Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak przenieść domenę, gdy znam dane Abonenta?

 • Pomoc
 • Domeny
 • Jak przenieść domenę, gdy znam dane Abonenta?
Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

 

Jak przenieść domenę, gdy znam dane Abonenta?

Przenoszenie domen należy zgłosić z poziomu docelowego Panelu, czyli tego, w którym mają się one znaleźć po przeniesieniu. Zaloguj się do nowo zarejestrowanego lub istniejącego wcześniej Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługamiprzenoszenie usług.

Na stronie Przenoszenia usług znajdują się osobne sekcje dotyczące przenoszenia poszczególnego rodzaju usług. Wybierz pierwszą sekcję, Przenieś domenę.

UWAGA! Przenosić można jedynie domeny, które znajdują się w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego i posiadają status zarejestrowana. Nie ma możliwości przeniesienia domen, dla których okres abonamentowy dobiegł końca i znajdują się w trakcie wygasania. W przypadku takich domen, należy przedłużyć ich ważność na podstawie proformy wygenerowanej w dotychczasowym Panelu Klienta, a po prawidłowym przedłużeniu, dokonać przeniesienia.

Jeśli nie masz dostępu do Panelu Klienta, w którym obecnie znajduje się Twoja domena, lecz jesteś jej Abonentem, możesz przenieść ją do swojego Panelu na podstawie danych Abonenta.

W celu przeniesienia domeny na podstawie danych Abonenta:

 • zaznacz opcję Przenieś domenę (1);
 • wpisz adres posiadanej domeny (2) bez prefiksu www; jeśli chcesz zgłosić przeniesienie kilku domen, wpisz ich kolejne adresy oddzielone przecinkiem, np. domena1.pl, domena2.pl, domena3.pl;
 • zaznacz opcję Znam dane Abonenta domeny (3);
 • wpisz adres e-mail Abonenta domeny (4);
 • wybierz Status prawny Abonenta i wpisz nr NIP lub REGON, w przypadku Abonenta firmowego, lub nr PESEL, w przypadku Abonenta będącego klientem indywidualnym (5); dane te muszą zgadzać się z danymi Abonenta podanymi w obecnym Panelu, w którym znajduje się domena
 • kliknij przycisk Dalej (6);
 • wybierz Rodzaj wniosku (1) przeniesienia domeny – jeśli masz dostęp do adresu e-mail Abonenta domeny, wybierz wniosek elektroniczny, w przeciwnym wypadku, wybierz wniosek pisemny;
 • zweryfikuj dane przeniesienia, a w razie konieczności kliknij przycisk Edytuj, aby je zmienić, następnie wybierz przycisk Zgłoś przeniesienie (2);
 • jeśli przenoszenie usługi zostało prawidłowo zgłoszone, wyświetlony zostanie komunikat podsumowujący operację; jeżeli chcesz sprawdzić szczegóły operacji, kliknij przycisk Lista przeniesień;
 • jeśli wybrany został wniosek pisemny, kliknij wcześniej wspomniany przycisk Lista przeniesień, następnie wybierz kartę DO MOJEGO PANELU KLIENTA (1) i kliknij w nazwę domeny (2);
 • następnie, poniżej szczegółów przeniesienia, kliknij w odnośnik Pobierz wniosek PDF o przeniesienie domeny; pobrany dokument wydrukuj, wypełnij go, podając nazwę domeny oraz właściwe dane jej Abonenta (zwróć uwagę, aby podać dane Abonenta, nie właściciela dotychczasowego Panelu Klienta, gdyż mogą się one różnić), a następnie prześlij pocztą tradycyjną na adres siedziby nazwa.pl, w terminie do 30 dni od daty zainicjowania przeniesienia;
 • skan wypełnionego wniosku możesz wysłać również elektronicznie na adres kontakt@nazwa.pl, jeśli:
  • zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • zostanie podpisany poprzez profil zaufany ePUAP, lub
  • zostanie podpisany podpisem notarialnie poświadczonym, lub
  • zostanie dokonany przelew weryfikacyjny.
 • w przypadku podpisania wniosku podpisem notarialnie poświadczonym lub wykonania przelewu weryfikacyjnego, oprócz wysłania wniosku na adres e-mail należy wysłać go również pocztą tradycyjną;
 • jeśli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poprzez profil zaufany ePUAP, nie ma konieczności przesyłania go również pocztą tradycyjną;
 • jeżeli wniosek zostanie podpisany odręcznie, należy dołączyć do niego dokumenty weryfikujące tożsamość Abonenta;
 • dla osoby fizycznej, należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą: imię, nazwisko, datę ważności, serię i numer dowodu; pozostałe dane, w tym wizerunek (zdjęcie), należy zamazać;
 • dla firmy nie ma konieczności dosyłania dodatkowych dokumentów;
 • jeśli dla weryfikacji wniosku zostanie wybrana inna metoda (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis poprzez profil zaufany ePUAP, podpis notarialnie poświadczony lub przelew weryfikacyjny), nie ma konieczności dosyłania dodatkowych dokumentów, w tym kserokopii dowodu osobistego;
 • w przypadku wybrania wniosku elektronicznego, na adres e-mail Abonenta domeny przesłana zostanie wiadomość z prośbą o akceptację przeniesienia; w celu potwierdzenia operacji, należy w ciągu 7 dni kliknąć w link zamieszczony w wiadomości;
 • po kliknięciu w link, wyświetlona zostanie Strona akceptacji przeniesienia domeny; zawiera ona dane obecnego i nowego Panelu Klienta;
 • zaznacz akceptację na przeniesienie domeny (1) i kliknij przycisk Akceptuj (2);
 • jeśli przeniesienie zostało prawidłowo zgłoszone, wyświetlona zostanie wiadomość z podziękowaniem za akceptację przeniesienia;
 • na kontaktowe adresy e-mail zdefiniowane w nowym, a także dotychczasowym, Panelu Klienta przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca wykonanie przeniesienia;
 • przejdź w Panelu Klienta do zakładki Moje usługiDomeny i zweryfikuj, czy zgłaszana domena została prawidłowo przeniesiona;
 • aby zmienić Abonenta domeny, wykonaj jej cesję

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak przenieść domenę, gdy znam login dotychczasowego Klienta?

 

Błędy przenoszenia usług

Jeśli przy próbie przenoszenia usługi pojawiają się błędy, upewnij się, że:

 • zgłoszenie przeniesienia następuje z docelowego Panelu Klienta – sprawdź, czy znajdujesz się w nowym Panelu, do którego usługi mają zostać przeniesione;
 • wpisano prawidłowy adres/identyfikator/numer usługi oraz prawidłowy login dotychczasowego Panelu Klienta – zweryfikuj dane usługi w obecnym Panelu Klienta, oraz jego login;
 • zgłaszana usługa jest w trakcie trwania okresu abonamentowego – sprawdź datę ważności przenoszonej usługi;
 • zgłaszana usługa nie została zablokowana lub nie jest w trakcie wygasania – sprawdź status usługi w Panelu Klienta;
 • wystawiono fakturę VAT za usługę – jeśli dokonano płatności za usługę na podstawie proformy, sprawdź, czy została już dla niej wystawiona faktura VAT;

W przypadku błędów przenoszenia domen, oprócz powyżej przedstawionych zagadnień, upewnij się również czy:

 • adres e-mail Abonenta został pozytywnie zweryfikowany;
 • dla domeny nie została zgłoszona cesja – jeśli tak, potwierdź wykonanie cesji elektronicznej lub zaczekaj na zrealizowanie cesji na podstawie wniosku papierowego;
 • dane Abonenta domeny, o statusie prawnym firma, nie zawierają takich samych wpisów w polach Nazwa skrócona, Firma oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?)
 • w nowym Panelu Klienta nie znajdują się dane dwóch innych Abonentów domen, zawierające ten sam adres e-mail, co Abonent przenoszonej domeny;
 • domena posiada status zarejestrowana lub nowa.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, a mimo tego nadal występuje błąd przeniesienia, prześlij zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail, zdefiniowanego w Panelu Klienta, na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents