Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Dostęp do serwera SQL Express z aplikacji zewnętrznej

  • Pomoc
  • SaaS
  • Dostęp do serwera SQL Express z aplikacji zewnętrznej

SQL Express to serwer baz danych, który jest chętnie stosowany w projektach, gdzie wymagane jest efektywne zarządzanie informacjami. Językiem zapytań wykorzystywanym w SQL Express jest Transact-SQL. Pozwala on na wykonywanie zaawansowanych operacji na danych. Umożliwia tworzenie skomplikowanych kwerend i rozbudowanych raportów.

Korzystając z SQL Express możesz tworzyć bazy dla różnych projektów. Sposób połączenia z bazą danych SQL Express zależny będzie od wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowania. W każdym przypadku potrzebne Ci będą dane dostępowe, które otrzymałeś w mailu potwierdzającym aktywację usługi lub które musisz zdefiniować.

Powitalna wiadomość e-mail, którą otrzymałeś w chwili aktywacji usługi, zawiera stałe informacje, takie jak nazwa hosta i port, a także login i hasło pierwszej bazy danych utworzonej na usłudze SQL Express. Pamiętaj jednak, że są to dane umożliwiające zalogowanie się jako administrator serwera. Zalecamy, abyś na potrzeby swojego projektu utworzył nową bazę i przypisał do niej użytkownika.

 

Aby umożliwić dostęp do bazy danych SQL Express, posiadanej przez Ciebie aplikacji, konieczne będą następujące dane:

  • Host: został podany w powitalnej wiadomości e-mail i będzie miał przykładową postać saas123456.nazwa.pl;
  • Port: dla połączenia z bazą SQL Express będzie to zawsze port 1433;
  • Nazwa bazy: będzie to nazwa utworzonej przez Ciebie nowej bazy danych; nie zalecamy używania nazwy pierwszej bazy danych utworzonej na serwerze w chwili jego aktywacji;
  • Użytkownik: nazwa utworzonego przez Ciebie użytkownika mającego dostęp do nowej bazy danych; nie zalecamy używania użytkownika admin;
  • Hasło: hasło utworzonego przez Ciebie użytkownika; nie zalecamy używania hasła użytkownika admin.
Table of Contents