Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Podstawowe ustawienia Cloud Mail (Preferencje)

Aplikacja pocztowa Cloud Mail umożliwia wprowadzenie wielu ustawień, które pozwalają na jej personalizację, pod kątem wymagań każdego użytkownika. Zmiana konfiguracji aplikacji realizowana jest przez funkcję Ustawienia. Aby z niej skorzystać, kliknij na odnośnik Ustawienia, widoczny w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz zakładkę Preferencje.

Opcje Preferencji podzielone są na 8 sekcji:

1. Interfejs użytkownika

Znajdziesz tutaj Opcje główne, pozwalające m.in. na wybranie języka aplikacji, ustawienie strefy czasowej, formatu wyświetlania daty i godziny oraz częstotliwości sprawdzania nowych wiadomości. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

2. Widok skrzynki pocztowej

W tej zakładce zobaczysz Opcje główne, dotyczące: widoku skrzynki pocztowej na stronie, oznaczenia przeczytanych wiadomości, odpowiedzi na żądanie potwierdzenia odbioru oraz sprawdzania nadejścia wiadomości we wszystkich folderach. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

3. Wyświetlanie wiadomości

Zakładka ta pozwala Ci na ustawienie Opcji głównych dotyczących sposobu wyświetlania wiadomości na stronie. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

4. Tworzenie wiadomości

W tym miejscu znajdziesz szereg opcji dotyczących tworzenia nowych wiadomości. Zostały one omówione w osobnym temacie.

WIĘCEJ INFORMACJI:Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości

5. Książka adresowa

W niej odszukasz Opcje główne dotyczące wyglądu książki adresowej, a także ustawienia Automatycznego zbierania adresów. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

6. Foldery specjalne

Struktura folderów głównych IMAP na serwerze posiada specjalne nazwy techniczne. W tej zakładce możesz wybrać, czy na liście folderów pokazywane będą nazwy techniczne, i jakie, czy też te bardziej przyjazne użytkownikowi. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

7. Ustawienia serwera

Dokonasz tutaj ustawień Opcji głównych w zakresie usuwania wiadomości, a także zachowania aplikacji przy wylogowywaniu z konta. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

8. Kalendarz

W tej zakładce zlokalizujesz szereg opcji związanych z ustawieniem kalendarza w aplikacji. Po dokonaniu właściwych ustawień, kliknij przycisk Zapisz.

Table of Contents