Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Certyfikaty SSL dla domen korzystających z CDN nazwa.pl

Certyfikat SSL to protokół bezpieczeństwa, który zapewnia poufność transmisji danych między przeglądarką internetową a serwerem, na którym działa strona WWW. Korzystanie z certyfikatu SSL jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa przesyłania informacji drogą elektroniczną. Duży nacisk na szyfrowanie połączeń z witrynami internetowymi kładą twórcy przeglądarek WWW, w których próba wyświetlenia strony niezabezpieczonej certyfikatem SSL skutkuje pojawieniem się komunikatu o niezaufanym połączeniu.

Do każdej domeny, korzystającej z CDN nazwa.pl, możesz aktywować certyfikat SSL. Dzięki temu połączenia z taką domeną nawiązywanie będą zawsze z użyciem bezpiecznego protokołu HTTPS.

Aby móc aktywować certyfikat SSL dla domeny, musi ona zostać dodana do CDN nazwa.pl za pomocą Ustawień podstawowych Twojej usługi. Domena musi zatem być domeną główną lub znajdować się na liście domen dodatkowych i subdomen na karcie Ustawienia podstawowe Twojej usługi CDN nazwa.pl. Dopóki nie dodasz przynajmniej jednej domeny do swojej usługi CDN nazwa.pl, nie będziesz mógł aktywować dla niej certyfikatu SSL. Jeżeli usługa CDN nazwa.pl posiada przypisaną przynajmniej domenę główną, w sekcji Certyfikaty SSL na karcie Ustawienia podstawowe pojawią się opcje związane z konfiguracją SSL.

Sprawdź: Dodawanie domen do usługi CDN nazwa.pl

Jeżeli w Panelu Klienta, w którym masz aktywną usługę CDN nazwa.pl, został wcześniej zamówiony i opłacony certyfikat SSL w Modelu Abonamentowym, będzie on automatycznie podłączony pod konfigurację konkretnej domeny w usłudze CDN nazwa.pl, której nazwa jest zgodna z tą, dla której wydano certyfikat.

 

Uruchomienie certyfikatu SSL rozliczanego w Modelu za Użycie

Usługa CDN nazwa.pl pozwala na aktywację certyfikatów SSL rozliczanych w Modelu za Użycie. Dzięki opłatom wnoszonym w Modelu za Użycie możesz uruchomić certyfikat SSL na określony czas (np. na czas korzystania przez daną domenę z usługi CDN nazwa.pl), ponosząc koszt certyfikatu tylko za okres, w którym faktycznie był on niezbędny, aby szyfrować połączenie z Twoją stroną.

Korzystając z certyfikatu SSL rozliczanego w Modelu za Użycie, opłaty za certyfikat pobierane są z Konta Zaliczkowego Twojej usługi CDN nazwa.pl. Okresem rozliczeniowym jest każda godzina korzystania z certyfikatu SSL. Opłata za certyfikat SSL rozliczany w Modelu za Użycie jest wyszczególniona w cenniku usługi CDN nazwa.pl dostępnym na stronie: https://www.nazwa.pl/cennik/. Certyfikaty nazwaSSL OEM i nazwaSSL Premium OEM wystawiane są jedynie na potrzeby zabezpieczenia domen dodanych w usłudze CDN nazwa.pl i nie są w udostępniane do pobrania i wykorzystania poza tą usługą.

 

 

Czynności sprawdzające, które należy wykonać przed rozpoczęciem aktywacji certyfikatu nazwaSSL OEM i nazwaSSL Premium OEM:

   

 • Dodaj wybraną domenę (domeny) do swojej usługi CDN nazwa.pl, korzystając z zakładki Ustawienia podstawowe (Sprawdź: Dodawanie domen do usługi CDN nazwa.pl).
 •  

 • W przypadku gdy domena, dla której ma być aktywowany certyfikat nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM, jest utrzymywana na DNS Anycast nazwa.pl i znajduje się w Panelu Klienta, w którym jest również aktywna usługa CDN nazwa.pl, przed aktywacją certyfikatu nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Aktywacja i instalacja certyfikatu przebiegnie automatycznie.
 •  

 • W przypadku gdy domena, dla której ma być aktywowany certyfikat nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM, jest utrzymywana na DNS Anycast nazwa.pl, ale znajduje się w innym Panelu Klienta niż usługa CDN nazwa.pl, upewnij się, że masz dostęp do adresu e-mail administratora domeny admin@domena.tld (gdzie domena to nazwa domeny np. jakasdomena.pl). W dalszej części procedury aktywacji certyfikatu SSL będziesz musiał odebrać wiadomość e-mail dotyczącą zgody na aktywację certyfikatu SSL i kliknąć link potwierdzający zawarty w tej wiadomości. Po potwierdzeniu zgody na aktywację certyfikatu, zostanie on automatycznie zainstalowany na usłudze CDN nazwa.pl.
 •  

 • W przypadku gdy domena, dla której ma być aktywowany certyfikat nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM, nie korzysta z DNS Anycast, wykonaj następujące czynności poprzedzające aktywację certyfikatu SSL:
  1. W firmie, gdzie jest utrzymywana domena, w panelu jej ustawień DNS lub w ramach serwera DNS, na którym domena pracuje, zweryfikuj i w razie potrzeby ustaw rekord CAA domeny. Zakładając, że nazwa Twojej domeny to jakasdomena.pl, w celu ustawienia rekordu CAA w konfiguracji dodaj zapis: CAA 0 issue “certum.pl” oraz CAA 0 issuewild “certum.pl”, tak jak na przykładach poniżej:
  2. Dla Google Cloud DNS, Route 53, DNSimple, i innych zarządzanych serwisów DNS:

   Name                        Type    Value
    
   jakasdomena.pl.    CAA    0 issue "certum.pl"
   jakasdomena.pl.    CAA    0 issuewild "certum.pl"

   Dla serwera BIND ≥9.9.6, PowerDNS ≥4.0.0, NSD ≥4.0.1, Knot DNS ≥2.2.0

   jakasdomena.pl.    IN    CAA    0 issue "certum.pl"
   jakasdomena.pl.    IN    CAA    0 issuewild "certum.pl"

   Dla serwera BIND <9.9.6, NSD <4.0.1, Windows Server 2016 (RFC 3597)

   jakasdomena.pl.    IN    TYPE257    \# 16 0005697373756563657274756D2E706C
   jakasdomena.pl.    IN    TYPE257    \# 20 0009697373756577696C6463657274756D2E706C

   Dla serwera tinydns:

   :jakasdomena.pl:257:\000\005\151\163\163\165\145\143\145\162\164\165\155\056\160\154
   :jakasdomena.pl:257:\000\011\151\163\163\165\145\167\151\154\144\143\145\162\164\165\
   155\056\160\154

   Dla serwera dnsmasq:

   --dns-rr=jakasdomena.pl,257,0005697373756563657274756D2E706C
   --dns-rr=jakasdomena.pl,257,0009697373756577696C6463657274756D2E706C

    

  3. Upewnij się, że masz dostęp do adresu e-mail admin@domena.tld (w przypadku gdy domena to jakasdomena.pl, adres e-mail administratora to admin@jakasdomena.pl), na który zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie aktywacji certyfikatu SSL. Po zweryfikowaniu powyższych kroków przejdź do dalszej części procedury aktywacji certyfikatu nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM w Modelu za Użycie.

 

Procedura aktywacji certyfikatu nazwaSSL OEM i nazwaSSL Premium OEM

Po zakończeniu czynności sprawdzających w celu uruchomienia nowego certyfikatu rozliczanego w Modelu za Użycie dla domeny, dla której chcesz szyfrować połączenie, kliknij jeden z odnośników (1): nazwaSSL OEM (dla certyfikatu z kodowaniem RSA) lub nazwaSSL Premium OEM (dla szyfrowania ECDSA).

cdn nazwa.pl ustawienia podstawowe certyfikaty ssl

Po kliknięciu na wybrany rodzaj certyfikatu nastąpi rozpoczęcie procedury jego aktywacji, której sposób zależny będzie od samej domeny, dla której chcesz uruchomić certyfikat:

   

 • W przypadku gdy domena, dla której aktywujesz certyfikat nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM, jest utrzymywana na DNS Anycast nazwa.pl i znajduje się w Panelu Klienta, w którym jest również aktywna Twoja usługa CDN nazwa.pl, aktywacja certyfikatu i jego instalacja na usłudze CDN nazwa.pl przebiegnie automatycznie.
 • Przed końcem terminu ważności certyfikatu, dla domeny obsługiwanej na DNS Anycast nazwa.pl i dodanej do Panelu Klienta, w którym jest również aktywna Twoja usługa CDN nazwa.pl, zostanie automatycznie wystawiony i automatycznie zainstalowany certyfikat z nową datą ważności.

   

 • W przypadku gdy domena, dla której aktywujesz certyfikat nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM, jest utrzymywana na DNS Anycast nazwa.pl, ale znajduje się w innym Panelu Klienta niż Twoja usługa CDN nazwa.pl, odbierz wiadomość e-mail wysłaną na adres administratora domeny admin@domena.tld (gdzie domena.tld to nazwa domeny np. jakasdomena.pl) i potwierdź dyspozycję uruchomienia certyfikatu SSL. Certyfikat zostanie automatycznie zainstalowany na usłudze CDN nazwa.pl.
 • Przed końcem terminu ważności certyfikatu, dla domeny obsługiwanej na DNS Anycast nazwa.pl, ale znajdującej się w innym Panelu Klienta niż Twoja usługa CDN nazwa.pl, zostanie ponownie zainicjowany proces weryfikacji uprawnień do domeny. Po wystawieniu odnowionego certyfikatu, zostanie on automatycznie zainstalowany na Twojej usłudze CDN nazwa.pl.

  UWAGA! Prośba o potwierdzenie uprawnień do domeny jest wysyłana z urzędu certyfikacji na adres poczty elektronicznej administratora domeny, przed terminem ważności certyfikatu. Brak reakcji na prośbę potwierdzenia uprawnień do domeny spowoduje nieodnowienie certyfikatu i pojawienie się komunikatu o braku szyfrowania połączenia z domeną korzystającą z CDN nazwa.pl. Z tego powodu konieczne jest ciągłe monitorowanie korespondencji e-mail kierowanej z urzędu certyfikacji na adres poczty elektronicznej administratora domeny.

   

 • W przypadku gdy domena, dla której aktywujesz certyfikat nazwaSSL OEM lub nazwaSSL Premium OEM, nie korzysta z DNS Anycast i wykonałeś wstępne zalecenia wskazane w sekcji Czynności sprawdzające, które należy wykonać przed rozpoczęciem aktywacji certyfikatu nazwaSSL OEM i nazwaSSL Premium OEM tego artykułu, odbierz wiadomość e-mail wysłaną na adres administratora domeny admin@domena.tld (gdzie domena.tld to nazwa domeny np. jakasdomena.pl) i potwierdź dyspozycję uruchomienia certyfikatu SSL. Certyfikat zostanie automatycznie zainstalowany na usłudze CDN nazwa.pl.
 • Jeśli adres administratora domeny admin@domena.tld (gdzie domena.tld to nazwa domeny np. jakasdomena.pl) nie został utworzony przed rozpoczęciem aktywacji certyfikatu SSL, po jego utworzeniu na tym etapie, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl pod numerem 801 33 22 33 (tel. stacjonarne) lub 22 454 48 10 (tel. komórkowe), albo przesłać zgłoszenie na adres kontakt@nazwa.pl z adresu e-mail podanego w Panelu Klienta, aby ponowić wysłanie wiadomości weryfikacyjnej.

  Przed końcem terminu ważności certyfikatu, dla domeny która nie korzysta z DNS Anycast nazwa.pl, zostanie ponownie zainicjowany proces weryfikacji uprawnień do domeny. Po wystawieniu odnowionego certyfikatu, zostanie on automatycznie zainstalowany na Twojej usłudze CDN nazwa.pl.

  UWAGA! Prośba o potwierdzenie uprawnień do domeny jest wysyłana z urzędu certyfikacji na adres poczty elektronicznej administratora domeny, przed terminem ważności certyfikatu. Brak reakcji na prośbę potwierdzenia uprawnień do domeny spowoduje nieodnowienie certyfikatu i pojawienie się komunikatu o braku szyfrowania połączenia z domeną korzystającą z CDN nazwa.pl. Z tego powodu konieczne jest ciągłe monitorowanie korespondencji e-mail kierowanej z urzędu certyfikacji na adres poczty elektronicznej administratora domeny.

 

Uruchomienie certyfikatu SSL rozliczanego w Modelu Abonamentowym

Uruchomienie certyfikatu SSL rozliczanego w Modelu Abonamentowym wiąże się z wnoszeniem opłat z góry za cały okres ważności certyfikatu (np. 1 rok). Jeżeli chcesz skorzystać z Modelu Abonamentowego przy opłacaniu certyfikatów SSL, złóż zamówienie na nowy certyfikat dla domeny dodanej do CDN nazwa.pl, korzystając z formularza dostępnego na stronie: https://www.nazwa.pl/ssl/.

Pamiętaj! Zamówienie na certyfikat rozliczany w Modelu Abonamentowym musi być złożone przy wykorzystaniu Panelu Klienta, w którym masz aktywną usługę CDN nazwa.pl z dodaną do niej wybraną domeną.

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z procedurą aktywacji certyfikatu SSL dla domeny dodanej do CDN nazwa.pl niezależnie od wybranego modelu wnoszenia opłat za certyfikat (Model za Użycie, Model Abonamentowy), skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@nazwa.pl lub skorzystaj z infolinii 801 33 22 33 (tel. stacjonarne)/22 454 48 10 (tel. komórkowe).

 

Uruchomienie certyfikatu SSL zakupionego poza nazwa.pl

Jeżeli posiadasz już wystawiony dla domeny certyfikat SSL, który zakupiłeś poza nazwa.pl, możesz zlecić jego instalację w ramach oferowanych przez nas Usług IT. W tym celu prześlij dyspozycję instalacji certyfikatu na kontakt@nazwa.pl ze swojego adresu e-mail, który jest wpisany w Twoim Panelu Klienta. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby ustalić szczegóły instalacji certyfikatu.

Table of Contents