Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak sprawdzić zasoby systemowe i komponenty uruchomione w Kubernetes

  • Pomoc
  • Kubernetes
  • Jak sprawdzić zasoby systemowe i komponenty uruchomione w Kubernetes

 

W Namespace „kube-system”, po uruchomieniu usługi Kubernetes, dostępne są domyślne obiekty, których listę możesz sprawdzić poleceniem kubectl. Namespace służą do izolacji zasobów, umożliwiając organizowanie ich na poziomie klastra. Namespace „kube-system” jest jedną z domyślnych przestrzeni w Kubernetes, gdzie przechowywane są zasoby systemowe i komponenty kluczowe dla działania klastra. Stąd informacja o aktywnych obiektach w tym Namespace, która może być potrzebna przy diagnozowaniu działania usługi Kubernetes. Aby uzyskać te informacje, skorzystaj z polecenia:

kubectl get all -n kube-system

Otrzymasz zestawienie podobne do poniższego:

Dla przykładu, po uruchomieniu nowego zasobu systemowego Dashboard, na liście obiektów dostępnych przy komendzie kubectl get all -n kube-system pojawi się informacja o tym zasobie wraz z jego flagami i statusem:

Table of Contents