Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Analiza logów usługi CDN nazwa.pl

Węzły CDN nazwa.pl odnotowują zdarzenia związane z pracą Twojej strony WWW oraz pracą oryginalnego serwera w dziennikach dostępu i dziennikach błędów. Standardowy format udostępnianych informacji pozwala na korzystanie z popularnych aplikacji do tworzenia raportów. Zapisy Access Logi i Error Log dostępne są z ostatnich 30 dni. Aby je pobrać, wystarczy kliknąć odnośnik odpowiadający dacie zebrania logów.

cdn nazwa.pl szczegoly statystyki logi serwera i wezlow cdn

Zapisy dziennika dostępu do serwera WWW (Access Log) przechowują informacje o połączeniach nawiązywanych przez węzły CDN nazwa.pl z oryginalnym serwerem. Access Log notuje odpowiedzi serwera z kodem powodzenia (2xx), przekierowania (3xx) czy błędu aplikacji (4xx). Jeżeli, na przykład, w Access Log widoczne będą zapisy z kodem 404, oznacza to, że dany plik nie został znaleziony przez oryginalny serwer lub domena nie została poprawnie skonfigurowana na oryginalnym serwerze. Poprawna odpowiedź oryginalnego serwera opatrzona jest kodem 200.

Zapisy dziennika błędów z serwera WWW (Error Log) informują o wszelkich błędach, które pojawiły się w trakcie komunikacji między węzłami CDN nazwa.pl a oryginalnym serwerem.

 

Analiza zapisów Error Log

Analizując informacje, które są odnotowywane w dzienniku błędów (Error Log), możesz zdiagnozować wszelkie problemy, które towarzyszą pracy Twojej strony WWW, z wykorzystaniem sieci CDN nazwa.pl. W zależności od treści informacji zapisywanych w plikach Error Log poniżej wyszczególniliśmy problematyczne sytuacje, które będą wymagały Twojej uwagi.

 • Błąd certyfikatu:
 • Dec 29 10:21:19 10.70.55.101 traffic_server[1039]: [ET_NET 1] WARNING: Core server certificate verification failed for (s2.vds6.tk). Action=Continue Error=self signed certificate server=jakasdomena.pl(11.22.33.44) depth=0
  Dec 29 10:21:19 10.70.55.101 traffic_server[1039]: [ET_NET 1] WARNING: SNI (jakasdomena.pl) not in certificate. Action=Continue server=jakasdomena.pl(11.22.33.44)

  Komunikat błędu certyfikatu pojawia się wówczas, gdy oryginalny serwer, który zawiera dane Twojej strony WWW, nie przedstawi prawidłowego certyfikatu SSL wystawionego dla Twojej domeny. Musisz sprawdzić ustawienia oryginalnego serwera i skorygować zainstalowany na nim certyfikat SSL.

 • Błąd nawiązania połączenia SSL:
 • 20211229.11h49m29s CONNECT: ENET_SSL_CONNECT_FAILED [-20104] connecting to 11.22.33.44:443 for host='jakasdomena.pl' url='https://11.22.33.44/cdn1/1.txt' marking down

  Komunikat związany z brakiem możliwości połączenia SSL informuje o tym, że oryginalny serwer nie jest w stanie odpowiedzieć z wykorzystaniem protokołu TLS 1.0 - TLS 1.3. Zapoznaj się z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi konfiguracji oryginalnego serwera, które są przedstawione w artykule: Wymagania podstawowe przy korzystaniu z usługi CDN nazwa.pl.

 • Brak odpowiedzi serwera:
 • 20211229.11h24m58s CONNECT: Broken pipe [32] connecting to 11.22.33.44:443 for host='jakasdomena.pl' url='https://11.22.33.44/cdn1/1.txt' marking down

  W przypadku odnotowania w Error Log informacji o tym, że oryginalny serwer nie odpowiedział na zapytanie wysłane do niego przez węzły CDN nazwa.pl, należy sprawdzić, czy w konfiguracji podstawowej został wprowadzony jego prawidłowy adres (adresy) IP oraz czy serwer przyjmuje połączenia przychodzące z węzłów CDN z klasy IP opisanej w artykule: Wymagania podstawowe przy korzystaniu z usługi CDN nazwa.pl.

 • Czasowy brak odpowiedzi serwera:
 • Jan 3 08:56:39 [ET_NET 1] NOTE: Parent initially marked as down 11.22.33.44:80
  Jan 3 08:56:59 [ET_NET 1] NOTE: Failure threshold met failcount:4 >= threshold:4, http parent proxy 11.22.33.44:80 marked down
  Jan 3 09:05:59 [ET_NET 1] NOTE: http parent proxy 11.22.33.44:80 restored

  Powyższy przykład ilustruje tymczasowy brak odpowiedzi oryginalnego serwera na zapytania kierowane z węzłów CDN nazwa.pl. Połączenie z oryginalnym serwerem inicjowane o godz. 8:56 nie mogło być nawiązane ze względu na jego niedostępność. Przywrócenie połączenia z sieci CDN nazwa.pl do oryginalnego serwera nastąpiło o godz. 9:05. Powodem takiego stanu rzeczy może być tymczasowa awaria oryginalnego serwera, blokada na firewallu, brak trasy do hosta, duże straty na łączach. W takiej sytuacji należy sprawdzić status oryginalnego serwera oraz jakość wykorzystywanego przez ten serwer połączenia internetowego. Dodatkowe przydane informacje zostały zawarte w artykule: Wymagania podstawowe przy korzystaniu z usługi CDN nazwa.pl.

Table of Contents