Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Tworzenie kopii zapasowej Poczty o2 (o2.pl) z użyciem Mail Backup

  • Pomoc
  • Mail Backup
  • Tworzenie kopii zapasowej Poczty o2 (o2.pl) z użyciem Mail Backup

Tworzenie kopii zapasowej konta e-mail w programie Mail Backup odbywać się będzie zawsze w taki sam sposób, niezależnie od serwera, na którym to konto się znajduje. Jedyną różnicą będą dane logowania do skrzynki, wpisywane w formularzu tworzenia kopii. Aby wykonanie kopii było możliwe, serwer, na którym znajduje się konto e-mail, musi umożliwiać połączenie poprzez IMAP4, a dostęp IMAP4 musi być włączony.

 

Przejdź do interesującej Cię części artykułu i dowiedz się, w jaki sposób przygotować swoje konto utworzone w serwisie o2.pl do pracy z Mail Backup oraz jak wykonać jego kopię zapasową.

 

Włączenie połączenia przez IMAP na poczta.o2.pl

Dostęp do poczty poprzez protokół IMAP4 zostaje automatycznie włączony w chwili utworzenia konta. Przed rozpoczęciem pracy z Mail Backup należy jednak zweryfikować ustawienia dostępu na koncie. W tym celu po zalogowaniu na konto w prawym górnym rogu strony poczta.o2.pl kliknij na swój adres i wybierz z menu Opcje (1).

imap o2 opcje

W pierwszej zakładce opcji Ogólnych odnajdź sekcję Programy pocztowe i sprawdź, czy suwak przy opcji Dostęp przez IMAP znajduje się w pozycji włączonej (1). Jeśli nie, zmień ustawienie.

imap o2 opcje wlaczenie imap
 

Adresy serwerów IMAP4 Poczty o2

W formularzu konfiguracyjnym konta w Mail Backup należy podać prawidłowy adres serwera IMAP4, aby połączenie programu z kontem przebiegło pomyślnie.

Będąc zalogowanym na konto poprzez stronę poczta.o2.pl, kliknij w prawym górnym jej rogu swój adres i z menu wybierz opcję Pomoc. Na nowo wyświetlonej stronie pomocy kliknij artykuł o tytule: Jak skonfigurować program pocztowy? Będzie on zawierał aktualny adres serwera poczty o2.

imap o2 parametry serwerow
 

Ograniczenia techniczne Poczty o2

Konta e-mail utworzone w ramach Poczty o2.pl nie posiadają ograniczeń dziennego limitu transferu IMAP. Powierzchnia konta pocztowego posiada limit określony parametrami konta. Przed wgraniem kopii wiadomości na konto upewnij się, czy posiadasz na nim wystarczającą dostępną powierzchnię. W tym celu kliknij swój adres (1), widoczny w prawym górnym rogu strony, i sprawdź zajętość konta (2).

imap o2 zajetosc konta
 

Tworzenie kopii Poczty o2 w Mail Backup

Aby utworzyć kopię zapasową konta e-mail, uruchom program Mail Backup, klikając ikonę na pulpicie lub pasku zadań systemu Windows. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję DODAJ KOPIĘ (1).

mail backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz podzielony na dwie sekcje. W pierwszej z nich należy uzupełnić dane konta.

  • W polu Konto e-mail (1) wpisz pełny adres konta, którego kopię chcesz wykonać.
  • W polu Hasło (2) wpisz hasło, którym logujesz się na skrzynkę.
  • W polu Adres serwera IMAP4 (3) wpisz prawidłowy adres serwera IMAP odczytany na stronie pomocy serwisu o2.

mail backup dodaj kopie o2 dane konta

WAŻNE! Po wpisaniu w pierwszym polu adresu e-mail adres serwera IMAP4 jest automatycznie uzupełniany na podstawie domeny konta. Adres IMAP4 dla konta może jednak być inny. Dla kont utworzonych w o2.pl adres IMAP4 będzie zawsze ten sam, niezależnie od domeny konta. Należy więc zawsze zweryfikować adres IMAP4 w ustawieniach konta, a pole IMAP4 w konfiguracji Mail Backup wypełnić zgodnie ze sprawdzoną informacją.

 

W drugiej sekcji formularza dodawania kopii zapasowej konta e-mail znajduje się konfiguracja harmonogramu automatycznego wykonywania kopii.

Zaznacz (1), czy kopia konta ma być wykonywana co 5 minut, co godzinę, czy też raz dziennie. Jeśli wybierzesz opcję tworzenia kopii raz dziennie, określ godzinę (2) jej wykonywania.

Jeśli w określonym przez Ciebie w harmonogramie terminie, komputer nie będzie włączony lub nie będzie połączony z siecią Internet, wykonywanie zaplanowanej na tę chwilę kopii zostanie pominięte, a kolejna kopia zostanie wykonana dopiero w następnym, określonym przez harmonogram czasie. Aby temu zapobiec, zaznacz opcję (3) poniżej ustawień czasu. Pominięta kopia zostanie wykonana niezwłocznie po włączeniu komputera lub nawiązaniu połączenia z Internetem.

Po zdefiniowaniu ustawień harmonogramu kliknij przycisk UTWÓRZ KOPIĘ (4), aby rozpocząć jej wykonywanie.

mail backup dodaj kopie harmonogram

Czas wykonywania kopii poczty zależy od zajętości konta, ustawień prędkości w Mail Backup oraz prędkości łącza internetowego. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.

Table of Contents