Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Samodzielna instalacja CMS WordPress na serwerze

WordPress jest jednym z najbardziej popularnych i najczęściej używanych systemów zarządzania treścią, przeznaczonym do tworzenia stron internetowych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi dodatków i szablonów, pozwala na stworzenie własnej strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W ramach usług CloudHosting i CloudHosting e-Sklep istnieje możliwość uruchomienia aplikacji WordPress poprzez autoinstalator skryptów. W przypadku usługi CloudHosting WordPress możliwe jest dodanie nowej instalacji tego CMS-u poprzez panel zarządzania serwerem CloudHosting Panel.

Na wszystkich serwerach hostingowych, oferowanych przez nazwa.pl, możliwe jest również samodzielne zainstalowanie WordPressa, pobranego z oficjalnej strony jego wydawców lub za pomocą narzędzia WP-CLI, dostępnego poprzez SSH.

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Przygotowanie domeny do instalacji

Aby instalacja aplikacji mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, należy zweryfikować konfigurację domeny, pod którą skrypt ma pracować.

 1. Zweryfikuj w Panelu Klienta, czy domena została przekierowana na właściwą usługę serwera, a także, czy od wykonania przekierowania upłynęła wystarczająca ilość czasu, aby konfiguracja została rozpropagowana.
 2. Upewnij się, czy domena została prawidłowo dodana do CloudHosting Panelu serwera, a jeśli nie, dodaj ją. Ustaw przekierowanie domeny na właściwy katalog, w którym zostaną umieszczone pliki aplikacji.
  • Przejdź do menu DOMENY i kliknij opcję Wykaz domen (1).
  • CloudHosting Panel menu domeny wykaz domen

  • Odszukaj domenę na wykazie i kliknij w jej adres (1).
  • CloudHosting Panel domeny wykaz kliknij

  • Na stronie modyfikacji domeny kliknij w ikonę folderu widoczną przy opcji Katalog na stronę WWW (1).
  • CloudHosting Panel domeny modyfikuj domene katalog

  • Jeśli folder został już wcześniej utworzony, kliknij w jego nazwę. Jeśli nie, wpisz nazwę nowego folderu w pustym polu (1), a następnie kliknij przycisk Dodaj (2). Pusty folder zostanie utworzony i automatycznie zaznaczony. Aby powrócić do edycji domeny, naciśnij przycisk Wybierz (3). Po powrocie do okna modyfikacji domeny kliknij przycisk Zapisz.
  • CloudHosting Panel domeny dodaj katalog wordpress

  • Jeśli domena nie została wcześniej dodana, przejdź do menu DOMENY i kliknij opcję Dodaj domenę (1).
  • CloudHosting Panel menu domeny dodaj domene

  • Wpisz adres dodawanej domeny (1), a następnie kliknij w ikonę folderu (2), widoczną przy opcji Katalog na stronę WWW i wybierz właściwy folder lub utwórz nowy, zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej. Po wykonaniu wszystkich ustawień, naciśnij przycisk Zapisz (3), aby domena została dodana do serwera.
  • CloudHosting Panel domeny dodaj domene wordpress

 

Tworzenie nowej bazy danych w CloudHosting Panelu serwera

Utwórz nową bazę danych i zapisz jej ustawienia konfiguracyjne, gdyż będą one niezbędne w trakcie instalacji aplikacji.

 1. Przejdź w CloudHosting Panelu do zakładki BAZY DANYCH i wybierz opcję Dodaj bazę danych (1).
 2. CloudHosting Panel menu bazy danych dodaj baze

 3. Wybierz typ bazy danych (1). Zaleca się wybranie MariaDB 10.5. Ustaw zarezerwowaną powierzchnię bazy danych (2) i wpisz jej nazwę (3). Dodaj opis bazy (4), który będzie widoczny jedynie w CloudHosting Panelu. Dwukrotnie wpisz hasło użytkownika bazy danych (5). Po uzupełnieniu wszystkich pól, kliknij przycisk Zapisz (6). Pamiętaj, aby zanotować ustawione hasło użytkownika.
 4. CloudHosting Panel dodawanie bazy danych wordpress

 5. Po utworzeniu nowej bazy przejdź do zakładki BAZY DANYCH i wybierz opcję Wykaz baz danych (1).
 6. CloudHosting Panel menu bazy danych wykaz baz danych

 7. Odnajdź na wykazie nowo utworzoną bazę i kliknij w jej nazwę (1).
 8. CloudHosting Panel wykaz baz danych mariadb wordpress kliknij

 9. Wyświetlony zostanie formularz edycji danych bazy. W jego górnej części znajdziesz Informacje o serwerze baz danych (1), a poniżej nazwę bazy i nazwę jej użytkownika (2). Te informacje, wraz z utworzonym hasłem dostępowym, będą niezbędne w trakcie instalacji WordPressa.
 10. CloudHosting Panel informacje o bazie danych wp

 

Powyższe czynności należy wykonać w przypadku samodzielnej instalacji aplikacji WordPress, zarówno za pomocą paczki instalacyjnej, wgranej na FTP, jak i za pomocą narzędzia WP-CLI (przez SSH). Jeżeli wykonujesz instalację korzystając z narzędzia WP-CLI, przejdź do dalszej części tego artykułu: Instalacja WordPressa poprzez SSH za pomocą WP-CLI.

 

Pobieranie i rozpakowywanie plików instalacyjnych

Pobieranie programów z nieznanych źródeł może stanowić zagrożenie dla komputera, a także dla serwera, na którym takie pliki zostałyby umieszczone. Zalecamy zatem pobranie instalatora aplikacji WordPress wyłącznie z oficjalnej strony WordPressa.

Instalator pobierany jest w postaci archiwum .zip. Po zapisaniu archiwum na dysku, należy je wypakować, używając programu obsługującego archiwum (np. 7-Zip, WinRar, WinZip) lub funkcji systemowej, takiej jak na przykład Wyodrębnij wszystkie... dostępnej w Windows 10.

reczna instalacja wp rozpakowanie

 

Umieszczenie plików na serwerze nazwa.pl za pomocą FTP

Ściągnięte i rozpakowane pliki instalatora WordPress należy umieścić na serwerze, we wcześniej utworzonym pustym folderze, na który przekierowano domenę w CloudHosting Panelu. W tym celu zaloguj się do serwera, używając dowolny program, korzystający z połączenia FTP, np. WinSCP (Sprawdź: WinSCP – konfiguracja programu do połaczeń sFTP).

Po zalogowaniu do programu, w oknie po prawej stronie, przejdź do właściwego folderu utworzonego na serwerze, a w oknie po lewej wejdź do katalogu z rozpakowanym instalatorem WordPressa. Zaznacz wszystkie pliki i foldery instalatora, naciskając kombinację klawiszy CTRL + A lub klikając ikonę Zaznacz wszystkie (1). Następnie naciśnij klawisz F5 lub kliknij ikonę Wyślij (2), aby przekopiować pliki na serwer. Potwierdź transfer plików, naciskając przycisk OK (3) i poczekaj, aż pliki zostaną przesłane na serwer.

reczna instalacja wp kopiuj ftp

 

Uruchamianie instalatora WordPress i instalacja aplikacji

Po uprzednim przygotowaniu domeny, pustej bazy danych oraz wgraniu plików na serwer, możliwe jest przystąpienie do instalacji aplikacji WordPress.

 1. W pasku adresowym przeglądarki wpisz adres swojej domeny (1), dla której instalacja ma zostać wykonana. Wyświetlona zostanie strona powitalna. Zapoznaj się z informacjami na niej zawartymi, a następnie kliknij przycisk Zaczynajmy! (2).
  reczna instalacja wp zaczynajmy
 2. Pierwszym krokiem będzie uzupełnienie informacji, dotyczących bazy danych. Sięgnij do wykonanych w czasie tworzenia bazy danych notatek i wpisz kolejno: Nazwę bazy danych, Nazwę użytkownika, Hasło oraz Adres serwera bazy danych w widocznych polach (1). Jeśli z podanej bazy danych będzie korzystała wyłącznie jedna kopia WordPressa, pole Prefiks tabeli (2) pozostaw bez zmian. Po uzupełnieniu informacji naciśnij przycisk Wyślij (3), aby przejść do kolejnego etapu.
  reczna instalacja wp wpisz dane bazy
 3. Jeśli dane bazy zostały prawidłowo wpisane, zostanie wyświetlone podsumowanie, informujące o poprawnym łączeniu z bazą. Kliknij przycisk Uruchom instalację (1), aby przejść dalej.
  reczna instalacja wp uruchom instalacje
 4. Na ostatnim etapie instalacji uzupełnij dane w formularzu. Wpisz Tytuł witryny (1), który będzie wyświetlany. Uzupełnij dane logowania do zaplecza aplikacji, czyli Nazwę użytkownika (2)Hasło (3). Podaj Twój e-mail (4), który będzie administracyjnym adresem instalowanego WordPressa. Pamiętaj, aby wpisać prawidłowy i aktywny adres. Zalecane jest zaznaczenie opcji Proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny (5), gdyż strona będzie dopiero budowana i nie będzie zawierała właściwej treści. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zainstaluj WordPressa (6).
  reczna instalacja wp formularz
 5. Po krótkiej chwili instalacja zostanie zakończona i zostanie wyświetlone podsumowanie. Kliknij przycisk Zaloguj się (1), aby przejść do kokpitu aplikacji.
  reczna instalacja wp podsumowanie
 6. Wpisz dane logowania (1) i kliknij Zaloguj się (2).
  reczna instalacja wp zaloguj

 

Instalacja WordPressa poprzez SSH za pomocą WP-CLI
 1. Zaloguj się do serwera poprzez połączenie SSH, np. używając programu PuTTY (Sprawdź: Co to jest SSH i do czego służy?).
 2. Po zalogowaniu przejdź do właściwego katalogu, w którym ma nastąpić instalacja. Użyj do tego polecenia cd.
  cd wordpress
 3. W pierwszej kolejności należy pobrać instalator WordPressa. W tym celu użyj komendy:
  wp core download --locale=pl_PL

  Wynik polecenia:

  server12345@server12345:~/wordpress$ wp core download --locale=pl_PL
  Downloading WordPress 5.8 (pl_PL)...
  md5 hash verified: 76b518b981883b8d3b2bf8d7a8lec72
  Success: WordPress downloaded.

  Do folderu zostanie pobrany instalator w języku polskim.

 4. Aby była możliwa instalacja aplikacji, należy najpierw utworzyć plik wp-config.php. Będzie on zawierał m.in. dane dostępowe do utworzonej wcześniej bazy danych. Tworząc plik, należy wpisać zanotowane w początkowych krokach dane. Użyj poniższego polecenia, wpisując własne dane bazy po znakach =:
  wp config create --dbname=nazwa_bazy --dbuser=nazwa_użytkownika --dbpass=haslo --dbhost=adres_serwera_bazy --dbprefix=wp_

  Wynik polecenia z przykładowymi danymi:

  server12345@server12345:~/wordpress$ wp config create --dbname=server12345_wordpress --dbuser=server12345_wordpress --dbpass=CREaPQ2PB7AI --dbhost=mariadb1011.server12345.nazwa.pl -dbprefix=wp_
  Success: Generated 'wp-config.php' file.
 5. Po wykonaniu wcześniejszych czynności można przystąpić do instalacji samej aplikacji WordPress. W składni polecenia należy użyć własnych danych:
  wp core install --url=pełny_adres_strony --title="tytuł_witryny" --admin_user=login_administratora --admin_email=administracyjny_adres_e-mail

  Wynik polecenia z przykładowymi danymi:

  server12345@server12345:~/wordpress$ wp core install --url=http://jakasdomena.pl --title="Moja strona WordPress" --admin_user=administrator --admin_email=kontakt@jakasdomena.pl
  Admin password: rOHrt1SV@uA)H3L9hI
  Success: WordPress intalled successfully.

  Prawidłową instalację aplikacji zasygnalizuje komentarz. Wyświetlone zostanie również hasło administratora, które konieczne będzie do zalogowania się do kokpitu WordPressa.

 6. Po zainstalowaniu aplikacji, przejdź w przeglądarce internetowej pod adres strony i sprawdź, czy wyświetla się ona prawidłowo. Logowanie do zaplecza możliwe jest pod adresem adres_domeny/wp-admin, za pomocą hasła wyświetlonego po zainstalowaniu aplikacji oraz utworzonego loginu.
Table of Contents