Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Serwer HTTP – kody powodzenia (2xx)

Kody powodzenia (2xx)

Kody powodzenia są zwracane przez serwer, gdy żądanie wyświetlenia strony wysłane z przeglądarki zostało prawidłowo odebrane i właściwie przetworzone. Kody powodzenia nie są widoczne dla użytkowników odwiedzających stronę, zapisują się w logach serwera dostępnych z poziomu CloudHosting Panel (Sprawdź: Logi serwera).

 

 • 200 OK - odpowiedź poprawna.
  Kod 200 oznacza, że strona internetowa działa poprawnie, a serwer zwrócił oczekiwaną odpowiedź. Jest to najczęściej zwracany nagłówek odpowiedzi w komunikacji Internetowej.
 • 201 Created - utworzono.
  Kod 201 informuje, że wysłany dokument został zapisany na serwerze.
 • 202 Accepted - przyjęto.
  Kod 202 pojawia się, gdy zapytanie zostało przyjęte do obsłużenia przez serwer, ale jego realizacja nie została jeszcze zakończona.
 • 203 Non-Authoritative Information - informacja nieautorytatywna.
  Kod 203 to wiadomość, że zwrócona informacja nie odpowiadania dokładnie odpowiedzi pierwotnego serwera, lecz została utworzona z lokalnych lub zewnętrznych kopii.
 • 204 No Content - brak zawartości.
  Kod 204 potwierdza, że serwer zrealizował zapytanie z przeglądarki, lecz nie potrzebuje zwracać żadnej treści.
 • 205 Reset Content - przywróć zawartość.
  Kod 205 informuje, że serwer zrealizował zapytanie i Klient powinien przywrócić pierwotny wygląd dokumentu.
 • 206 Partial Content - część zawartości.
  Kod 206 oznacza, że serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET. Odpowiedź musi zawierać nagłówek Content-Range informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu.

 

Z punktu widzenia pozycjonowania stron oraz poprawności ich działania najbardziej pożądaną odpowiedzią jest kod 200 - OK. Oznacza on, że witryna działa poprawnie, tj. nie została usunięta określona podstrona, nie przeniesiono jej pod nowy adres, a połączenie z serwerem, na którym znajdują się jej pliki, przebiega bez zakłóceń.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:Serwer HTTP - kody odpowiedziLogi serwera

Table of Contents