Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Tworzenie kopii zapasowej WP Poczty (wp.pl) z użyciem Mail Backup

  • Pomoc
  • Mail Backup
  • Tworzenie kopii zapasowej WP Poczty (wp.pl) z użyciem Mail Backup

Tworzenie kopii zapasowej konta e-mail w programie Mail Backup odbywać się będzie zawsze w taki sam sposób, niezależnie od serwera, na którym to konto się znajduje. Jedyną różnicą będą dane logowania do skrzynki, wpisywane w formularzu tworzenia kopii. Aby wykonanie kopii było możliwe, serwer, na którym znajduje się konto e-mail, musi umożliwiać połączenie poprzez IMAP4, a dostęp IMAP4 musi być włączony.

 

Przejdź do interesującej Cię części artykułu i dowiedz się, w jaki sposób przygotować swoje konto utworzone w serwisie WP.pl do pracy z Mail Backup oraz jak wykonać jego kopię zapasową.

 

Włączenie połączeń przez IMAP4 na poczta.wp.pl

Dostęp do poczty poprzez protokół IMAP4 zostaje automatycznie włączony po utworzeniu konta w serwisie wp.pl. Aby jednak mieć pewność, że nie został on wyłączony w trakcie korzystania z poczty, przed rozpoczęciem korzystania z Mail Backup należy zweryfikować ustawienia skrzynki.

W tym celu zaloguj się na konto poprzez stronę poczta.wp.pl, a następnie, w górnej części strony, kliknij menu opcje (1) i wybierz zakładkę Ogólne (2).

imap wp menu opcje

Na wyświetlonej stronie odnajdź sekcję Programy pocztowe i sprawdź, czy Dostęp przez IMAP jest Włączony (1).

imap wp opcje wlaczenie imap
 

Dostęp IMAP a dwuetapowa weryfikacja 1login od WP

Jeśli logujesz się do konta wp.pl z użyciem dwuetapowej weryfikacji 1login od WP, aby móc wykonać kopię konta w Mail Backup, oprócz włączonego na koncie dostępu IMAP4 będziesz potrzebować również unikalnego hasła. W celu jego uzyskania po zalogowaniu na konto wybierz opcjeOgólne i w sekcji Programy pocztowe kliknij odnośnik tym miejscu (1).

imap wp opcje 1login kliknij

Zostaniesz przeniesiony do strony 1login od WP. Po ponownym zalogowaniu się danymi konta e-mail wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Bezpieczeństwo (1).

imap wp 1login menu bezpieczenstwo

Odnajdź sekcję Hasła jednorazowe do aplikacji zewnętrznej i przy opcji Zaloguj się do aplikacji zewnętrznej po włączeniu logowania dwustopniowego kliknij odnośnik Utwórz hasło (1).

imap wp 1login utworz haslo

Wyświetlone zostanie okno z zapytaniem Do jakiej aplikacji potrzebujesz hasła?

  • W polu Wybierz aplikację (1) wybierz z listy rozwijanej opcję Inne aplikacje pocztowe.
  • W polu Wybierz urządzenie (2) wybierz z listy rozwijanej opcję Komputer osobisty.

Po wybraniu powyższych opcji kliknij przycisk Utwórz hasło (3).

imap wp 1login wybierz aplikacje

Wyświetlone zostanie okno zawierające hasło jednorazowe do aplikacji pocztowej. Przepisz widoczne hasło (1) lub kliknij poniżej link Skopiuj kod (2), aby wkleić hasło od razu do Mail Backup. Po przepisaniu lub skopiowaniu hasła kliknij przycisk Gotowe (3).

imap wp 1login haslo
 

Adresy serwerów IMAP WP Poczty

W formularzu konfiguracyjnym konta w Mail Backup należy wpisać prawidłowy adres serwera IMAP4, aby wykonać kopię. Będąc zalogowanym na konto poprzez stronę poczta.wp.pl, kliknij w górnej części strony menu pomoc i na stronie pomocy odnajdź artykuł Jak skonfigurować program pocztowy? Będzie on zawierał aktualny adres serwera IMAP4 WP Poczty.

imap wp parametry serwerow
 

Ograniczenia techniczne WP Poczty

Konta e-mail utworzone w ramach WP Poczty nie posiadają ograniczeń dziennego limitu transferu przez IMAP4. Ewentualne inne ograniczenia mogą być wprowadzone przez usługodawcę w trakcie korzystania z WP Poczty.

 

Tworzenie kopii WP Poczty w Mail Backup

Aby utworzyć kopię zapasową konta e-mail, uruchom program Mail Backup, klikając ikonę na pulpicie lub pasku zadań systemu operacyjnego. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję DODAJ KOPIĘ (1).

mail backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz podzielony na dwie sekcje. W pierwszej z nich należy uzupełnić dane konta.

  • W polu Konto e-mail (1) wpisz pełny adres konta, którego kopię chcesz wykonać.
  • W polu Hasło (2) wpisz hasło, którym logujesz się na skrzynkę. Jeśli korzystasz z dwustopniowego logowania 1login od WP, wpisz w tym miejscu hasło jednorazowe wygenerowane na stronie WP Poczty.
  • W polu Adres serwera IMAP4 (3) wpisz prawidłowy adres serwera IMAP odczytany w ustawieniach poczty.
  • mail backup dodaj kopie wp dane konta

WAŻNE! Po wpisaniu w pierwszym polu adresu e-mail adres serwera IMAP4 jest automatycznie uzupełniany na podstawie domeny konta. Adres IMAP4 dla konta może jednak być inny. Dla kont utworzonych w wp.pl adres IMAP4 będzie zawsze ten sam, niezależnie od domeny konta. Należy więc zawsze zweryfikować adres IMAP4 w ustawieniach konta, a pole IMAP4 w konfiguracji Mail Backup wypełnić zgodnie ze sprawdzoną informacją.

 

W drugiej sekcji formularza dodawania kopii zapasowej konta e-mail znajduje się konfiguracja harmonogramu automatycznego wykonywania kopii.

Zaznacz (1), czy kopia konta ma być wykonywana co 5 minut, co godzinę, czy też raz dziennie. Jeśli wybierzesz opcję tworzenia kopii raz dziennie, określ godzinę (2) jej wykonywania.

Jeśli w określonym przez Ciebie w harmonogramie terminie, komputer nie będzie włączony lub nie będzie połączony z siecią Internet, wykonywanie zaplanowanej na tę chwilę kopii zostanie pominięte, a kolejna kopia zostanie wykonana dopiero w następnym, określonym przez harmonogram czasie. Aby temu zapobiec, zaznacz opcję (3) poniżej ustawień czasu. Pominięta kopia zostanie wykonana niezwłocznie po włączeniu komputera lub nawiązaniu połączenia z Internetem.

Po zdefiniowaniu ustawień harmonogramu kliknij przycisk UTWÓRZ KOPIĘ (4), aby rozpocząć jej wykonywanie.

mail backup dodaj kopie harmonogram

Czas wykonywania kopii poczty zależy od zajętości konta, ustawień prędkości w Mail Backup oraz prędkości łącza internetowego. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.

Table of Contents