Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

Kod jednorazowy

Jak pobrać kod jednorazowy?

Kod jednorazowy niezbędny jest do:

Po zakupie i opłaceniu usługi, na kontaktowy adres e‑mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą aktywację usługi. Zawiera ona również kod jednorazowy (1), który jest ważny jedynie 7 dni licząc od daty zamówienia usługi.

W każdej chwili możesz wygenerować nowy kod jednorazowy w Panelu Klienta.

W tym celu przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego rejestrowania, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła, system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia. Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym, który posłuży do zalogowania się do Panelu Klienta (nie jest on tożsamy z kodem jednorazowym usługi Cloud Backup). Ten kod jednorazowy należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć na przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu przejdź do zakładki Moje usługi → Cloud Backup (1) i kliknij odnośnik Generuj (2), który jest widoczny po prawej stronie identyfikatora usługi. Tak wygenerowany kod jest ważny również przez 7 dni. W przypadku jego unieważnienia, kod możesz wygenerować ponownie w ten sam sposób.

Table of Contents