Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Listy dyskusyjne - tworzenie, obsługa

Czym jest lista dyskusyjna?

Lista dyskusyjna to narzędzie związane z pocztą elektroniczną, które pozwala na jednoczesne wysyłanie tej samej wiadomości e‑mail do wielu odbiorców, z których każdy jest na nią zapisany.

Lista dyskusyjna posiada swój własny adres e‑mail, który zostaje określony przez użytkownika w trakcie jej tworzenia. Adres listy dyskusyjnej nie jest jednak osobnym kontem e‑mail, a więc nie ma możliwości, np. zalogowania się do niego w programie pocztowym lub webmailu.

Na listę dyskusyjną można wpisać maksymalnie 100 adresów poczty elektronicznej, stanowiących odbiorców wiadomości wysyłanych przez listę.

 

Jak utworzyć listę dyskusyjną?

Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Poczta -> Dodaj listę dyskusyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustalić właściwy panel Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zalogować się do panelu Active.admin

Wypełnij formularz uzupełniając go zgodnie z dalszymi informacjami:

  1. Wpisz nazwę adresu listy dyskusyjnej, np. firma (1);
  2. Z listy rozwijanej wybierz domenę główną (2) dla tworzonego adresu; jeśli nie widzisz na liście właściwej domeny, sprawdź, czy została dodana do serwera lub nie jest widoczna jako domena dodatkowa;
  3. Opcjonalnie, dodaj opis listy, który będzie widoczny jedynie w panelu Active.admin.
  4. Podaj adresy e‑mail wpisując je ręcznie w sekcji Lista adresatów (3) lub zaznaczając adresy utworzone na serwerze (4), widoczne w sekcji Wykaz kont i aliasów i klikając w ikonę strzałek (5).
  5. W celu zapisania i utworzenia listy dyskusyjnej kliknij Zapisz (6).

Aby wiadomości zostały przesłane dalej, poprzez utworzoną listę dyskusyjną, należy wysłać je na adres utworzonej listy, np. firma@nazwadomeny.pl.

 

Zmiana ustawień list dyskusyjnych

Aby zmienić ustawienia listy dyskusyjnej, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz list dyskusyjnych. Na wykazie utworzonych list kliknij w nazwę tej (1), którą chcesz edytować.

W formularzu edycji można zmienić następujące parametry listy:

  • Opis: krótki odpis widoczny jedynie w panelu Active.admin; w przypadku dodania do serwera więcej niż jednej listy dyskusyjnej, pozwoli na łatwe ich rozróżnianie;
  • Okno Lista adresatów: umożliwia dodanie kolejnych odbiorców do listy poprzez wpisanie adresów w puste pole i kliknięcie przycisku Dodaj lub też poprzez zaznaczenie adresów lub aliasów utworzonych na serwerze i kliknięcie ikony strzałek. Możliwe jest również usunięcie odbiorców z listy. W tym celu, należy zaznaczyć właściwe adresy i kliknąć powyżej odnośnik usuń;
  • Po zmodyfikowaniu wybranych parametrów listy kliknij przycisk Zapisz, aby wprowadzone zmiany zostały zapisane.

 

Blokowanie, odblokowywanie i usuwanie list dyskusyjnych

Aby zablokować, odblokować lub usunąć listę dyskusyjną, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz list dyskusyjnych. Na wykazie utworzonych list zaznacz właściwą listę (1), a następnie kliknij powyżej w odnośnik (2) z czynnością, jaką chcesz wykonać i zatwierdź zmianę klikając Ok w oknie dialogowym, jakie się pojawi.

Opcja blokuj: blokuje wybraną listę dyskusyjną. Będzie ona nadal utworzona na serwerze, lecz nieaktywna. Wiadomości na nią wysłane nie będą dostarczane do użytkowników listy.

Opcja odblokuj: odblokowuje zablokowaną wcześniej listę, aktywując jej działanie; wiadomości wysyłane na ten adres ponownie będą dostarczane do użytkowników.

Opcja usuń: bezpowrotnie usuwa wybraną listę dyskusyjną z serwera; dotychczasowy adres nie będzie więcej dostępny.

Table of Contents