Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Przywracanie zawartości z kopii zapasowej do oryginalnego konta e-mail

Przywracanie wiadomości z kopii zapasowej Mail Backup do oryginalnego konta e-mail polega na dograniu na skrzynkę brakujących wiadomości. Jeżeli na skrzynce e-mail, do której przywracana jest zawartość kopii, przed rozpoczęciem procedury były jakiekolwiek e-maile, nie zostaną one usunięte ani nadpisane (Sprawdź: Na czym polega dogranie brakujących wiadomości e-mail na skrzynkę?)

 

Chcąc przywrócić zawartość konta e-mail z kopii zapasowej, uruchom aplikację Mail Backup poprzez kliknięcie jej ikony na pulpicie lub pasku zadań systemu. Następnie z menu aplikacji wybierz opcję ODTWÓRZ POCZTĘ (1).

mail backup menu odtworz poczte

Wyświetlona zostanie lista dostępnych kopii. Kliknij Odtwórz kopię (1) przy adresie, dla którego chcesz wykonać przywrócenie danych.

mail backup odtwarzanie odtworz kopie

W formularzu, jaki się pojawi, w pierwszej kolejności wybierz datę (1) i godzinę (2), z kiedy chcesz otworzyć zawartość konta e-mail.

mail backup odtwarzanie wybierz date

Następnie wskaż miejsce docelowe, gdzie zawartość konta e-mail zostanie odtworzona.

Jeśli chcesz odtworzyć zawartość poczty do oryginalnego konta e-mail, zaznacz checkbox przy tej opcji (1) i kliknij przycisk ODTWÓRZ KOPIĘ (2).

mail backup odtwarzanie wybierz oryginalne konto

Rozpocznie się procedura przywracania zawartości konta e-mail. Poczekaj na jej zakończenie, które zostanie potwierdzone właściwym komunikatem.

Jeżeli chcesz przywrócić zawartość swojej skrzynki e-mail na nowe konto, skorzystaj z porad w artykule Przywracanie zawartości z kopii zapasowej do nowego konta e-mail.

 

Sprawdź także: Na czym polega dogranie brakujących wiadomości e-mail na skrzynkę?

Table of Contents