Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Czy serwer posiada własny adres IP?

Logowanie do panelu Active.admin

Aby zalogować się do panelu Active.admin, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

 

Czy serwer posiada własny adres IP?

Każdy serwer posiada adres IP w wersjach v4 i v6. Jest on przydzielany w momencie aktywacji usługi. Adres IP to ciąg cyfr (v4) lub cyfr i liter (v6) identyfikujący serwer w nazwa.pl. Najczęściej występuje jako IPv4 i w tej wersji zapisywany jest w formie 4 oktetów oddzielonych kropkami, składających się z wartości liczbowych od 0 do 255. Przykładowy adres IPv4 to 85.128.128.104.

W wersji IPv6, adres jest reprezentowany przez 8 grup zawierających po 4 znaki oddzielone dwukropkami, z możliwością pominięcia zer. Każda grupa zawiera cyfry od 0 do 9 i litery od a do f, oznaczające liczby od 10 do 15. Przykładowy adres IPv6 to 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:5580:8063. Aby sprawdzić, jaki adres IP został przypisany do posiadanego serwera, należy zalogować się do jego panelu Active.admin. Na głównej stronie, w sekcji Informacje ogólne, widnieją podane adresy IPv4IPv6.

Standardowo, w przypadku hostingu współdzielonego (serwerów CloudHosting, CloudHosting WordPress, CloudHosting e- Sklep, Kreator WWW, Strona WWW, czy też pakietu pocztowego CloudMail), jeden adres IP może być używany przez wielu Klientów. Aby korzystać z adresu IP na wyłączność, należy zamówić usługę Dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak włączyć Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie dla serwera?

Table of Contents