Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Jak zmienić dane do faktury?

Proformy i faktury VAT wystawiane są na dane podane w Panelu Klienta, w którym znajdują się opłacane usługi. Jeśli zmianie uległy takie dane płatnika jak, np. nazwa firmy, nazwisko czy adres, ich zmiany można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się do Panelu Klienta.

W Panelu Klienta nie można zmienić statusu prawnego podmiotu, ani jego indywidualnych danych identyfikacyjnych, takich jak nr. NIP i REGON (w przypadku firm), lub PESEL (w przypadku osób fizycznych). Jeśli faktury za usługi mają być wystawiane na dane zupełnie innego podmiotu, należy zarejestrować nowy Panel Klienta na właściwe dane, a następnie dokonać przeniesienia usług pomiędzy jednym i drugim Panelem Klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI:Przenoszenie usług

WAŻNE! Jeśli została już wygenerowana proforma za przedłużenie usługi, a dane do faktury powinny być inne, najpierw dokonaj zmiany danych w Panelu Klienta, a dopiero w drugiej kolejności opłać proformę. Tylko w takim przypadku faktura VAT zostanie wystawiona na prawidłowe, zaktualizowane dane (wystawienie faktury VAT ma miejsce po opłaceniu usług).

Jeśli usługi będą przenoszone do nowego Panelu Klienta, najpierw dokonaj ich przeniesienia, następnie zaczekaj na wystawienie proformy w nowym Panelu Klienta (czas oczekiwania wynosi do 24h). Odczekanie na wystawienie proformy jest istotne w przypadku dokonywania płatności przelewem, gdyż w identyfikacji tego przelewu podaje się indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty oraz tytuł właściwy dla nowej proformy. Alternatywnie, bez konieczności oczekiwania na wystawienie nowej proformy, można od razu wykonać płatność on-line w nowym Panelu Klienta.

Aby zmienić podstawowe dane do faktury, zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie przejdź do zakładki Moje dane zmiana danych (1) i wybierz kartę Dane identyfikacyjne (2).

W przypadku Panelu zarejestrowanego na firmę, formularz danych podzielony będzie na dwie sekcje:

  • Dane identyfikacyjne zamawiającego – w tym miejscu zmienić można nazwę firmy i dane adresowe. Należy wypełnić wszystkie pola sekcji formularza. Wybór statusu prawnego oraz pole z nr. NIP będą nieaktywne do edycji.

  • Dane dodatkowe – ich podanie nie jest obowiązkowe.

Po zmianie danych w formularzu i zapoznaniu się z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w nim podanych, kliknij przycisk ZATWIERDŹ (1) aby zapisać zmiany.

W przypadku Panelu zarejestrowanego na osobę fizyczną, zmienić można imię i nazwisko oraz dane adresowe. Wybór statusu prawnego oraz pole zawierające nr PESEL będą nieaktywne do edycji.

Po zmianie danych w formularzu i zapoznaniu się z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w nim podanych, kliknij przycisk ZATWIERDŹ (1) aby zapisać zmiany.

Jeśli adres korespondencyjny będzie inny, niż adres podany w danych identyfikacyjnych, przejdź w Panelu Klienta do zakładki Moje danezmiana danych i wybierz kartę Adres do korespondencji (1).

Odznacz widoczny na tej karcie checkbox (2) i wprowadź prawidłowe dane do korespondencji. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych podanych w formularzu i kliknij przycisk ZATWIERDŹ (3).

Table of Contents