Promocja: pl – 5 zł/rok | eu – 5 zł/rok | com – 40 zł/rok

Scrubbing Center nazwa.pl

Scrubbing center nazwa.pl

Scrubbing Center nazwa.pl to specjalistyczna infrastruktura, której zadaniem jest analiza ruchu IP z sieci Internet w celu wykrycia oraz odfiltrowanie szkodliwego ruchu zagrażającego poprawnemu działaniu serwisów WWW, poczty elektronicznej, DNS i innych usług oferowanych przez nazwa.pl. Ochrona obejmuje w szczególności eliminację zagrożeń związanych z atakami typu DDoS, atakami wolumetrycznymi (wysycenie łącza), SYN flood, UDP ICMP flood i DNS lub NTP reflection.


Scrubbing Center realizuje nadzór nad wszystkimi usługami nazwa.pl, zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym dla usług hostingowych, serwerów VPS i serwerów dedykowanych. Ochrona jest realizowana przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych firmy Fortinet, działających w klastrze wysokiej dostępności HA (High Availability Cluster) z pełną szybkością wszystkich łącz nazwa.pl.

Rozszerzona ochrona DDoS/IPS/WAF w nazwa.pl

Wdrożenie Scrubbing Center zostało poprzedzone rozbudową sieci nazwa.pl i jej połączeń z Internetem, co zagwarantowało nadmiarowość infrastruktury potrzebnej do obsługi pojawiających się zagrożeń DDoS, związanych z atakami mającymi na celu wysycenie przepustowości łącz. Rozproszona infrastruktura, umieszczona we wszystkich Data Center z których korzysta nazwa.pl, zapewnia separację ruchu klientów z Polski od zagrożeń pojawiających się z zagranicy.

Scrubbing Center w nazwa.pl

Zastosowanie dla usług CloudHosting zaawansowanego systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom IPS (ang. Intrusion Prevention System), zrealizowanego również za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych firmy Fortinet, zapewnia wykrywanie ataków już na etapie skanowania sieci, jeszcze zanim ataki się rozpoczną. Ochroną tą objęte są zarówno strony WWW, jak i bazy danych oraz poczta e-mail. Filtrowanie ruchu odbywa się w czasie milionowych części sekundy i nie wnosi mierzalnych opóźnień. System IPS wykrywa każdego dnia od kilkuset tysięcy do kilku milionów incydentów, blokując intruzom dostęp do setek tysięcy obsługiwanych przez nazwa.pl usług.

Lider rynku