Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Kubernetes Dashboard

Kubernetes Dashboard to graficzny interfejs użytkownika dla Kubernetes, dostępny przez przeglądarkę WWW. Umożliwia wizualne zarządzanie i monitorowanie klastra. Jest przydatnym narzędziem dla administratorów i użytkowników Kubernetes, którzy chcą mieć łatwy dostęp do interfejsu graficznego.

Oferuje następujące funkcje:

 1. Podgląd zasobów: przeglądanie zasobów w klastrze, w tym Podów, usług czy Namespace’ów.
 2. Tworzenie i edycja zasobów: tworzenie nowych zasobów, takich jak Pody czy Namespace’y oraz edytowanie już istniejących zasobów.
 3. Monitoring zasobów: podstawowe statystyki i metryki dotyczące zasobów w klastrze, w tym użycie CPU i pamięci.
 4. Wykresy i grafiki: dostęp do wizualizacji, które graficznie prezentują działanie klastra i użycie jego zasobów.
 5. Przegląd zdarzeń: przegląd zdarzeń i logów związanych z działaniem klastra.

 

Uruchomienie Kubernetes Dashboard

Aby uruchomić Kubernetes Dashboard, zaloguj się do swojej usługi Kubernetes przez SSH (Sprawdź: Połączenie z Kubernetes) i wykonaj kolejno poniższe polecenia:

 1. Włącz Kubernetes Dashboard
 2. kubernetes enable dashboard

  Jeżeli Kubernetes Dashboard będzie włączony, otrzymasz komunikat „Addon core/dashboard is already enabled”:

  W przeciwnym razie nastąpi dodanie tego dodatku do Twojego Kubernetes.

 3. Wygeneruj token do połączenia:
 4. kubectl create token default
 5. Zaznacz i skopiuj token.
 6. Włącz forward portów, aby móc zalogować się do Kubernetes Dashboard:
 7. kubectl port-forward -n kube-system service/kubernetes-dashboard 10443:443 --address 0.0.0.0 &

 8. W pasku adresu przeglądarki internetowej wywołaj URL:
 9. https://[nazwa-hosta]:10443

  gdzie [nazwa-hosta] to identyfikator Twojej usługi Kubernetes, na przykład https://saas12345.nazwa.pl:10443. Na stronie, która się pojawi, wybierz „Token”, następnie w polu „Enter token” wprowadź skopiowany z SSH token do połączenia z Dashboard i kliknij „Sign in”.

  Zostanie wyświetlony Kubernetes Dashboard.

 10. Weryfikacja aktywnego przekazywania portów port-forward i zakończenie przekazywania portów.
 11. Jeżeli nie masz pewności, czy w Kubernetes masz aktywne przekazywanie portów, możesz to zweryfikować za pomocą systemowego polecenia ps z odpowiednimi flagami:

  ps -f | grep 'kubectl' | grep 'port-forward'

  Przy aktywnym przekazywaniu portów zobaczysz informację o procesie, który odpowiada za to działanie oraz informację o serwisie, który obsługiwany jest przez port-forward. Aby wyłączyć przekazywanie portów, skorzystaj z polecenia kill z flagą -9, podając numer procesu, który odpowiada za aktywne przekazywanie portów:

  kill -9 [id procesu]

  gdzie [id procesu] to identyfikator procesu podany jako liczba po nazwie użytkownika, w naszym przykładzie jest to 2387648:

  Jeżeli masz aktywne więcej niż jedno przekazywanie portów i nie chcesz każdorazowo wpisywać nazwy procesów, które mają zostać zakończone, możesz skorzystać z polecenia pkill z flagą: -f ”port-forward”.

  pkill -f ”port-forward”

  Polecenie spowoduje zakończenie wszystkich procesów, które wykonywane są w ramach przekazywania portów:

 

Wyłączenie możliwości korzystania z Kubernetes Dashboard

Aby trwale wyłączyć możliwość korzystania z Kubernetes Dashboard, wykonaj poniższe polecenie:

kubernetes disable dashboard

Pamiętaj, że po wykonaniu powyższego polecenia, aby móc ponownie skorzystać z Kubernetes Dashboard, konieczne będzie właczenie tego dodatku za pomocą polecenia kubernetes enable dashboard.

Table of Contents