Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Przywracanie zawartości z kopii zapasowej do nowego konta e-mail

Przywracanie wiadomości z kopii zapasowej Mail Backup do nowego konta e-mail polega na wgraniu na skrzynkę wszystkich wiadomości, które znajdują się w danej kopii. Jeżeli na skrzynce e-mail, do której przywracana jest zawartość kopii, przed rozpoczęciem procedury były jakiekolwiek e-maile, nie zostaną one usunięte ani nadpisane (Sprawdź: Na czym polega dogranie brakujących wiadomości e-mail na skrzynkę?)

 

Chcąc przywrócić zawartość konta e-mail z kopii zapasowej, uruchom aplikację Mail Backup poprzez kliknięcie jej ikony na pulpicie lub pasku zadań systemu Windows. Po uruchomieniu z menu aplikacji znajdującego się po lewej stronie wybierz opcję ODTWÓRZ POCZTĘ (1).

mail backup menu odtworz poczte

Wyświetlona zostanie lista dostępnych kopii. Kliknij Odtwórz kopię (1) przy adresie, dla którego chcesz wykonać przywrócenie danych.

mail backup odtwarzanie odtworz kopie

W formularzu, jaki się pojawi, w pierwszej kolejności wybierz datę (1) i godzinę (2), z kiedy chcesz otworzyć zawartość konta e-mail.

mail backup odtwarzanie wybierz date

Następnie wskaż miejsce docelowe, gdzie zawartość konta e-mail zostanie odtworzona.

Jeśli chcesz odtworzyć zawartość poczty do nowego konta e-mail, zaznacz checkbox przy właściwej opcji (1). Pojawi się wówczas formularz, w którym należy wpisać dane nowej skrzynki e-mail, na którą Twoja kopia zostanie wgrana. Wpisz więc nazwę konta e-mail, jego hasło oraz adres serwera IMAP4. Po uzupełnieniu danych (2) kliknij przycisk ODTWÓRZ KOPIĘ (3).

mail backup odtwarzanie wybierz nowe konto

Rozpoczęta zostanie procedura przywracania zawartości konta e-mail. Zaczekaj na jej zakończenie, które zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

WAŻNE! Aby zawartość dotychczasowego konta e-mail mogła zostać wgrana na nowe konto, musi ono istnieć, być aktywne, a także dysponować wystarczającą wolną powierzchnią dyskową.

Table of Contents