Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 40 zł
Nowa wersja Cloud Backup Sprawdź

Optymalizacja obrazów dzięki CDN nazwa.pl

Usługa dystrybucji treści CDN nazwa.pl zapewnia błyskawiczne dostarczanie stron WWW do przeglądarek użytkowników. Serwery cache CDN nazwa.pl, umieszczone w kluczowych miejscach na świecie, przechowują statyczne elementy serwisów, takie jak na przykład obrazy, skracając łączny czas przesyłania danych ze strony WWW.

Bardzo istotną funkcją, realizowaną przez serwery CDN nazwa.pl, jest automatyczna konwersja obrazów na stronach do nowoczesnego formatu WebP (.webp). Jest on rozwijany przez Google i zapewnia dużo lepszy poziom kompresji niż JPEG (.jpg), GIF (.gif) czy PNG (.png). Kompresja obrazów do WebP obniża nawet kilkakrotnie wielkość przesyłanych plików, dzięki czemu zwiększa się szybkość wczytywania serwisu WWW. Jest to szczególnie ważne w przypadku urządzeń mobilnych korzystających z łącz operatorów komórkowych. Dodatkowo, wielkość obrazów przesyłanych z serwera do przeglądarki na urządzeniu mobilnym, dzięki CDN nazwa.pl jest dynamicznie dostosowywana do rozdzielczości ekranu urządzenia. Dzięki temu dodatkowo maleje ilość przesyłanych danych. Zoptymalizowane obrazy zużywają mniej transferu, a strona WWW wyświetlana jest po prostu szybciej.

 

Jak zamówić usługę optymalizacji obrazów dla serwera w nazwa.pl?

Usługa optymalizacji obrazów rozliczana jest w Modelu Abonamentowym. Możesz dokonać jej zamówienia w chwili zamawiania serwera hostingowego lub w dowolnym momencie korzystania z serwera. W tym celu, zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie przejdź do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej identyfikatora serwera.

Panel Klienta hosting szczegoly

Szczegółach serwera wybierz kartę Usługi dodatkowe, a następnie w sekcji Usługi rozliczane w Modelu Abonamentowym odnajdź Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów i kliknij przy niej przycisk ZAMÓW (1).

panel klienta hosting szczegoly uslugi dodatkowe kompresja webp zamow

Zostaniesz przeniesiony na stronę płatności. Po jej dokonaniu, usługa kompresji obrazów zostanie uruchomiona.

 

Jak włączyć lub wyłączyć optymalizację obrazów na serwerze w nazwa.pl?

Włączenie lub wyłączenie optymalizacji obrazów na serwerze CloudHosting możliwe jest poprzez Panel Klienta.

Aby zmienić aktualne ustawienia kompresji obrazów, należy zalogować się do Panelu Klienta, a następnie przejść do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknąć odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej identyfikatora serwera.

Panel Klienta hosting szczegoly

Szczegółach serwera należy wybrać kartę CDN nazwa.pl, a następnie kliknąć przycisk WŁĄCZ KOMPRESJĘ OBRAZÓW (1) lub WYŁĄCZ KOMPRESJĘ OBRAZÓW. Opis przycisku będzie zależny od dotychczasowego stanu modułu.

Wlaczenie mod_pagespeed nazwa.pl

Optymalizację obrazów można aktywować, włączyć lub wyłączyć również z poziomu panelu zarządzania serwerem CloudHosting Panel. Sprawdź jak to zrobić: Automatyczna konwersja obrazów do formatu WebP.

 

Nagłówki CDN nazwa.pl informujące o optymalizacji

Przy włączonej optymalizacji obrazów, węzły CDN nazwa.pl wysyłają odpowiednie nagłówki informujące o działaniu funkcji:

 1. mod_pagespeed jest włączone i obrazki zostały poprawnie przekonwertowane
  Do węzłów CDN oraz do przeglądarki wysyłane są nagłówki:

  x-mod-pagespeed: enabled
  X-CDN-nazwa.pl-policyused: cdn=czas przechowywania pliku w CDN nazwa.pl
  cache-control: max-age=czas przechowywania pliku w CDN nazwa.pl
 2. mod_pagespeed jest włączone ale obrazki nie zostały poprawnie przekonwertowane
  Do węzłów CDN oraz do przeglądarki wysyłane są nagłówki:

  x-mod-pagespeed: enabled
  X-CDN-nazwa.pl-policyused: cdn=0
  cache-control: max-age=0

Jeśli optymalizacja obrazów jest wyłączona, powyższe nagłówki nie są wysyłane.

 

Możliwe problemy z działaniem optymalizacji obrazów

Może się zdarzyć, że pomimo włączenia optymalizacji obrazów na serwerze, niektóre grafiki na stronie WWW nie będą optymalizowane. Oto najczęstsze przyczyny takiej sytuacji:

 • Obrazy mają za dużą rozdzielczość - maksymalna rozdzielczość obrazu, która umożliwia optymalizację to 4 MP, a więc obraz nie może być większy niż 4000000 pixeli, czyli np. 2000x2000px, 1000x4000px, 500x8000px, itd.
 • Obrazy posiadają warstwę przezroczystą - przykładem mogą być niektóre pliki GIF lub PNG, które posiadają warstwę przezroczystości i przez to nie będą optymalizowane.
 • Obrazy JPEG z kompresją progresywną mają za mały rozmiar - minimalna wielkość obrazów progresywnych JPEG to 10000 bajtów.
 • Rozmiar obrazów w kodzie strony (parametry height i width) podane są procentowo, a nie w formie stałych wartości.

 

Jak wyeliminować problemy, które powodują brak optymalizacji obrazów?

Istnieje wiele aplikacji zewnętrznych, które służą do obróbki obrazów. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest wyeliminowanie braku optymalizacji obrazów na stronie WWW. Jedną z takich aplikacji, które przeznaczone są na komputery z systemem operacyjnym Windows jest IrfanView, którą można pobrać ze strony https://www.irfanview.com/.

 1. Zmiana rozdzielczości obrazu.

  W przypadku zbyt dużych obrazów, o rozmiarze ponad 4 MP, konieczne jest ich zmniejszenie, do akceptowalnego przez system rozmiaru. Zalecamy, przed zmianą rozmiaru obrazu, zachować na komputerze kopię oryginalnego pliku. Aby dokonać zmian przy pomocy programu IrfanView, wykonaj poniższe czynności:

  • Uruchom program IrfanView i otwórz w nim obrazek, w którym chcesz wykonać zmiany.
  • Z górnego menu wybierz opcję Obraz (1), a następnie Zmień Rozmiar obrazu (2).
   IrfanView zmiana rozmiaru menu
  • W sekcji Nowy rozmiar (1) zaznacz jednostkę piksele i wpisz nowe wartości w polach SzerokośćWysokość. Pamiętaj przy tym, aby wartości te nie były większe niż 2000x2000, 1000x4000 lub 500x8000.
  • Jeśli opcja Zachowaj pierwotne proporcje boków (2) będzie zaznaczona, to wpisanie wartości w jednym z pól, np. Szerokość, spowoduje automatyczne proporcjonalne uzupełnienie drugiej wartości.
   IrfanView zmiana rozmiaru piksele
  • Możesz skorzystać również z sekcji Gotowe rozmiary (w pikselach) znajdującej się po prawej stronie otwartego okna. Pamiętaj przy tym, aby rozmiary te nie przekraczały maksymalnych umożliwiających optymalizację obrazków.
  • Po ustaleniu nowego rozmiaru obrazka, kliknij przycisk OK, a następnie zapisz zmiany dokonane w pliku.
  • Umieść zmodyfikowany obraz na serwerze w katalogu, w którym się pierwotnie znajdował.
  • Wykonaj czyszczenie cache CDN nazwa.pl (Sprawdź: Czyszczenie cache).
 2. Usunięcie przezroczystości na przykładzie obrazu PNG.

  Jeżeli chcesz, aby obrazy, które posiadają warstwę przezroczystą, były optymalizowane, należy tę warstwę usunąć, dokonując edycji obrazu. Musisz pamiętać, że usunięcie przezroczystości z obrazów może spowodować zmianę wyglądu strony. Należy to wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując na komputerze kopię oryginalnego obrazu. Aby usunąć przezroczystość z obrazu PNG przy pomocy programu IrfanView, wykonaj poniższe czynności:

  • Uruchom program IrfanView i otwórz w nim obrazek, w którym chcesz wykonać zmiany.
  • Z górnego menu wybierz opcję Plik (1), a następnie Zapisz jako... (2).
   IrfanView usun przezroczystosc 1
  • W dodatkowym oknie opcji, które pojawi się obok głównego okna zapisu pliku, odznacz opcje Zapisz kolor przezroczystości PNG (1) oraz Zapisz kolor przezroczystości (2).
   IrfanView usun przezroczystosc 2
  • Zapisz nowy plik.
  • Umieść zmodyfikowany obraz na serwerze w katalogu, w którym się pierwotnie znajdował.
  • Wykonaj czyszczenie cache CDN nazwa.pl (Sprawdź: Czyszczenie cache).
Table of Contents