Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok

ZARZĄD SPÓŁKI nazwa.pl

Krzysztof Cebrat

Krzysztof Cebrat

Prezes Zarządu nazwa.pl sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. Początek kariery zawodowej poświęcił bankowości korporacyjnej, by po kilku latach związać się ze światem finansów i strategicznego zarządzania organizacją. Posiada doświadczenie w przewodzeniu spółkom giełdowym, międzynarodowym korporacjom oraz prywatnym przedsiębiorstwom. Pracę w nazwa.pl rozpoczął w 2013 roku, pełniąc wówczas funkcję Dyrektora Finansowego. W 2015 roku powołany został na Członka Zarządu. Od roku 2016 piastuje stanowisko Prezesa Zarządu nazwa.pl sp. z o.o. – lidera rynku hostingowego w Polsce. Bogate doświadczenie Krzysztofa Cebrata zdobyte w różnorodnych spółkach i korporacjach przekłada się na elastyczny styl zarządzania i skuteczność realizowania celów w dynamicznie zmieniającym się środowisku.


Rafal Lorenc

Rafał Lorenc

Członek Zarządu nazwa.pl sp. z o.o.

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą IT. Na jego wysokie kompetencje składa się: praktyczna wiedza informatyczna, bogate doświadczenie branżowe oraz umiejętność zarządzania zespołami projektowymi. Ze spółką nazwa.pl współpracuje od 2005 roku, przechodząc w tym czasie wszystkie szczeble ścieżki zawodowej. Od 2017 roku piastuje funkcję Dyrektora IT nazwa.pl, a od 2019 roku pełni funkcję Członka Zarządu spółki. Jego bogate doświadczenie ma bezpośredni wpływ na dynamiczny rozwój nazwa.pl i wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych.