Redis (1);
  • po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij dowolny przycisk Save all settings, aby zostały one zapisane.

Po aktywacji użycia bazy Redis we wszystkich wymienionych wyżej sekcjach, wybierz w menu po lewej stronie zakładkę Performance (1), a następnie kliknij Page Cache (2). Odnajdź sekcję Advanced, a w niej opcję Redis hostname:port / IP:port i sprawdź, czy widniejący tam adres IP i port (3) są zgodne z tymi, które przepisałeś z konfiguracji Redis w CloudHosting Panel. Jeśli dane są inne, popraw je. Następnie poniżej, przy opcji Redis password wpisz hasło (4), ustalone wcześniej w CloudHosting Panel i kliknij przycisk Test (5) widoczny obok IP i portu, aby przetestować poprawność połączenia. Jeśli test przebiegnie prawidłowo, zapisz zmiany klikając przycisk Save all settings na dole strony.

WordPress W3 Total Cache Performances Page Cache Redis

Powyżej opisaną czynność powtórz dla wszystkich opcji, dla których włączyłeś użycie Redis, przechodząc ponownie do zakładki Performance i wybierając kolejno: Minify, Database Cache, Object CacheFragment Cache.

 

UWAGA! Magazyn danych Redis do prawidłowej pracy wymaga PHP w wersji 7.3 lub wyższej. Jeśli na serwerze ustawiono PHP w wersji niższej niż 7.3, korzystanie z magazynu danych Redis nie będzie możliwe. W takim przypadku, poprzez panel zarządzania serwerem CloudHosting Panel, należy dokonać zmianę wersji PHP na kompatybilną z Redis (Sprawdź: Zmiana wersji PHP na serwerze).

Table of Contents