Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Tworzenie kopii zapasowej Poczty Gmail (gmail.com) z użyciem Mail Backup

  • Pomoc
  • Mail Backup
  • Tworzenie kopii zapasowej Poczty Gmail (gmail.com) z użyciem Mail Backup

 

Tworzenie kopii zapasowej konta e-mail w programie Mail Backup odbywać się będzie zawsze w taki sam sposób, niezależnie od serwera, na którym to konto się znajduje. Jedyną różnicą będą dane logowania do skrzynki, wpisywane w formularzu tworzenia kopii. Aby wykonanie kopii było możliwe, serwer, na którym znajduje się konto e-mail, musi umożliwiać połączenie poprzez IMAP4, a dostęp IMAP4 musi być włączony.

 

Przejdź do interesującej Cię części artykułu i dowiedz się, w jaki sposób przygotować swoje konto utworzone w serwisie gmail.com do pracy z Mail Backup oraz jak wykonać jego kopię zapasową.

 

Włączenie połączeń przez IMAP4 na gmail.com

Dostęp do poczty Gmail poprzez protokół IMAP4 jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, zaloguj się na konto Gmail, kliknij ikonę ustawień (1) znajdującą się w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij przycisk Zobacz wszystkie ustawienia (2).

imap gmail menu ustawienia

Na stronie, która się pojawi, wybierz kartę Przekazywanie i POP/IMAP (1), a następnie znajdź Dostęp IMAP i zaznacz przy tej opcji checkbox Włącz IMAP (2). Pojawią się dodatkowe opcje IMAP4, które możesz skonfigurować według własnego uznania. Po wprowadzeniu wymaganych ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany (3).

imap gmail ustawienia wlaczenie imap

WAŻNE! Aby połączenie z kontem Gmail w Mail Backup było możliwe, w ustawieniach konta należy włączyć logowanie dwuetapowe oraz utworzyć hasło do aplikacji.

 

Dostęp IMAP z użyciem hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji IMAP4 jest jednym z zabezpieczeń konta Gmail. Można je wygenerować po wcześniejszym włączeniu dwuetapowego logowania do konta. W tym celu po zalogowaniu się na konto Gmail kliknij ikonę Konta Google (1), znajdującą się w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz opcję Zarządzaj kontem Google (2).

imap gmail 2fa menu zarzadzaj kontem

Następnie wybierz zakładkę Bezpieczeństwo (1), odnajdź sekcję Logowanie się w Google i kliknij opcję Weryfikacja dwuetapowa (2).

imap gmail 2fa bezpieczenstwo weryfikacja dwuetapowa

Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk ROZPOCZNIJ. Na kolejnej stronie wpisz nr telefonu (1), jaki chcesz użyć do logowania dwuetapowego, a także wybierz, w jaki sposób chcesz dostawać kody (2). Po uzupełnieniu danych kliknij DALEJ (3).

imap gmail 2fa weryfikacja dwuetapowa uzupelnij dane

Na podany przez Ciebie nr telefonu wysłany zostanie kod weryfikacyjny. Wpisz go w widocznym polu (1) i kliknij DALEJ (2).

imap gmail 2fa weryfikacja dwuetapowa wpisz kod

Po wpisaniu prawidłowego kodu zostaniesz poproszony o potwierdzenie chęci włączenia logowania dwuetapowego. Kliknij WŁĄCZ (1), aby dokończyć operację.

imap gmail 2fa weryfikacja dwuetapowa wlacz

Po włączeniu logowania dwuetapowego przejdź ponownie do zakładki Bezpieczeństwo i w sekcji Logowanie się w Google kliknij Hasła do aplikacji (1).

imap gmail 2fa bezpieczenstwo hasla do aplikacji

Potwierdź swoją tożsamość, wpisując hasło do konta. Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło lub kliknij Inna opcja (własna nazwa) i w widocznym polu wpisz swoją nazwę (1), np. Mail Backup. Po jej uzupełnieniu kliknij WYGENERUJ (2).

imap gmail 2fa hasla do aplikacji wygeneruj

Wyświetlone zostanie wygenerowane hasło do aplikacji (1). Zaznacz je i skopiuj lub przepisz, gdyż będzie Ci ono potrzebne do konfiguracji konta w Mail Backup. Gdy zapiszesz hasło, kliknij GOTOWE (2).

imap gmail 2fa hasla do aplikacji gotowe haslo
 

Adresy serwerów IMAP Poczty Gmail

W formularzu konfiguracyjnym konta w Mail Backup należy podać prawidłowy adres serwera IMAP4, aby połączenie programu z kontem przebiegło pomyślnie.

Właściwy adres serwera IMAP4 Poczty Gmail możesz sprawdzić na stronie pomocy google.com. Bezpośredni link do właściwego artykułu zawierającego adres serwera znajduje się w ustawieniach konta, w sekcji dotyczącej Dostępu IMAP4. Dostęp do tej sekcji opisany został w poprzedniej części artykułu. Po przejściu do niej kliknij odnośnik Jak skonfigurować? Na wyświetlonej stronie wybierz Krok 2. Zmień ustawienia SMTP i inne ustawienia w programie pocztowym (1). Pojawi się tabela zawierająca właściwy adres serwera (2).

imap gmail adres serwera
 

Ograniczenia techniczne Poczty Gmail

Konta e-mail utworzone w usłudze Poczty Gmail posiadają ograniczoną powierzchnię, uzależnioną od rodzaju skrzynki. Przed rozpoczęciem pracy z kontem Gmail w Mail Backup zalecane jest zweryfikowanie dostępnej wolnej pojemności skrzynki w ustawieniach konta.

W tym celu po zalogowaniu na konto kliknij ikonę ustawień (1) znajdującą się w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij przycisk Zobacz wszystkie ustawienia (2).

imap gmail menu ustawienia

Na wyświetlonej stronie wybierz kartę Konta i importowanie. Na samym dole strony znajduje się sekcja dotycząca pojemności skrzynki. Sprawdź, czy posiadasz wystarczającą wolną przestrzeń, aby wgrać planowany backup.

 

Konta Poczty Gmail posiadają limity godzinowej i dobowej przepustowości związanej z IMAP4. Jeśli na koncie znajdują się wiadomości zajmujące znaczną powierzchnię, wykonywanie kopii konta za pomocą Mail Backup może spowodować przekroczenie limitów. Szczegółowe informacje na temat wielkości limitów możesz sprawdzić na stronie supportu firmy Google, wyszukując artykuł Limity przepustowości w Gmailu.

 

W przypadku kont Gmail ograniczona jest również liczba jednoczesnych żądań serwera. Zalecane jest zatem skonfigurowanie harmonogramu Mail Backup w taki sposób, aby kopia wykonywana była raz dziennie o określonej porze. Ustawienie harmonogramu na wykonywanie kopii co 5 minut lub co godzinę może spowodować przekroczenie limitów poczty. Szczegółowe informacje odnośnie limitów znajdziesz na stronie supportu firmy Google, wyszukując artykuł Limity żądań serwera Gmail.

 

Tworzenie kopii Poczty Gmail w Mail Backup

Aby utworzyć kopię zapasową konta e-mail, uruchom program Mail Backup, klikając ikonę na pulpicie lub pasku zadań systemu. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję DODAJ KOPIĘ (1).

mail backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz podzielony na dwie sekcje. W pierwszej z nich należy uzupełnić dane konta.

  • W polu Konto e-mail (1) wpisz pełny adres konta, którego kopię chcesz wykonać.
  • W polu Hasło (2) wpisz wygenerowane w ustawieniach konta hasło do aplikacji.
  • W polu Adres serwera IMAP4 (3) wpisz prawidłowy adres serwera IMAP odczytany w ustawieniach konta Gmail.

mail backup dodaj kopie gmail dane konta

WAŻNE! Po wpisaniu w pierwszym polu adresu e-mail adres serwera IMAP4 jest automatycznie uzupełniany na podstawie domeny konta. Adres IMAP4 dla konta może jednak być inny. Należy więc zawsze zweryfikować adres IMAP4 w ustawieniach konta lub na stronie pomocy serwisu, a pole IMAP w konfiguracji Mail Backup wypełnić zgodnie ze sprawdzoną informacją.

 

W drugiej sekcji formularza dodawania kopii zapasowej konta e-mail znajduje się konfiguracja harmonogramu automatycznego wykonywania kopii.

Zaznacz (1), czy kopia konta ma być wykonywana co 5 minut, co godzinę, czy też raz dziennie. Jeśli wybierzesz opcję tworzenia kopii raz dziennie, określ godzinę (2) jej wykonywania.

Jeśli w określonym przez Ciebie w harmonogramie terminie, komputer nie będzie włączony lub nie będzie połączony z siecią Internet, wykonywanie zaplanowanej na tę chwilę kopii zostanie pominięte, a kolejna kopia zostanie wykonana dopiero w następnym, określonym przez harmonogram czasie. Aby temu zapobiec, zaznacz opcję (3) poniżej ustawień czasu. Pominięta kopia zostanie wykonana niezwłocznie po włączeniu komputera lub nawiązaniu połączenia z Internetem.

Po zdefiniowaniu ustawień harmonogramu kliknij przycisk UTWÓRZ KOPIĘ (4), aby rozpocząć jej wykonywanie.

mail backup dodaj kopie harmonogram

UWAGA! Konfigurując harmonogram weź pod uwagę limit dziennego transferu Poczty Gmail. Jeśli zajętość konta jest znaczna, ustawienie harmonogramu co 5 minut lub co godzinę spowoduje bardzo szybkie wykorzystanie dziennego limitu transferu i uniemożliwi poprawną pracę aplikacji Mail Backup.

Czas wykonywania kopii poczty zależy od zajętości konta, ustawień prędkości w Mail Backup oraz prędkości łącza internetowego. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.

Table of Contents