Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Weryfikacja poprawności pracy zasobu w Kubernetes

W każdej chwili możesz potwierdzić, czy dany zasób został poprawnie utworzony, wykonując polecenia pobierania informacji o Podach lub uzyskiwania opisu dla wybranego zasobu typu Pod. Aby uzyskać informacje o uruchomionych Podach, skorzystaj z poniższego polecenia:

kubectl get pods

 

Aby uzyskać informacje opisujące w sposób szczegółowy działanie określonego zasobu, musisz posiadać informacje o tym zasobie oraz jego nazwę. Jeżeli chcesz sprawdzić informacje o wybranym Podzie, użyj poniższej komendy, w której zamiast my-pod, podaj nazwę swojego Poda:

kubectl describe pods my-pod

Table of Contents