Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Jak na serwerze VPS z systemem Linux zainstalować LAMP – Linux, Apache, MySQL i PHP?

 • Pomoc
 • Serwery VPS
 • Jak na serwerze VPS z systemem Linux zainstalować LAMP – Linux, Apache, MySQL i PHP?

 

LAMP to skrót oznaczający Linux, Apache, MySQL i PHP. Są to cztery podstawowe komponenty wymagane do uruchomienia serwera, które dostępne są jako wolne i otwarte oprogramowanie. W przypadku serwerów VPS, komponenty instalowane są poprzez konsolę tekstową. W tym celu, należy zalogować się do serwera poprzez połączenie SSH, używając danych użytkownika root (Sprawdź: Logowanie do serwera VPS).

 1. Jak zainstalować system operacyjny Linux?

  Serwery VPS dostępne w nazwa.pl posiadają zainstalowany system Linux, w jednej z czterech dostępnych dystrybucji. Domyślną dystrybucję należy wybrać w chwili zamówienia serwera.

  W dowolnej chwili istnieje możliwość zmiany wersji systemu na serwerze, poprzez przebudowanie instancji w VPS Panel (Sprawdź: Zmiana dystrybucji systemu operacyjnego Linux na serwerze VPS).

 2.  

 3. Jak zainstalować serwer Apache – na przykładzie systemu Debian?
  • w konsoli wpisz polecenie:

   su -

   lub

   sudo su -
  • uaktualnij package repository index poleceniem:

   apt-get update
  • domyślną nazwą paczki serwera Apache jest apache2; zainstaluj paczkę używając komendy:

   apt-get -y install apache2

  • aby uruchomić serwer Apache2, wpisz:

   systemctl start apache2.service
  • aby sprawdzić status serwera Apache2, wpisz:

   systemctl status apache2.service

  • aby zatrzymać serwer Apache2, wpisz:

   systemctl stop apache2.service
  • aby zrestartować serwer Apache2, wpisz:

   systemctl restart apache2.service

   

  Aby potwierdzić poprawne działanie, przetestuj serwer Apache. W tym celu, w pasku adresowym przeglądarki wpisz adres IP posiadanego serwera VPS. Jeśli instalacja serwera została prawidłowo przeprowadzona, w przeglądarce zostanie wyświetlona domyślna strona informacyjna serwera Apache.

  W systemie operacyjnym Debian, domyślny katalog serwera Apache to /var/www/html/, natomiast główny plik konfiguracyjny znajduje się w /etc/apache2/apache2.conf. Dodatkowe pliki konfiguracyjne znaleźć można w katalogu /etc/apache2/, zgodnie ze strukturą:

  /etc/apache2/
  |-- apache2.conf
  | `-- ports.conf
  |-- mods-enabled
  | |-- *.load
  | `-- *.conf
  |-- conf-enabled
  | `-- *.conf
  `-- sites-enabled
  `-- *.conf

 4.  

 5. Jak zainstalować serwer baz danych MariaDB – na przykładzie systemu Debian?

  MariaDB jest rozwinięciem MySQL. Oprogramowanie MariaDB w wersji 5.5 jest w pełni zgodne z MySQL 5.5.

  • aby zainstalować MariaDB, wpisz polecenie:

   apt-get -y install mariadb-server

  • po pomyślnej instalacji, zabezpiecz MariaDB, wykonując kolejne kroki wywołane poleceniem:

   mysql_secure_installation
  • wpisz obecne hasło do konta root;

  • wyświetlony zostanie komunikat o prawidłowym użyciu hasła i przejściu do kolejnych kroków;

  • ustaw hasło dla konta root, aby zagwarantować, że nikt bez odpowiedniej autoryzacji nie zaloguje się do konta użytkownika MariaDB; w wierszu Change the root password? [Y/n], wpisz y;

  • wpisz nowe hasło dla użytkownika root i powtórz je w kolejnym wierszu;

  • po prawidłowym ustawieniu hasła, wyświetlone zostaną informacje na temat użytkowników anonimowych; możliwość ich użycia przewidziana jest ze względu na testy i łatwiejszą instalację, jednakże, przed uruchomieniem bazy danych należy wyłączyć tą opcję; w wierszu Remove anonymous users? [Y/n], wpisz y;

  • użytkownik root powinien mieć możliwość łączenia się jedynie z bieżącej lokalizacji (localhost), a więc należy wyłączyć zdalny dostęp; w wierszu Disallow root login remotely [Y/n], wpisz y;

  • domyślnie MariaDB tworzy bazę danych o nazwie „test”, dostępną dla każdego użytkownika; jest ona również przewidziana ze względu na testy; przed uruchomieniem bazy danych należy ją wyłączyć, a więc w wierszu Remove test database and access to it? [Y/n], wpisz y;

  • aby wymusić natychmiastowe wprowadzenie zmian, przeładuj privilege tables; w wierszu Reload privilage tables now? [Y/n], wpisz y;

  • po wykonaniu powyższych wskazówek, instalacja MariaDB będzie zabezpieczona.

 6.  

 7. Jak zainstalować PHP – na przykładzie systemu Debian?

  Serwer Apache domyślnie obsługuje jedynie pliki z rozszerzeniami .html. Aby dodać obsługę plików .php, zainstaluj PHP i jego rozszerzenie dla serwerów MariaDB.

  • aby zainstalować PHP 7, użyj komendy:

   apt-get -y install php php-mysql

  • po poprawnej instalacji, zrestartuj serwer Apache poleceniem:

   systemctl restart apache2.service
  • aby potwierdzić działanie PHP 7, umieść plik z rozszerzeniem .php w domyślnym katalogu serwera, czyli /var/www/html używając komendy:

   vi /var/www/html/info.php
  • powyższe polecenie otworzy edycję pliku info.php, w którym należy umieścić tekst:

   <?php phpinfo(); ?>

  • zapisz i zamknij edytowany plik, używając kombinacji klawisz Esc + :wq.

  Zweryfikuj prawidłowe zainstalowanie PHP poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki adresu IP serwera/info.php. Jeśli wszystkie czynności zostały prawidłowo przeprowadzone, wyświetlone zostaną informacje na temat PHP.

Table of Contents