Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak dodać alias i przekierowanie poczty?

Czym jest alias, a czym przekierowanie poczty?

Alias pocztowy to alternatywny adres, utworzony dla wybranego konta e‑mail. Nie jest jednak osobną skrzynką, zatem jego dodanie nie wpływa na ogólną przestrzeń dyskową zajmowaną przez konta poczty elektronicznej. W przypadku serwerów CloudHosting, CloudHosting WordPress oraz pozostałych usług hostingowych w nazwa.pl (z wyjątkiem pakietu pocztowego CloudMail Start) istnieje możliwość dodania dowolnej liczby aliasów. Należy pamiętać, że w ramach jednej domeny można dodać konkretną nazwę aliasu wyłącznie raz. Jeśli w domenie istnieje wiele kont e-mail, to alias o konkretnej nazwie może być powiązany tylko z jednym z nich.

Przekierowanie poczty umożliwia wpisanie do pięćdziesięciu istniejących kont e-mail, na które zostanie przekazana kopia przesłanej wiadomości.

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

Ustawienia aliasu i przekierowania poczty wykonasz w CloudHosting Panelu. W tym celu wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak ustalić właściwy CloudHosting Panel?Jak zalogować się do CloudHosting Panel?

 

Dodanie i modyfikacja aliasu pocztowego

Po zalogowaniu do CloudHosting Panelu przejdź do zakładki POCZTA i wybierz opcję Wykaz aliasów (1).

CloudHosting Panel menu poczta wykaz aliasow

Przy adresie danej domeny kliknij przycisk Dodaj alias (1).

CloudHosting Panel alias dodaj

Po pojawieniu się formularza wpisz nazwę dodawanego aliasu (1), a także wybierz docelowe konto e-mail (2), dla którego będzie on funkcjonował. Kliknij przycisk Zapisz (3), aby alias został dodany.

CloudHosting Panel alias ustawienie

Poprawne dodanie aliasu zostanie potwierdzone komunikatem.

CloudHosting Panel alias potwierdzenie dodania

Od tego momentu każda wiadomość wysłana na adres aliasu, np. sekretariat@jakasdomena.pl, zostanie dostarczona na skrzynkę docelową, dla której alias został utworzony, np. biuro@jakasdomena.pl.

Alias nie jest osobną skrzynką e-mail ale możesz zalogować się na niego poprzez https://poczta.nazwa.pl, wpisując jego adres i to samo hasło, którym logujesz się do skrzynki docelowej. Po zalogowaniu możesz np. wysłać wiadomość posługując się aliasem jako adresem nadawcy.

Adresu aliasu możesz użyć również jako adresu nadawcy wiadomości wysyłanej ze skrzynki, dla której utworzyłeś alias. Dowiedz się, jak to zrobić.

 

Dla danej domeny możesz dodać również alias catch-all. Wówczas wszystkie wiadomości przesłane na dowolny adres w domenie, np. abc@jakasdomena.pl, zostaną dostarczone na skrzynkę, dla której catch-all został dodany, np. kontakt@jakasdomena.pl.

Aby dodać alias catch-all, po zalogowaniu do CloudHosting Panelu przejdź do zakładki POCZTA -> Wykaz aliasów, a następnie przy adresie danej domeny kliknij przycisk Dodaj catch-all (1).

CloudHosting Panel alias dodaj catch-all

Po pojawieniu się formularza wybierz docelowe konto e-mail (1), dla którego alias catch-all będzie funkcjonował. Kliknij przycisk Zapisz (2), aby zmiana została zachowana.

CloudHosting Panel alias catch-all ustawienia

Poprawne dodanie aliasu zostanie potwierdzone komunikatem.

CloudHosting Panel alias catch-all potwierdzenie dodania

Od tego momentu, wszystkie wiadomości wysłane na nieistniejący w danej domenie adres e-mail, zostaną dostarczone na konto ustawione w trakcie konfiguracji catch-all.

Utworzone w CloudHosting Panelu aliasy możesz w każdej chwili usunąć lub zmienić powiązane z nimi konto docelowe. W tym celu przejdź do zakładki POCZTA -> Wykaz aliasów, a następnie zaznacz widoczny na liście adres aliasu (1) i kliknij poniżej odnośnik usuń (2), aby usunąć dany alias, lub też kliknij w jego nazwę (3) i na kolejnym ekranie zmień adres docelowy oraz zapisz zmianę.

CloudHosting Panel alias usun modyfikuj

W przypadku usuwania aliasu, wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Usuń, aby skasować zaznaczony wcześniej alias.

CloudHosting Panel potwierdzenie usuniecie aliasu

 

Dodanie przekierowania poczty

Przejdź do zakładki POCZTA i wybierz opcję Wykaz kont e-mail (1).

CloudHosting Panel menu poczta wykaz kont e-mail

Na wykazie kliknij w nazwę skrzynki widoczną w tabeli pod domeną, np. biuro@jakasdomena.pl (1).

CloudHosting Panel wykaz kont e-mail kliknij adres

Na wyświetlonej stronie edycji konta odnajdź i rozwiń sekcję Przekierowanie poczty na inne adresy e-mail (1), a następnie:

  • Wpisz w pustym polu adres (2), na który poczta ma zostać przekierowana, a następnie kliknij poniżej przycisk Dodaj kolejny adres e-mail (3). Możesz dodać do 50 różnych adresów.
  • Zaznacz opcję Pozostaw kopie listów w skrzynce (4), aby kopie przekazywanych wiadomości były dostępne również w skrzynce odbiorczej modyfikowanego konta. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, wiadomości przesyłane na to konto nie będą na nim zapisywane, a jedynie będą przesyłane dalej na ustawione adresy.
  • Jeśli chcesz usunąć dodany wcześniej adres z listy, kliknij czerwoną ikonę ze znakiem - (5).
  • Aby zachować ustawienia, kliknij przycisk Zapisz (6).

CloudHosting Panel konto e-mail przekierowanie

Prawidłowe zapisanie zmian zostanie potwierdzone komunikatem.

CloudHosting Panel konto e-mail modyfikacja potwierdzenie

 

Usunięcie przekierowania poczty

Aby całkowicie wyłączyć przekierowanie, usuń z listy wszystkie dodane wcześniej adresy, zamknij sekcję odpowiadającą za ustawienia przekierowania klikając na strzałkę przy opisie Przekierowanie poczty na inne adresy e-mail (1)zapisz (2) konfigurację skrzynki e-mail.

CloudHosting Panel Poczta przekierowanie usuniecie

Table of Contents