Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Przywrócenie bazy danych z zabezpieczonej kopii

Korzystając z CloudHosting Panelu, możesz wykonać kopie baz danych, które działają na Twoim serwerze. Takie kopie, ze względów bezpieczeństwa, są w trakcie tworzenia umieszczane w katalogu __sqldump__. Jest to zabezpieczony katalog, do którego dostęp nie jest możliwy z poziomu WWW. Pobranie pliku kopii takiej bazy możliwe jest zatem tylko poprzez połączenie FTP z serwerem.

W przypadku gdy kopia bazy danych zostanie utworzona administracyjnie (przez techników z Działu Obsługi Klienta nazwa.pl), dostęp do niej możesz na początku uzyskać tylko poprzez skorzystanie z połączenia SSH. Jeżeli chcesz przywrócić wykonaną przez techników nazwa.pl kopię bazy danych, wykonaj poniższe kroki:

  1. Utwórz zabezpieczony katalog na serwerze.
  2. Zaloguj się przez SSH na serwer i skopiuj bazę danych do zabezpieczonego katalogu.
  3. Pobierz bazę danych przez FTP.
  4. Wgraj posiadaną bazę danych na serwer.

 

1. Utwórz zabezpieczony katalog na serwerze

Baza danych zawiera bardzo istotne i wrażliwe informacje, a więc jej kopia powinna być przechowywana w specjalnie do tego wyznaczonym folderze, który dodatkowo będzie zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem.

Jeśli na serwerze wykonywano wcześniej kopię dowolnej bazy danych poprzez CloudHosting Panel, automatycznie utworzony został zabezpieczony katalog o nazwie _sqldump_. Przed wykonaniem dalszych czynności zweryfikuj, czy taki katalog istnieje na serwerze i jest zabezpieczony.

W tym celu zaloguj się do CloudHosting Panelu, przejdź do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi (1).

CloudHosting Panel menu www i ftp zabezpieczone katalogi

Wyświetlona zostanie lista zabezpieczonych folderów znajdujących się na serwerze. Sprawdź, czy na liście widoczny będzie folder _sqldump_ (1).

CloudHosting Panel www i ftp katalogi wykaz sqldump

Jeśli folder widoczny będzie na liście, możesz przejść do kolejnego etapu, czyli logowania do serwera poprzez SSH. Jeśli jednak lista zabezpieczonych katalogów nie będzie zawierała folderu służącego do przechowywania kopii baz danych, należy utworzyć taki folder samodzielnie i zabezpieczyć go. W tym celu kliknij odnośnik Zabezpiecz katalog (1) znajdujący się powyżej tabeli.

CloudHosting Panel www i ftp zabezpiecz katalog

Na następnym ekranie kliknij w ikonę folderu widoczną przy polu Katalog na serwerze. Wyświetlone zostanie okno wyboru katalogu. W pustym polu wpisz nazwę nowego folderu _sqlzrzut_ (1) i kliknij przycisk Dodaj (2). Nowy katalog zostanie utworzony i automatycznie zaznaczony. Zatwierdź jego dodawanie, naciskając przycisk Wybierz (3).

CloudHosting Panel www i ftp katalogi sqlzrzut dodaj

Po utworzeniu katalogu zaznacz dwie opcje: Ograniczenie dostępu przez przeglądarkę WWW (1), a następnie Całkowita blokada dostępu przez WWW (2). Po ich zaznaczeniu kliknij przycisk Zapisz (3), aby zachować zmiany.

CloudHosting Panel www i ftp katalogi sqlzrzut zabezpiecz

Zweryfikuj, czy nowo dodany folder znalazł się na liście zabezpieczonych katalogów i przejdź do kolejnego etapu.

 

2. Zaloguj się przez SSH na serwer i skopiuj bazę danych do zabezpieczonego katalogu

Zaloguj się do serwera przez SSH, używając do logowania tych samych danych, co do CloudHosting Panelu (Sprawdź: Co to jest SSH i do czego służy?).

Zrzuty bazy danych zostały umieszczone w katalogu nadrzędnym dla katalogu home/server12345/ftp, do którego następuje automatyczne logowanie poprzez SSH. Aby przejść do katalogu wyżej, należy użyć polecenia:

cd ..

W wierszu poleceń pojawi się ścieżka katalogu, do którego nastąpiło przełączenie, czyli home/server12345. Kopie bazy danych umieszczone zostały w katalogu o nazwie databasebackup, a więc należy sprawdzić, czy folder o takiej nazwie istnieje. W tym celu należy użyć polecenia:

ls

Wyświetlona zostanie lista folderów i plików znajdujących się w bieżącym katalogu. Należy odszukać na niej katalog databasebackup, a następnie przejść do niego, używając polecenia:

cd databasebackup

server12345@server12345:~$ cd ..
server12345@server12345:/home/server12345$ ls
conf databasebackup ftp logs redis run stats
server12345@server12345:/home/server12345$ cd databasebackup
server12345@server12345:/home/server12345/databasebackup$

Po przejściu do właściwego folderu należy wyświetlić jego zawartość, aby sprawdzić kopie jakich baz się w nim znajdują, a także jakie mają nazwy. W tym celu należy ponownie wykonać polecenie:

ls

server12345@server12345:/home/server12345/databasebackup$ ls
kopia-bazy-server12345_baza-2021-08-11-15-03

Nazwa pliku będzie zawierała informację z nazwą bazy danych oraz datę wykonania jej kopii. Gdy nazwa pliku jest już znana, należy skopiować go do wcześniej przygotowanego na FTP folderu. W tym celu należy użyć polecenia:

cp kopia-bazy-server12345_baza-2021-08-11-15-03.sql /home/server12345/ftp/_sqlzrzut_

Składnię powyższego polecenia należy dostosować do posiadanego serwera i pliku z bazą:

  • W miejsce server12345_baza-2021-08-11-15-03 należy wpisać nazwę i datę bazy, która ma zostać skopiowana.
  • Wpis /server12345/ należy zastąpić identyfikatorem swojego serwera.
  • Jako nazwę katalogu _sqlzrzut_ należy podać nazwę folderu, do którego baza zostanie skopiowana. Może to być katalog _sqlzrzut_, który został wcześniej utworzony w CloudHosting Panelu lub też domyślny katalog przeznaczony na kopie baz danych _sqldump_.

Polecenie to należy wykonać dla każdej bazy danych, której kopię chcemy przywrócić.

WAŻNE! Podana w przykładzie nazwa kopia-bazy-server12345_baza-2021-08-11-15-03.sql jest użyta tylko do celów niniejszego artykułu. Wykonując polecenie kopiowania bazy danych ("cp") należy zamiast kopia-bazy-server12345_baza-2021-08-11-15-03.sql wpisać nazwę wybranego pliku widocznego po wywołaniu komendy "ls".

Po wykonanej operacji należy przejść do katalogu, do którego baza została skopiowana, aby zweryfikować, czy czynność ta została prawidłowo wykonana. Należy w tym celu użyć polecenia:

cd /home/server12345/ftp/_sqlzrzut_

W powyższym poleceniu, w miejsce server12345 należy wpisać identyfikator swojego serwera, a nazwę katalogu _sqlzrzut_ należy w razie konieczności zastąpić nazwą tego folderu, do którego wykonano kopię bazy.

Po przejściu do właściwego folderu należy wykonać polecenie ls, aby wyświetlić listę plików w nim się znajdujących i zweryfikować, czy baza lub wszystkie bazy, które były kopiowane, znajdują się w katalogu docelowym.

 

3. Pobierz bazę danych przez FTP

Zaloguj się do serwera, korzystając z dowolnego programu obsługującego połączenia sFTP. Jednym z najbardziej dostępnych programów obsługujących szyfrowane połączenia FTP jest WinSCP (Sprawdź: WinSCP – konfiguracja programu do połaczeń sFTP).

Po zalogowaniu odnajdź na serwerze katalog (1), do którego skopiowana została baza danych i przejdź do niego.

przywrocenie bazy z kopii ftp katalog

Kliknij na nazwę bazy danych (1), którą chcesz pobrać z serwera, a następnie naciśnij powyżej przycisk Pobierz (2) lub naciśnij na klawiaturze klawisz F5. Wpisz ścieżkę lub wybierz z listy (3) katalog na komputerze, do którego skopiujesz bazę danych i zatwierdź operację.

przywrocenie bazy ftp kopiuj

 

4. Wgraj posiadaną bazę danych na serwer

Pamiętaj! Gdy posiadasz plik ze starszą wersją bazy danych, należy ją dostosować do nowej wersji we własnym zakresie, korzystając ze wsparcia specjalisty lub skorzystać z Usług IT nazwa.pl.

Kopię bazy można wgrać na serwer, korzystając z CloudHosting Panelu. W pierwszej kolejności utwórz nową bazę danych. W tym celu przejdź w CloudHosting Panelu do zakładki BAZY DANYCH i wybierz opcję Dodaj bazę danych (1).

CloudHosting Panel menu bazy danych dodaj baze

Wypełnij formularz, który zostanie wyświetlony. Wybierz właściwą wersję bazy danych (1). Możesz również włączyć obsługę starszych wersji baz danych, klikając odnośnik Aktywuj obsługę starszych wersji baz danych (2). Następnie ustaw rozmiar bazy (3), wpisz jej nazwę (4), dodaj opis (5), a także dwukrotnie wpisz hasło użytkownika (6). Po uzupełnieniu formularza kliknij przycisk Zapisz (7), aby nowa baza została utworzona (szczegółowy opis tworzenia bazy danych).

CloudHosting Panel dodaj baze danych

Po utworzeniu nowej bazy kliknij na jej nazwę widoczną na Wykazie baz danych, a następnie w oknie edycji danych bazy kliknij odnośnik Wgraj kopię (1), poniżej pól zmiany hasła.

CloudHosting Panel bazy danych wgraj kopie

W formularzu wgrywania kopii wybierz plik .sql z serwera (1), a także wpisz hasło dostępu do tej bazy, do której wgrywana jest kopia (2). Następnie potwierdź operację klikając przycisk Wykonaj (3) i poczekaj na jej zakończenie.

CloudHosting Panel bazy danych wgranie kopiii

Po zakończeniu operacji wgrywania kopii bazy danych zweryfikuj, czy została ona prawidłowo wgrana (szczegółowy opis wgrywania kopii bazy danych).

UWAGA! Po wykonaniu wszelkich operacji na przywróconej kopii bazy danych zalecane jest jej usunięcie z zabezpieczonego katalogu FTP.

Table of Contents