Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Praca z wybranym Namespace w Kubernetes

Namespace’y są mechanizmem organizacji i izolacji zasobów w Kubernetes. Pozwalają one na logiczne grupowanie elementów, takich jak Pody, wewnątrz klastra. Dzięki nim możliwe jest zarządzanie wieloma aplikacjami i zespołami w jednym klastrze oraz organizacja klastra Kubernetes w sposób, który odzwierciedla strukturę danego projektu.

 

Przełączanie na wybrany Namespace w Kubernetes

Aby przełączyć się na wybrany Namespace w Kubernetes, użyj polecenia kubectl config set-context z odpowiednimi parametrami. Jeżeli na przykład utworzyłeś Namespace ‘nowy-namespace’ i chcesz z nim pracować, wykonaj komendę:

kubectl config set-context --current --namespace=nowy-namespace

W wyniku działania powyższej komendy, kontekst Kubernetes zostanie zaktualizowany tak, aby używać wskazanego przez Ciebie Namespace’a:

Poprawność modyfikacji kontekstu możesz zweryfikować wykonując komendę:

kubectl config view

Komenda kubectl config view wyświetli aktualną konfigurację kubectl, w tym bieżący Namespace:

Table of Contents