Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Pierwsze uruchomienie usługi CDN nazwa.pl

Przed rozpoczęciem konfiguracji usługi CDN nazwa.pl zapoznaj się z wymaganiami podstawowymi, jakie musi spełnić oryginalny serwer dla Twojej strony WWW. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim usługodawcą hostingowym w celu wyjaśnienia, jakie kroki musisz podjąć, aby Twój serwer mógł pracować z usługą CDN nazwa.pl.

Sprawdź: Wymagania podstawowe przy korzystaniu z usługi CDN nazwa.pl

Aby rozpocząć korzystanie z usługi CDN nazwa.pl, po jej zamówieniu i opłaceniu zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl. Następnie na liście swoich usług wybierz CDN nazwa.pl (1). W oknie przeglądarki pojawi się karta usługi. Konfigurację CDN nazwa.pl dla wybranej strony WWW należy rozpocząć od zakładki Ustawienia podstawowe. W celu przejścia do Ustawień podstawowych kliknij na link Ustawienia (2).

cdn nazwa.pl moje uslugi cdn ustawienia

 

Krok 1. Ustawienia domeny głównej, domen dodatkowych i subdomen

Korzystając z sekcji Domena główna (1), skonfiguruj domenę, pod którą działa Twój serwis WWW. Tę domenę będziesz musiał następnie skierować w ramach DNS Anycast na swoją usługę CDN nazwa.pl. Korzystanie z DNS Anycast jako serwera DNS dla Twojej domeny jest rozwiązaniem rekomendowanym. Jeżeli Twoja domena utrzymywana jest na innych serwerach DNS niż DNS Anycast (nie rekomendowane) lub korzystasz z zaawansowanej konfiguracji domeny na DNS Anycast, zapisz widoczny tu rekord A (2), który będzie Ci potrzebny do późniejszej konfiguracji domeny.

WIĘCEJ INFORMACJI:Dodawanie domen do usługi CDN nazwa.plKonfiguracja domeny korzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.plKonfiguracja domeny niekorzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.pl

Podanie domeny głównej jest wymagane, aby usługa CDN nazwa.pl mogą zostać uruchomiona. Opcjonalnie możesz także skonfigurować dodatkowe domeny i subdomeny, za pomocą których udostępniasz swój serwis WWW. W tym celu skorzystaj z formularza w sekcji Domeny dodatkowe i subdomeny (3) wpisz pojedynczo te nazwy, po czym kliknij przycisk Dodaj (4). Dzięki przekierowaniom HTTP 301 każda z tych domen będzie przenosić użytkowników na stronę w ramach domeny głównej, dzięki czemu unikniesz problemów związanych z duplikowaniem treści w wyszukiwarkach internetowych.

UWAGA! Jeżeli domeną główną Twojego serwisu WWW jest jakasdomena.pl, pamiętaj, aby w ramach sekcji Domeny dodatkowe i subdomeny dodać adres domeny głównej z przedrostkiem www, czyli www.jakasdomena.pl.

Jeśli chcesz usunąć jakąś domenę dodatkową lub subdomenę, zaznacz checkbox (5) przy jej nazwie i kliknij usuń (6).

cdn nazwa.pl ustawienia podstawowe domeny
WIĘCEJ INFORMACJI:Konfiguracja domeny korzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.plKonfiguracja domeny niekorzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.pl

Po dodaniu domeny głównej oraz opcjonalnie domen dodatkowych i subdomen do usługi CDN nazwa.pl zapisz konfigurację usługi, aby móc przejść do kolejnego kroku związanego z konfiguracją certyfikatów SSL.

 

Krok 2. Instalacja certyfikatu SSL dla domen

Do każdej domeny, korzystającej z CDN nazwa.pl, możesz aktywować certyfikat SSL. Dzięki temu połączenia z taką domeną nawiązywanie będą zawsze z użyciem bezpiecznego protokołu HTTPS.

Jeżeli w Panelu Klienta, w którym masz aktywną usługę CDN nazwa.pl, został wcześniej zamówiony i opłacony certyfikat SSL z oferty nazwa.pl, zostanie on automatycznie podłączony pod konfigurację Twojej domeny w usłudze CDN nazwa.pl. Jeżeli nie posiadasz takiego certyfikatu, możesz go zamówić przez stronę https://www.nazwa.pl/ ub skorzystać z certyfikatów dostępnych w modelu za użycie, korzystając z opcji Aktywuj certyfikat widoczną w zakładce Ustawienia podstawowe.

Przy pierwszej konfiguracji usługi CDN nazwa.pl lista domen w ramach wykazu Certyfikaty SSL będzie pusta. W pierwszej kolejności dodaj do usługi domenę główną oraz opcjonalne domeny dodatkowe i subdomeny, a następnie zapisz konfigurację, aby móc zarządzać ustawieniami certyfikatów SSL w ramach CDN nazwa.pl.

Jeżeli usługa CDN nazwa.pl posiada przypisaną przynajmniej domenę główną, w sekcji Certyfikaty SSL pojawią się opcje związane z konfiguracją SSL. W celu uruchomienia nowego certyfikatu rozliczanego w modelu za użycie, przy domenie, dla której chcesz szyfrować połączenie, kliknij jeden z odnośników (1): nazwaSSL OEM (dla certyfikatu z kodowaniem RSA) lub nazwaSSL Premium OEM (dla szyfrowania ECDSA).

cdn nazwa.pl ustawienia podstawowe certyfikaty ssl

Po kliknięciu na wybrany rodzaj certyfikatu nastąpi rozpoczęcie procedury jego aktywacji.

Sprawdź: Certyfikaty SSL dla domen korzystających z CDN nazwa.pl

Jeżeli posiadasz już wystawiony dla domeny certyfikat SSL, który zakupiłeś poza nazwa.pl, możesz zlecić jego instalację w ramach oferowanych przez nas Usług IT. W tym celu prześlij dyspozycję instalacji certyfikatu na kontakt@nazwa.pl ze swojego adresu e-mail, który jest wpisany w Twoim Panelu Klienta. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby ustalić szczegóły instalacji certyfikatu.

 

Krok 3. Adres IPv4 oryginalnego serwera

Uruchamiając CDN nazwa.pl dla swojej strony, musisz podać przynajmniej jeden adres IPv4 oryginalnego serwera, na którym ona pracuje. Sekcja Adres IPv4 oryginalnego serwera umożliwia uruchomienie usługi wysokiej dostępności z wykorzystaniem CDN nazwa.pl. Aby rozpocząć korzystanie z Multi-Site Origin, wpisz więcej niż 1 adres IPv4 w widocznym polu (1) i kliknij Dodaj (2). Jeśli chcesz usunąć dany adres IP z listy, zaznacz przy nim checkbox (3) i kliknij usuń (4).

UWAGA! Dodanie adresu IPv4 do konfiguracji CDN nazwa.pl poprzedzone jest weryfikacją, czy serwer dostępny pod tym adresem IP odpowiada na zapytania o domenę, która jest domeną główną usługi CDN nazwa.pl. Jeżeli przy dodawaniu adresu IPv4 oryginalnego serwera otrzymujesz błąd, zapoznaj się z artykułem Weryfikacja poprawności odpowiedzi z oryginalnego serwera na zapytania o domenę główną.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zweryfikować adres IP oryginalnego serweraWeryfikacja poprawności odpowiedzi z oryginalnego serwera na zapytania o domenę głównąTworzenie infrastruktury HA z Multi-Site Origin

Pamiętaj! Wpisanie 1 adresu IPv4 jest konieczne, aby uruchomić usługę CDN nazwa.pl. Podanie więcej niż jednego adresu IPv4 aktywuje usługę Multi-Site Origin, w której połączenie z sieci CDN nazwa.pl do oryginalnego serwera realizowane jest według algorytmu rotacyjnego (ang. round robin), aż do momentu uzyskania odpowiedzi z odpytywanego kolejno serwera. Korzystając z Multi-Site Origin, możesz dodać do 8 adresów IP.

cdn nazwa.pl ustawienia podstawowe oryginalny serwer

 

Krok 4. Rodzaj połączenia do oryginalnego serwera

Możesz zdecydować, czy połączenia z sieci CDN nazwa.pl do Twojego serwera (na wskazany/e w ramach Kroku 3 numer/y IP) mają odbywać się poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, czy też poprzez połączenie nieszyfrowane HTTP. Jeżeli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego, upewnij się że oryginalny serwer akceptuje wymagane przez CDN nazwa.pl standardy takiego połączenia.

Sprawdź: Wymagania podstawowe przy korzystaniu z usługi CDN nazwa.pl

W celu ustalenia rodzaju połączenia do oryginalnego serwera zaznacz właściwą opcję (1). Po skonfigurowaniu ustawień podstawowych kliknij na dole strony przycisk ZAPISZ KONFIGURACJĘ (2).
cdn nazwa.pl szczegoly ustawienia podstawowe rodzaj polaczenia

 

Krok 5. Konfiguracja domeny głównej oraz opcjonalnych domen dodatkowych i subdomen do pracy z usługą CDN nazwa.pl.

Rekomendujemy, aby domeny, które chcesz używać z usługą CDN nazwa.pl, były obsługiwane na serwerach DNS Anycast nazwa.pl. Przekierowanie domeny obsługiwanej na DNS Anycast na usługę CDN nazwa.pl jest możliwe dzięki opcji „Przekierowanie na usługę w nazwa.pl” w konfiguracji wybranej domeny. W tym celu wybierz z listy swoją usługę CDN według jej identyfikatora technicznego, tak jak pokazano na poniższym przykładzie

cdn nazwa.pl przekierowanie domeny w pk

albo

W przypadku korzystania ręcznej (zaawansowanej) konfiguracji DNS dla swojej domeny skonfiguruj jej rekord A. Jeżeli korzystasz z poczty e-mail w swojej domenie, pamiętaj, aby sprawdzić, czy rekord MX domeny kieruje na właściwy serwer pocztowy, a nie na adres IP usługi CDN nazwa.pl.

Jeżeli domena, która ma być obsługiwana przez CDN nazwa.pl, jest utrzymywana na innych serwerach DNS niż DNS Anycast w nazwa.pl (nie rekomendowane), zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wymaganych do wykonania czynności na swoim serwerze DNS, które zostały opisane w artykule: Konfiguracja domeny niekorzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.pl.

Table of Contents