Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zarządzanie Kubernetes za pomocą narzędzia K9sCLI

Kubernetes jest popularnym systemem do zarządzania kontenerami. Jego obsługa za pomocą poleceń kubectl może być czasochłonna, zwłaszcza gdy musisz zarządzać wieloma zasobami i aplikacjami. W tym artykule omówimy wykorzystanie narzędzia K9sCLI, które jest dostępne w środowisku Kubernetes w nazwa.pl i pozwala uprościć zarządzanie klastrami Kubernetes.

 

Uruchomienie K9sCLI

Narzędzie K9sCLI pozwala na interaktywne zarządzanie klastrami Kubernetes w środowisku wiersza poleceń. Zapewnia intuicyjny interfejs do monitorowania zasobów Kubernetes, przeglądania logów, debugowania aplikacji i wykonywania innych operacji administracyjnych. K9sCLI oferuje przejrzysty interfejs użytkownika oparty na konsoli, który pozwala szybko nawigować między różnymi zasobami klastra i wykonywać operacje na nich.

Aby uruchomić k9s, po zalogowaniu do Kubernetes przez SSH, wpisz komendę k9s.

#~ k9s

Po chwili zostanie uruchomione środowisko GUI. Teraz, aby wyświetlić wszystkie zasoby działające aktualnie na Kubernetes, wciśnij klawisz ‘0’ na klawiaturze.

Korzystając z interfejsu K9sCLI, możesz przeglądać różne zasoby klastra, takie jak Pod, serwis czy Namespace’y. Możesz użyć klawiszy strzałek do nawigacji między zasobami oraz do wykonywania różnych operacji, takich jak skalowanie aplikacji, przeglądanie logów czy usuwanie zasobów. Dostępne skróty wyświetlają się na górze okna aplikacji K9sCLI. Jest tam również informacja o Twojej usłudze Kubernetes, a także o zasobach CPU i RAM, które aktualnie są używane.

Korzystanie z narzędzia K9sCLI w środowisku Kubernetes w nazwa.pl pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie klastrami. Dzięki przejrzystemu interfejsowi k9s, administratorzy i deweloperzy mogą monitorować zasoby Kubernetes bez konieczności wpisywania za każdym razem niezbędnych komend kubectl. Przyspiesza to proces rozwoju i testowania aplikacji opartych na kontenerach.

Table of Contents