Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Ustawianie indywidualnych nagłówków i czasów cache-control

Konfiguracja CDN nazwa.pl za pomocą pliku .htaccess

CDN nazwa.pl posiada zdefiniowane algorytmy, które zapewniają optymalne zarządzanie danymi przechowywanymi w pamięci poszczególnych węzłów. W niektórych przypadkach zachodzi jednak potrzeba, aby na poziomie danej strony WWW lub aplikacji internetowej zmienić domyślne zasady buforowania danych. Do zarządzania tymi ustawieniami służy nagłówek Cache-Control, który pozwala określić jak długo CDN nazwa.pl ma buforować pobrane z serwera dane. Elementy stron WWW cache'owane są tylko w oparciu o nazwy rozszerzeń plików, a nie w oparciu o typ MIME.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów ustawień, które można umieścić w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu strony lub aplikacji, której mają dotyczyć. Wybrane ustawienia należy dodać na końcu pliku .htaccess, za wszystkimi pozostałymi wpisami, które się tam ewentualnie znajdują. Należy pamiętać, że jeżeli więcej niż jedno ustawienie będzie odnosiło się do tych samych plików (lub ich typów, klasyfikowanych po rozszerzeniu), wówczas zastosowana będzie tylko ostatnia z reguł zawartych w .htaccess, a ustawienia z wcześniej występujących wpisów zostaną w konfiguracji nadpisane.

 • Wykluczenie z buforowania w ramach CDN nazwa.pl pliku style.css:
 • <FilesMatch "style\.css">
  Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>

 • Wykluczenie z buforowania w ramach CDN nazwa.pl plików o rozszerzeniach .js i .css:
 • <FilesMatch "\.(js|css)$">
  Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>

 • Ustawienie buforowania w ramach CDN nazwa.pl plików o wybranych rozszerzeniach na okres 14 dni:
 • <filesMatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=1209600, public"
  </filesMatch>

 • Ustawienie buforowania wszystkich typów plików w ramach CDN nazwa.pl na okres 14 dni:
 • Header set Cache-Control "max-age=1209600, public"

 • Wyłączenie buforowania wszystkich typów plików:
 • Header set Cache-Control "no-cache, no-store, private, must-revalidate"

UWAGA! Pamiętaj, że niektóre aplikacje mogą mieć w swoim kodzie wprowadzone inne ustawienia dotyczące nagłówka Cache-Control, wówczas wpisy z pliku .htaccess zostaną pominięte, a wzięte zostaną pod uwagę ustawienia zdefiniowane przez samą aplikację. Przekierowania 301 na stronach korzystających z CDN nazwa.pl utrzymywane są w pamięci cache przez 5 minut, po czym następuje ich automatyczna rewalidacja. Możesz skrócić ten czas, wykonując ręczne czyszczenie pamięci cache.

Zaleca się, aby po każdej zmianie zasad cache’owania strony, wykonanej przez ustawienia w pliku .htaccess, dodatkowo wyczyścić cache w ramach węzłów CDN nazwa.pl. Procedura czyszczenia cache na węzłach CDN nazwa.pl opisana jest w artykule: Czyszczenie cache na żądanie.

 

Konfiguracja CDN nazwa.pl poprzez Ustawienia zaawansowane

Usługa CDN nazwa.pl pozwala na indywidualne zarządzanie nagłówkami i czasami cache-control, a tym samym zasadami rotacji plików w ramach węzłów sieci Content Delivery Network. Dzięki aktywacji tej funkcji ewentualnie istniejące nagłówki cache'ujące zostaną podmienione lub ustawione według rozszerzeń plików na podstawie konfiguracji, którą samodzielnie wprowadzisz. Korzystanie z opcji ustawiania nagłówków i czasów cache-control, w ramach usługi CDN nazwa.pl, zwalnia Cię z konieczności tworzenia scenariuszy cache’owania Twojej strony internetowej na oryginalnym serwerze, pozwalając na szybkie modyfikacje ustawień w zależności od aktualnych oczekiwań.

Aby zarządzać czasami ustawieniami nagłówków i czasami cache-control, w Panelu Klienta przejdź do zakładki Moje usługi -> CDN nazwa.pl (1) i kliknij Ustawienia (2).

cdn nazwa.pl moje uslugi cdn ustawienia

Następnie wybierz zakładkę Ustawienia zaawansowane przejdź do sekcji Ustawianie nagłówków i czasów cache-control.

Zaprezentowana w sekcji Ustawienia nagłówków i czasów cache-control lista konfiguracyjna zawiera zdefiniowane domyślnie rozszerzenia najczęściej cache’owanych plików. Aby wprowadzić zmianę, wybierz inne ustawienie nagłówka cache-control (1) lub zmień domyślny czas cache’owania plików (2) przy dowolnym rozszerzeniu. Możesz również dodać nowe rozszerzenie do listy. W tym celu kliknij przycisk Dodaj kolejne rozszerzenie (3) znajdujący się poniżej tabeli. W nowym wierszu wpisz rozszerzenie (4), a następnie ustaw pozostałe opcje (5) czyli charakterystykę nagłówka i czas cache'owania.

Pamiętaj, aby po zakończeniu wprowadzania zmian zapisać swoją konfigurację, klikając przycisk ZAPISZ KONFIGURACJĘ na dole zakładki Ustawienia zaawansowane!

cdn nazwa.pl ustawienia zaawansowane naglowki i cache-control

Serwery cache CDN nazwa.pl zapewniają automatyczne buforowanie plików o następujących rozszerzeniach: .jpg/jpeg, .png, .js, .css, .gif, .ico, .pdf, .woff2, .gz, .xz, .zip, .xml, .ttf, .otf, .doc, .json, .swf, .svg, .svgz, .webp, .txt, .mp4, .eot, .raw, .zif, .dll, .less, .mp3, .docx, .bin, .m4v, .odt, .webm, .psd, .dat, .ogg, .m4a, .pptx, .rtf, .mov, .xlsx, .xls, .ppt, .rar, .wav, .csv, .bmp, .vcf, .ppsx, .7z, .avi, .gzip, .ods, .bz2 oraz .tar.

W przypadku nagłówków cache-control można wybrać jedną z siedmiu dostępnych opcji:

 • no-cache - informuje, że do wykonania tego zapytania nie powinien być wykorzystany cache.
 • no-cache, no-store - informuje, że do wykonania tego zapytania nie powinien być wykorzystywany cache oraz że żaden fragment odpowiedzi na zapytanie nie powinien być zapisany w cache.
 • no-cache, no-store, private - informuje, że do wykonania zapytania nie powinien być wykorzystywany cache, żaden fragment odpowiedzi na zapytanie nie powinien być zapisany w cache oraz przetwarzane zapytanie i odpowiedź mogą być tylko przechowywane i udostępniane w obrębie tego samego użytkownika.
 • no-cache, no-store, private, must-revalidate - informuje, że do wykonania zapytania nie powinien być wykorzystywany cache, żaden fragment odpowiedzi na zapytanie nie powinien być zapisany w cache oraz przetwarzane zapytanie i odpowiedź mogą być tylko przechowywane i udostępniane w obrębie tego samego użytkownika. Dodatkowo opcja must-revalidate oznacza, że odkąd rekord w cache stanie się nieaktualny, nie może on już być więcej użyty, co w praktyce oznacza wymuszenie odświeżenia rekordu niezależnie od ustawień po stronie klienta.
 • public - informuje, że dany typ pliku może być przechowywany w cache.
 • private - informuje, że przetwarzane zapytanie i odpowiedź mogą być tylko przechowywane i udostępniane w obrębie tego samego użytkownika.
 • must-revalidate - informuje, że odkąd rekord w cache stanie się nieaktualny, nie może on już być więcej użyty, co w praktyce oznacza wymuszenie odświeżenia rekordu niezależnie od ustawień po stronie klienta.

Dla powyższych nagłówków dostępne są następujące czasy cache'owania plików, stanowiące ich parametr max-age: 1 godzina, 6 godzin, 1 dzień, 7 dni, 14 dni lub 30 dni. Ze względu na znaczenie nagłówków czas cache’owania plików (max-age) można zdefiniować tylko wówczas, gdy w nagłówkach cache-control wybrana została jedna z opcji: public, private lub must-revalidate. W przypadku gdy jako nagłówek cache‑control dla danego rozszerzenia zostanie wybrana opcja zawierająca no-cache, nie będzie można ustawić dla niego czasu max-age, gdyż no-cache wyklucza możliwość przechowywania pliku o danym rozszerzeniu w ramach cache.

Aktywacja funkcjonalności zarządzania nagłówkami poprzez Ustawienia zaawansowane usługi CDN nazwa.pl wiąże się z rozpoczęciem naliczania opłat zgodnie z cennikiem. Dezaktywacja funkcjonalności może być dokonana poprzez przywrócenie parametrów Ustawień nagłówków i czasów cache-control do ich wartości domyślnych. Wartości domyślne parametrów Ustawień nagłówków i czasów cache-control to:

 • Ustawienie dla cache-control w ramach każdego rozszerzenia: public.
 • Ustawienie czasu cache’owania dla każdego rozszerzenia: 1h.
 • Brak rozszerzeń dodanych samodzielnie (tylko rozszerzenia zdefiniowane na stałe).

UWAGA! Każdorazowa zmiana ustawień usługi, powoduje automatyczne wyczyszczenie pamięci cache dla Twojej strony WWW na węzłach CDN.

Table of Contents