Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

phpMyAdmin

phpMyAdmin to aplikacja służąca do zarządzania bazami danych MariaDB. Obsługa aplikacji odbywa się poprzez stronę WWW dostępną pod adresem https://mariadb.nazwa.pl/. Dzięki aplikacji phpMyAdmin możesz w wygodny sposób pracować z bazą danych, tworząc i edytując tabele, rekordy czy wykonując kwerendy. Kompletna dokumentacja programu dostępna jest po zalogowaniu na stronie https://mariadb.nazwa.pl. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze funkcje phpMyAdmin.

 

Logowanie

Aby zalogować się do phpMyAdmin, wejdź na stronę https://mariadb.nazwa.pl/ (1), wpisz nazwę użytkownika przypisanego do danej bazy i powiązane z nim hasło (2), a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie użytkownikami baz danych

Okno aplikacji podzielone jest na dwie główne części:

 • po lewej stronie znajduje się drzewko tabel, w którym możliwe jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi tabelami w bazie danych;
 • po prawej stronie znajduje się główne okno, w którym wyświetlana jest zawartość tabel, po ich zaznaczeniu na drzewku; zaraz po zalogowaniu do bazy, znajdują się tutaj dodatkowe ustawienia aplikacji, informacje o serwerze bazy danych i www, dokumentacja techniczna phpMyAdmin.
 1. Drzewko tabel
  • W zależności od aplikacji, dla której baza została stworzona, a także od jej zawartości, wpisy na drzewku będą się różniły.

  • Klikaj w nazwy tabel, aby wyświetlać ich zawartość, a także w przyciski + i – przy nich, żeby wyświetlić dodatkowe informacje.

  • W nagłówku znajdują się również dodatkowe przyciski, dzięki którym możliwe jest wylogowanie z aplikacji, wyświetlenie jej strony głównej, czy też szybki dostęp do dokumentacji technicznej.

 2. Okno główne
  • Jego zawartość będzie zmieniała się, w zależności od tego, jaka czynność będzie wykonywana w bazie.

  • Jeśli na drzewku tabel zostanie wybrana konkretna tabela, w oknie głównym zostanie wyświetlona jej zawartość, z możliwością edycji, kopiowania lub usunięcia poszczególnych wierszy.

  • Po zalogowaniu do aplikacji, a także po kliknięciu ikony Wejście, widocznej w nagłówku drzewka tabel, wyświetlone zostają podstawowe ustawienia, np. wybór wersji językowej aplikacji, motywu lub rozmiaru czcionki, a także szczegółowe informacje o serwerze bazy danych, serwerze WWW oraz dostęp do dokumentacji phpMyAdmin.

  • W górnej części okna głównego znajduje się także dodatkowe menu, w którym są, m.in. opcje pozwalające na import/eksport bazy danych.

Szczegółowe i pełne informacje dotyczące posługiwania się narzędziem phpMyAdmin znajdują się w dokumentacji technicznej.

UWAGA! Przed wykonywaniem zmian bezpośrednio w bazie danych, zalecane jest wykonanie jej kopii.

WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie bazą danych

 

Table of Contents