Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Nawiązywanie połączenia z bazą danych na serwerze MongoDB

Pierwsza baza danych na serwerze MongoDB zakładana jest w momencie aktywacji usługi. Informacje dotyczące tej bazy przesyłane są w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację. Jednocześnie tworzony jest użytkownik admin z prawami do zarządzania wszystkimi ustawieniami serwera.

Korzystając z danych użytkownika admin, które podano w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację usługi, możesz połączyć się z pierwszą bazą danych, której nazwę również otrzymałeś w wiadomości powitalnej.

 

Aby zalogować się do usługi SaaS MongoDB jako admin, skorzystaj z wybranej przez siebie metody i danych dostępowych otrzymanych w wiadomości e-mail (1).


 

Połączenie z bazą danych możesz zrealizować np. za pomocą mongocli, atlascli czy Node.js. Pamiętaj, aby w przypadku bazy danych MongoDB użyć portu 27017.

 

Poniżej, przykładowy sposób zalogowania przy pomocy mongosh-cli.

mongosh 85.128.128.128 -u admin -p --authenticationDatabase admin --tls –tlsAllowInvalidCertificates

W miejscu 85.128.128.128 wpisz adres IP swojej usługi SaaS MongoDB. Sprawdzisz go w szczegółach usługi w Panelu Klienta oraz w SaaS Panel. Po zatwierdzeniu powyższej komendy klawiszem Enter, wyświetlona zostanie prośba o podanie hasła:

Enter password: *********

Wpisywane hasło zasłonięte będzie gwiazdkami. Wpisz w tym miejscu hasło użytkownika admin, które otrzymałeś w wiadomości e-mail.

WAŻNE! Aby możliwe było szyfrowane połączenie z użyciem certyfikatu SSL, w pierwszym poleceniu koniecznie wpisz opcję -tlsAllowInvalidCertificates.

Table of Contents