Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Jakie są przewagi certyfikatów komercyjnych nad bezpłatnymi?

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na certyfikaty SSL, spowodowanym blokowaniem przez przeglądarki stron internetowych niekorzystających z szyfrowania, na rynku pojawiły się darmowe certyfikaty SSL. Mimo, że spełniają one taką samą funkcję jak płatne certyfikaty SSL, czyli szyfrują połączenie z witryną, istnieje kilka różnic dających przewagę certyfikatom komercyjnym.

  1. Sposób walidacji Darmowe certyfikaty SSL są certyfikatami typu DV, zatem weryfikują tylko tożsamość domeny. Komercyjne certyfikaty SSL weryfikują, oprócz domeny, także tożsamość właściciela (certyfikaty typu OV oraz EV). Dzięki temu komercyjny certyfikat SSL u odwiedzających stronę, budzi większe zaufanie, niż certyfikat darmowy.
  2. Czas ważności Komercyjne certyfikaty SSL wystawiane są na minimalny okres ważności wynoszący 1 rok. W przypadku certyfikatów darmowych, okres ten jest znacznie krótszy, i wynosi dla certyfikatów Let’s Encrypt tylko 3 miesiące. Oznacza to, że właściciel certyfikatu musi często zajmować się jego odnowieniem, aby nie narazić się na sytuację, w której certyfikat wygaśnie i zacznie generować komunikaty błędów i ostrzeżenia w przeglądarce internetowej.
  3. Gwarancja finansowa Certyfikaty komercyjne posiadają gwarancję finansową na wypadek złamania szyfru. Takiej gwarancji nie posiadają certyfikaty darmowe. W ich przypadku nie można liczyć na żadną rekompensatę finansową z tego tytułu, co może być istotne w przypadku, gdy złamanie szyfru spowoduje w konsekwencji naruszenie przepisów ustawy o RODO.
  4. Ograniczenia W przypadku darmowych certyfikatów SSL należy się liczyć z pewnymi limitami, np. dotyczącymi ilości certyfikatów wygenerowanych w określonym czasie, czy ilości subdomen w jednej domenie, które mogą być jednocześnie zabezpieczone.
Table of Contents