Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Uniwersalna konfiguracja kopii zapasowej konta e-mail (IMAP4)

  • Pomoc
  • Mail Backup
  • Uniwersalna konfiguracja kopii zapasowej konta e-mail (IMAP4)

Aplikacja Mail Backup wykonuje kopie zapasowe kont e-mail za pomocą połączenia IMAP4. W związku z tym, serwer pocztowy, na którym znajduje się skrzynka e-mail, dla której ma zostać utworzona kopia zapasowa, musi zezwalać na połączenia IMAP4 bez żadnych limitów.

 

WAŻNE! Przed skorzystaniem z usługi Mai Backup upewnij się, że dostawca Twojego konta e-mail umożliwia dostęp do konta z wykorzystaniem IMAP4.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jakie wymagania musi spełnić serwer poczty e-mail, aby można było korzystać z aplikacji Mail Backup?Jakie ograniczenia dotyczące IMAP4 pojawiają się w popularnych serwisach oferujących pocztę e-mail?

Podobnie, jak w przypadku zewnętrznych programów do obsługi poczty, niezbędne jest wpisanie prawidłowych danych konta w Mail Backup, aby kopia mogła zostać wykonana. Konfiguracja ta wykonywana jest w chwili dodawania nowej kopii w aplikacji. W późniejszym czasie może być ona zmieniona, np. jeśli zmianie hasło do skrzynki e-mail lub zmienił się adres serwera IMAP4.

 

UWAGA! Jeżeli korzystasz z poczty z wykorzystaniem dwuetapowej weryfikacji 2FA, konieczne może być potwierdzenie dostępu IMAP4 do skrzynki za pomocą Cloud Mail (dla poczty z zabezpieczeniem 2FA utrzymywanej w nazwa.pl) lub np. wygenerowanie specjalnego hasła dla połączeń IMAP4 (u niektórych dostawców poczty e-mail, np. Gmail). Wymogi te będą zależne od dostawcy Twojej poczty elektronicznej. Sprawdź je w ustawieniach konta e-mail lub skontaktuj się z usługodawcą poczty w celu uzyskania dokładnych informacji w tym zakresie.

 

Dodawanie nowej kopii konta e-mail

Aby dodać nową kopię poczty, uruchom program Mail Backup poprzez kliknięcie jego ikonę na pulpicie lub pasku zadań systemu operacyjnego. Następnie z menu wybierz opcję DODAJ KOPIĘ (1).

mail backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać dane dostępu do konta e-mail, którego kopia ma być wykonywana. Poniżej przedstawiamy konfigurację na podstawie przykładowego konta założonego w serwisie Interia.

  • Konto e-mail (1) – wpisz pełny adres konta e-mail, którego kopię chcesz wykonać.
  • Hasło (2) – wpisz hasło dostępowe, którym logujesz się do skrzynki lub hasło do aplikacji (jeżeli używasz logowania dwuetapowego).
  • Adres serwera IMAP4 (3) – po wpisaniu powyżej adresu e-mail adres serwera IMAP4 zostanie automatycznie uzupełniony. W rzeczywistości, adres ten może być jednak inny. Upewnij się więc, u dostawcy swojej poczty e-mail, jaki adres serwera IMAP4 należy podać w konfiguracji zewnętrznych programów pocztowych. Dane takie można często znaleźć w ustawieniach konta e-mail po zalogowaniu się na konto poprzez stronę WWW lub w zagadnieniach pomocy technicznej.
  • mail backup dodaj kopie dane konta szczegolowe

Pamiętaj! Jeśli zmienisz hasło dostępowe do konta lub Twój dostawca poczty zmieni adres serwera IMAP4, dane te musisz poprawić również w aplikacji Mail Backup, aby kopia konta nadal mogła być wykonywana.

 

Edycja danych konta e-mail w istniejącej kopii

W celu edycji danych backupowanego konta e-mail wybierz z menu po lewej stronie aplikacji opcję WYKAZ KOPII (1).

mail backup meny wykaz kopii

Przy adresie kopii konta, dla której chcesz poprawić dane, kliknij ikonę Ustawienia (1).

mail backup wykaz kopii ustawienia

Wyświetlony zostanie formularz z danymi konta, identyczny jak w chwili dodawania nowej kopii. Zmień hasło lub adres serwera IMAP4 i zapisz zmianę.

Table of Contents