Jak zapisać i opublikować wprowadzone zmiany?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

Aby zapisać i opub­likować stronę inter­ne­tową wyko­naną w Kreatorze zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij przy­cisk Zapisz, a następ­nie przy­cisk Pub­likuj. Two­ja wit­ry­na będzie naty­ch­mi­ast widocz­na pod adresem tech­nicznym Kreato­ra (kreator2.[identyfikator].nazwa.pl).

Aby strona inter­ne­towa stwor­zona w Kreatorze wyświ­et­lała się pod adresem Two­jej dome­ny, upewnij się, że w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl dom­e­na jest przekierowana na właś­ci­wy Kreator WWW (Sprawdź: Jak przekierować domenę na host­ing w nazwa.pl?).

Table of Contents