Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Migracja poczty e-mail z zewnętrznego serwera

Czym jest migracja poczty?

Jeżeli posiadasz konto e‑mail, założone na serwerze w innej firmie, możesz w bardzo prosty sposób przenieść zawartość swojej skrzynki z tego serwera na swój serwer w nazwa.pl. Realizacja takiej migracji jest możliwa wówczas, gdy serwer źródłowy (czyli ten, z którego kopiujemy pocztę) udostępnia połączenie ze skrzynką e‑mail przez protokół IMAP.

Jeżeli chcesz przenieść zawartość skrzynki e-mail z innego serwera utrzymywanego w nazwa.pl lub pomiędzy dwoma skrzynkami utworzonymi na tym samym serwerze w nazwa.pl, zapoznaj się ze specjalnym artykułem opisującym sposób wykonania tego rodzaju migracji.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Przenoszenie zawartości kont e-mail pomiędzy serwerami nazwa.pl

 

Jak dane są wymagane?

Adres serwera IMAP: może nim być nazwa domeny, adres serwera poczty przychodzącej lub nazwa hosta IMAP. Adres ten należy potwierdzić u usługodawcy obecnej usługi poczty lub sprawdzając wartość aktualnie ustawioną w rekordzie MX domeny.

Port serwera: dla połączenia szyfrowanego wpisz 993.

Konto e-mail: wpisz pełny adres e-mail przenoszonego konta.

Hasło: podaj aktualne hasło dostępowe do migrowanego konta e‑mail.

 

Jak rozpocząć migrację poczty?

Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Poczta -> Dodaj konto e-mail i utwórz nowe konto pocztowe, na które wiadomości mają zostać przeniesione.

WAŻNE! Upewnij się, że powierzchnia dyskowa utworzonego konta jest większa, niż ilość miejsca zajmowanego przez wiadomości e‑mail na przenoszonym koncie.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustalić właściwy panel Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zalogować się do panelu Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak założyć skrzynkę e-mail na serwerze

Aby wykonać migrację poczty, przejdź w panelu Active.admin do zakładki Poczta -> Migracja poczty i wypełnij formularz.

 1. Konto, z którego migrujesz pocztę:
  • Adres serwera IMAP: uzyskaj go od usługodawcy serwera;
  • Port serwera: domyślny port to 993;
  • Konto e-mail: wpisz adres e-mail, z którego wiadomości mają zostać przeniesione;
  • Hasło: wpisz aktualne hasło do przenoszonego konta.
 2. Konto, do którego migrujesz pocztę:
  • Domena: wybierz domenę główną, dla której utworzone zostało konto na serwerze nazwa.pl;
  • Konto e-mail: wybierz konto, do którego wiadomości mają zostać przeniesione.

Upewnij się, że wszystkie dane zostały poprawnie wpisane, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby rozpocząć migrację.

Pomyślne zakończenie migracji zostanie potwierdzone wyświetleniem komunikatu w panelu Active.admin oraz wiadomością wysłaną na adres lub adresy e-mail osoby kontaktowej podane w Panelu Klienta nazwa.pl.

 

Dlaczego wystąpił błąd przy próbie rozpoczęcia migracji?

Podczas migracji mogą wystąpić następujące błędy. Zapoznaj się z opisem przedstawionych poszczególnych przypadków.

 • Powierzchnia dyskowa wybranego konta jest zbyt mała: na dotychczasowym koncie e‑mail znajduje się więcej wiadomości, niż może pomieścić ustawiona powierzchnia zarezerwowana dla nowego konta w nazwa.pl. Przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz kont e-mail, kliknij nazwę konta, następnie przycisk Edytuj i w szczegółach konta zwiększ jego zarezerwowaną powierzchnię.

  WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zwiększyć pojemność skrzynki e-mail

 • Protokół IMAP nie jest dostępny lub włączony na serwerze, z którego poczta jest przenoszona. W ustawieniach zewnętrznego konta włącz protokół IMAP lub skontaktuj się z usługodawcą serwera.
 • Numer portu jest niepoprawny: dla szyfrowania SSL/TLS wpisz port 993, dla szyfrowania STARTTLS wpisz port 143.
 • Hasło jest niepoprawne: upewnij się, że wpisujesz aktualne hasło do przenoszonego konta.

 

Jak sprawdzić, czy poczta została prawidłowo przeniesiona na wskazane konto?

Zaloguj się do nowego konta e‑mail na stronie poczta.nazwa.pl, a następnie sprawdź strukturę folderów skrzynki. Po zakończonej migracji, na liście folderów pojawią się dodatkowe, zawierające wiadomości skopiowane z konta zewnętrznego.

Table of Contents