Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak włączyć zabezpieczenie 2FA dla konta e-mail w nazwa.pl?

Zabezpieczenie 2FA dla poszczególnych kont e-mail możesz skonfigurować, korzystając z CloudHosting Panel. W tym celu zaloguj się na stronie https://admin.nazwa.pl. W pierwszej kolejności upewnij się, że pod ikoną usługi dodatkowej Zabezpieczenie 2FA, na głównej stronie CloudHosting Panel, widnieje symbol Aktywne (1). Jeżeli tak nie jest, w pierwszej kolejności aktywuj usługę dodatkową Zabezpieczenie 2FA dla poczty na swoim hostingu (Sprawdź: Jak aktywować zabezpieczenie 2FA dla poczty w nazwa.pl?).
cloudhosting panel strona glowna zabezpiecznie 2fa aktywne

 

Posiadając aktywną usługę Zabezpieczenie 2FA dla poczty na swoim hostingu, z menu POCZTA wybierz Wykaz kont e-mail (1).

CloudHosting Panel menu poczta wykaz kont e-mail

Kliknij adres skrzynki, dla której chcesz włączyć zabezpieczenie 2FA (1).

CloudHosting Panel wykaz kont e-mail kliknij adres

W formularzu modyfikacji konta przejdź do sekcji Zabezpieczenie 2FA. Możesz tutaj wybrać jedną z dwóch metod weryfikacji logowania do poczty.

 

Autoryzacja poprzez wiadomość SMS

Jeśli na Koncie Zaliczkowym Twojego hostingu są dostępne środki, możesz włączyć i skonfigurować zabezpieczenie 2FA przy pomocy wiadomości SMS. Brak środków uniemożliwi włączenie lub dalsze działanie wcześniej aktywowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego przy pomocy SMS do czasu zasilenia Konta Zaliczkowego. Z Konta Zaliczkowego usługi hostingowej pobierane są bowiem opłaty za wysyłkę autoryzacyjnych wiadomości SMS.

Po wyświetleniu formularza modyfikacji konta wykonaj poniższe ustawienia:

  • W sekcji Zabezpieczenie 2FA, w polu Rodzaj autoryzacji wybierz opcję SMS (1).
  • Wskaż z listy rozwijanej numer kierunkowy kraju (2) oraz wpisz numer telefonu (3), na który przesyłane będą kody SMS.
  • Po ustawieniu powyższych opcji kliknij na dole strony przycisk Zapisz.

cloudhosting panel poczta zabezpieczenie 2fa wlaczenie sms

Po zapisaniu ustawień status autoryzacji 2FA na liście kont e-mail zmieni się na SMS.

Jeżeli korzystasz z webowego interfejsu Cloud Mail, od tej chwili podczas logowania do konta e-mail zostanie do Ciebie wysłana wiadomość SMS z kodem jednorazowym (Sprawdź: Jak zalogować się do Cloud Mail przy włączonym zabezpieczeniu 2FA (SMS/Google Authenticator)?). W przypadku gdy korzystasz ze skrzynki e-mail za pomocą zewnętrznego programu pocztowego na swoim komputerze, wiadomość SMS, otrzymana podczas próby odebrania lub wysłania wiadomości, będzie zawierała unikalny link, który musisz kliknąć, aby autoryzować dostęp (Sprawdź: Jak działa zabezpieczenie 2FA w przypadku korzystania z konta e-mail w programie pocztowym (połączenia przez IMAP4/POP3/SMTP)?).

PAMIĘTAJ! Do prawidłowego działania zabezpieczenia 2FA poprzez SMS konieczne jest zapewnienie dostępnych środków na Koncie Zaliczkowym lub Koncie Voucher (Sprawdź: Płatności za korzystanie z zabezpieczenia 2FA) Twojej usługi hostingowej.

 

Autoryzacja poprzez aplikację Google Authenticator

Chcąc włączyć zabezpieczenie 2FA dla poczty za pomocą aplikacji Google Authenticator, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • W sekcji Zabezpieczenie 2FA dla swojego konta e-mail w polu Rodzaj autoryzacji wybierz Aplikacja Google Authenticator (1).
  • Kliknij na dole strony przycisk Zapisz.

cloudhosting panel poczta zabezpiecznie 2fa wlaczenie google authenticator

Po zapisaniu ustawień status autoryzacji 2FA na liście kont e-mail zmieni się na Google Authenticator.

Następnie wykonaj procedurę konfiguracji aplikacji Google Authenticator do pracy z Twoim kontem e-mail. W tym celu przejdź na stronę https://poczta.nazwa.pl i zaloguj się do Cloud Mail. Przy pierwszym logowaniu, po włączeniu zabezpieczenia 2FA za pomocą Google Authenticator wyświetlony zostanie kod QR (1), który musisz zeskanować w aplikacji.

cloud mail logowanie krok2 2fa wlaczone ga inicjowanie qr

W kolejnym etapie wpisz wygenerowany w aplikacji pierwszy kod (1):

cloud mail logowanie krok2 2fa wlaczone ga inicjowanie kod

Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, zostaniesz zalogowany do Cloud Mail. Przy kolejnych logowaniach do Cloud Mail niezależnie, czy to w celu odczytania wiadomości, czy w celu autoryzacji dostępu dla programów pocztowych korzystających z połączeń przez IMAP4/POP3, będziesz musiał wygenerować w aplikacji kod i wpisać go w oknie logowania.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zalogować się do Cloud Mail przy włączonym zabezpieczeniu 2FA (SMS/Google Authenticator)?Jak działa zabezpieczenie 2FA w przypadku korzystania z konta e-mail w programie pocztowym (połączenia przez IMAP4/POP3/SMTP)?

Wyłączenie zabezpieczenia 2FA

Jeśli chcesz wyłączyć zabezpieczenie 2FA, zaloguj się do CloudHosting Panel i wyświetl listę dostępnych skrzynek e‑mail. Przejdź do edycji wybranego konta, klikając na jego nazwę. W polu Rodzaj autoryzacji wybierz z listy rozwijanej Brak i zapisz zmiany.

Table of Contents