Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł
Testuj szybkość strony WWW
Testuj

Rozpoczęcie korzystania z usługi Kopia zapasowa danych

Po zalogowaniu do CloudHosting Panel (Sprawdź: Jak zalogować się do CloudHosting Panel?) na głównej stronie zobaczysz wykres zawierający informacje o wykorzystaniu usługi Kopia zapasowa danych. Jeśli dotychczas nie korzystałeś z backupów, wyświetlony zostanie komunikat Nie chronisz swoich danych wraz z odnośnikiem Aktywuj usługę wykonywania kopii zapasowych. Aby rozpocząć tworzenie swoich kopii zapasowych, kliknij w ten odnośnik (1).

backup aktywacja uslugi kliknij

Wyświetlony zostanie formularz płatności (Sprawdź: Płatności za usługę Kopia zapasowa danych), której wykonanie aktywuje Twoją usługę, odblokowując możliwość korzystania ze wszystkich funkcji widocznych w zakładce BACKUP (1). Wybierz interesującą Cię funkcję:

backup menu

 

Wykaz kopii

backup menu wykaz kopii

Wykaz kopii to zestawienie informacji na temat dotychczas wykonanych backupów (1). Zobaczysz tu takie informacje, jak daty wykonania poszczególnych kopii, daty końca ich przechowywania, rodzaj zabezpieczonych danych, a także zajętość dyskową dla poszczególnych kopii. Przyciski funkcyjne umieszczone nad zestawieniem (2) pozwalają na utworzenie nowej kopii danych na żądanie, weryfikację i edycję harmonogramu wykonywania kopii oraz podgląd historii operacji.

backup wykaz kopii ogolny

WIĘCEJ INFORMACJI:Wykaz Kopii zapasowych danych


Utwórz kopię na żądanie

backup menu utworz kopie na zadanie

Tworząc kopię zapasową na żądanie masz możliwość wybrania interesujących Cię typów danych oraz wskazania dla nich liczby dni, przez które chcesz przechowywać swój backup. Po skonfigurowaniu parametrów kopii na żądanie wybierz Wykonaj kopię na żądanie, aby rozpocząć proces jej tworzenia.

backup utworz kopie na zadanie ogolny

WIĘCEJ INFORMACJI:Tworzenie Kopii zapasowej danych na żądanie


Harmonogram kopii

backup menu harmonogram kopii

Harmonogram kopii to funkcja pozwalająca na zaplanowanie automatycznych backupów na Twoim hostingu. Dzięki harmonogramowi możesz ustalić własne zasady tworzenia kopii zapasowych z podziałem na poszczególne typy danych.

backup harmonogram wykonywania kopii ogolny

Poszczególne sekcje formularza harmonogramu pozwalają ustalić, w jakich godzinach w ciągu doby (dla baz danych) oraz w jakich dniach tygodnia (dla plików na FTP i kont e-mail) chcesz wykonywać swoje automatyczne kopie zapasowe. Definiujesz tu też okres, przez ile dni wybrane backupy mają być przechowywane. W każdej chwili możesz modyfikować swoje ustawienia, klikając na przycisk Zarządzaj harmonogramem.

WIĘCEJ INFORMACJI:Planowanie harmonogramu wykonywania kopii zapasowejModyfikacja harmonogramu wykonywania kopii zapasowej


Historia operacji

backup menu historia operacji

Historia operacji to zestawienie czynności, które realizowane były w ramach usługi Kopia zapasowa danych. Wykaz pozwala sprawdzić, kiedy określone czynności miały miejsce, a także jaką zajętość dyskową wykorzystało dane zdarzenie.

backup historia operacji ogolny

WIĘCEJ INFORMACJI:Historia operacji dotyczących Kopii zapasowych danych

Table of Contents