Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Tworzenie kopii zapasowej Poczty Interia (interia.pl) z użyciem Mail Backup

 

Tworzenie kopii zapasowej konta e-mail w programie Mail Backup odbywać się będzie zawsze w taki sam sposób, niezależnie od serwera, na którym to konto się znajduje. Jedyną różnicą będą dane logowania do skrzynki, wpisywane w formularzu tworzenia kopii. Aby wykonanie kopii było możliwe, serwer, na którym znajduje się konto e-mail, musi umożliwiać połączenie poprzez IMAP4, a dostęp IMAP4 musi być włączony.

 

Przejdź do interesującej Cię części artykułu i dowiedz się, w jaki sposób przygotować swoje konto utworzone w serwisie Interia.pl do pracy z Mail Backup oraz jak wykonać jego kopię zapasową.

 

Włączenie połączenia przez IMAP4 na poczta.interia.pl

Dostęp do konta e-mail z wykorzystaniem protokołu IMAP4 nie jest automatycznie włączany po utworzeniu konta w serwisie Interia.pl. Aby włączyć IMAP4, po zalogowaniu na konto kliknij ikonę widoczną w prawym górnym rogu strony, przy adresie e-mail, a następnie z menu kliknij opcję Ustawienia poczty (1).

imap interia menu ustawienia

Po lewej stronie widoczna będzie zakładka Poczta. Wybierz z niej opcję Parametry (1).

imap interia ustawienia parametry

Na dole strony widoczna będzie opcja Korzystam z programu pocztowego. Zaznacz obok niej checkbox Tak (1). Pojawią się wówczas kolejne opcje. Zaznacz checkbox Tak (2) przy opcji Pobierz wiadomości z folderu wysłane i zatwierdź zmianę, klikając Zapisz (3).

imap interia ustawienia wlaczenie imap

 

Adresy serwerów IMAP Poczty Interia

W formularzu konfiguracyjnym konta w Mail Backup należy wpisać prawidłowy adres serwera IMAP4, aby wykonać kopię. W przypadku kont e-mail utworzonych w ramach serwisu poczta.interia.pl, adres IMAP4 będzie taki sam, bez względu na to, czy konto posiada domenę interia.pl, poczta.fm czy też inną dostępną do wybrania przy tworzeniu konta.

Będąc zalogowanym na konto, należy sprawdzić prawidłowy adres IMAP4. Będzie on widoczny w Ustawieniach poczty, w zakładce Poczta i opcji Parametry, do której dostęp opisano w poprzednim punkcie artykułu.

imap interia ustawienia adresy serwerow

 

Ograniczenia techniczne Poczty Interia

W przypadku poczty utworzonej w Interia.pl jedynym czynnikiem ograniczającym możliwość wykonywania kopii zapasowych jest dzienny transfer danych, czyli ilość informacji, jakie można wysłać i pobrać za pomocą programu pocztowego i strony WWW. Dla kont bezpłatnych limit ten wynosi 1 GB, dla płatnych 10 GB.

Jeśli na Twoim koncie e-mail znajduje się dużo wiadomości, wykonanie lub przywrócenie jego kopii zapasowej może nie być w pełni możliwe, właśnie ze względu na ww. limit transferu.

 

Tworzenie kopii Poczty Interia w Mail Backup

Aby utworzyć kopię zapasową konta e-mail, uruchom program Mail Backup, klikając ikonę na pulpicie lub pasku zadań systemu. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję DODAJ KOPIĘ (1).

mail backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz podzielony na dwie sekcje. W pierwszej z nich należy uzupełnić dane konta.

  • W polu Konto e-mail (1) wpisz pełny adres konta, którego kopię chcesz wykonać.
  • W polu Hasło (2) wpisz hasło, którym logujesz się na skrzynkę.
  • W polu Adres serwera IMAP4 (3) wpisz prawidłowy adres serwera IMAP odczytany w ustawieniach poczty.
  • mail backup dodaj kopie interia dane konta

WAŻNE! Po wpisaniu w pierwszym polu adresu e-mail adres serwera IMAP4 jest automatycznie uzupełniany na podstawie domeny konta. Adres IMAP4 dla konta może jednak być inny. Dla kont utworzonych w Interia.pl adres IMAP4 będzie zawsze ten sam, niezależnie od domeny konta. Należy więc zawsze zweryfikować adres IMAP4 w ustawieniach konta, a pole IMAP4 w konfiguracji Mail Backup wypełnić zgodnie ze sprawdzoną informacją.

 

W drugiej sekcji formularza dodawania kopii zapasowej konta e-mail znajduje się konfiguracja harmonogramu automatycznego wykonywania kopii.

Zaznacz (1), czy kopia konta ma być wykonywana co 5 minut, co godzinę, czy też raz dziennie. Jeśli wybierzesz opcję tworzenia kopii raz dziennie, określ godzinę (2) jej wykonywania.

Jeśli w określonym przez Ciebie w harmonogramie terminie komputer nie będzie włączony lub nie będzie połączony z siecią Internet, wykonywanie zaplanowanej na tę chwilę kopii zostanie pominięte, a kolejna kopia zostanie wykonana dopiero w następnym, określonym przez harmonogram czasie. Aby temu zapobiec, zaznacz opcję (3) poniżej ustawień czasu. Pominięta kopia zostanie wykonana niezwłocznie po włączeniu komputera lub nawiązaniu połączenia z Internetem.

Po zdefiniowaniu ustawień harmonogramu kliknij przycisk UTWÓRZ KOPIĘ (4), aby rozpocząć jej wykonywanie.

mail backup dodaj kopie harmonogram

UWAGA! Konfigurując harmonogram, weź pod uwagę limit dziennego transferu Poczty Interia. Jeśli zajętość konta jest znaczna, ustawienie harmonogramu co 5 minut lub co godzinę spowoduje bardzo szybkie wykorzystanie dziennego limitu transferu i uniemożliwi poprawną pracę aplikacji Mail Backup.

Czas wykonywania kopii poczty zależy od zajętości konta, ustawień prędkości w Mail Backup oraz prędkości łącza internetowego. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.

Table of Contents