Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Określanie liczby plików na serwerze

Masz możliwość w każdej chwili zliczyć ilość plików znajdujących się na posiadanym serwerze. Użyj w tym celu połączenia z serwerem przez SSH, które możesz nawiązać przy pomocy darmowych klientów SSH, np. PuTTY.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Co to jest SSH i do czego służy?

Zaloguj się do SSH przy użyciu takich samych danych, jak do CloudHosting Panelu serwera. Po zalogowaniu, możliwe będzie wpisanie odpowiedniej komendy. Po wpisaniu komendy, naciśnij Enter, aby została ona wykonana.

Podstawowym poleceniem jest:

find . |wc -l

Wyświetli ono całkowitą ilość plików znajdujących się na serwerze.

Innym poleceniem, które pozwoli na sprawdzenie liczby plików obecnie znajdujących się we wszystkich podkatalogach folderu, w którym zostanie ono wywołane, jest:

for i in `find . -maxdepth 1 -type d`; do echo "`find $i/. | wc -l` $i"; done | sort -rn

Zliczanie dużej ilości plików może potrwać nawet kilka minut. W jego trakcie, w konsoli nie będą pojawiały się żadne komunikaty. Należy więc zaczekać na pojawienie się wyniku polecenia, który zostanie wyświetlony w formie liczby, jeśli użyte zostanie pierwsze polecenie, lub w formie listy, dla drugiego polecenia.

Dodatkowe polecenia SSH, do poruszania się po strukturze katalogów – polecenie cd:

  • cd nazwa_katalogu – wejście do katalogu;
  • cd nazwa_katalogu/podkatalog – wejście do podkatalogów;
  • cd .. – przejście do katalogu niżej;
  • cd ../.. – przejście o dwa katalogi niżej;
  • cd - – przejście do poprzedniego katalogu.

Dodatkowe polecenia SSH, do usuwania plików/katalogów – polecenie rm:

  • rm nazwa_pliku.txt – usunięcie pojedynczego pliku;
  • rm abc* – usunięcie kilku plików zaczynających się od abc;
  • rm katalog/* – usunięcie wszystkich plików w katalogu;
  • rm -rf nazwa_katalogu – usunięcie katalogu wraz z zawartością;
  • rm -rf nazwa_katalogu/* – usunięcie całej zawartości katalogu (wraz z podkatalogami).
Table of Contents