Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok

Scrubbing Center nazwa.pl

Scrubbing center nazwa.pl

Scrubbing Center należące do NetArt Group to specjalistyczna infrastruktura, której zadaniem jest analiza transmisji IP z sieci Internet w celu wykrycia oraz odfiltrowania szkodliwego ruchu zagrażającego poprawnemu działaniu serwisów WWW, poczty elektronicznej, DNS i innych usług oferowanych przez nazwa.pl. Ochrona obejmuje w szczególności eliminację zagrożeń związanych z atakami typu DDoS, atakami wolumetrycznymi (wysycenie łącza), SYN flood, UDP ICMP flood i DNS lub NTP reflection.


Scrubbing Center prowadzi nadzór nad wszystkimi usługami nazwa.pl, zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym dla CloudHostingu, serwerów VPS i serwerów dedykowanych. Ochrona jest realizowana przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych firmy Fortinet, działających w klastrze wysokiej dostępności HA (High Availability Cluster) z pełną szybkością wszystkich łącz nazwa.pl.

Rozszerzona ochrona DDoS/IPS/WAF w nazwa.pl

Wdrożenie Scrubbing Center zostało poprzedzone rozbudową sieci należącej do NetArt Group i jej połączeń z Internetem, co zagwarantowało nadmiarowość infrastruktury potrzebnej do obsługi pojawiających się zagrożeń DDoS, związanych z atakami mającymi na celu wysycenie przepustowości łącz. Rozproszona infrastruktura, umieszczona we wszystkich Data Center z których korzysta NetArt Group, zapewnia separację ruchu Klientów z różnych rejonów świata.

Scrubbing Center w nazwa.pl

Zastosowanie dla usług CloudHosting zaawansowanego systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom IPS (ang. Intrusion Prevention System), wspomaganego przez wyspecjalizowane urządzenia sieciowe firmy Fortinet, zapewnia wykrywanie ataków już na etapie skanowania sieci, jeszcze zanim w ogóle się one rozpoczną. Ochroną tą objęte są zarówno strony WWW, jak i bazy danych oraz poczta e-mail. Filtrowanie ruchu odbywa się w czasie tysięcznych części sekundy i nie powoduje mierzalnych opóźnień w działaniu usług. System IPS wykrywa każdego dnia od kilkuset tysięcy do kilku milionów incydentów, blokując intruzom dostęp do setek tysięcy obsługiwanych przez NetArt Group hostingów.

Lider rynku