Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Katalogi zabezpieczone hasłem

Zabezpieczanie katalogów

W panelu Active.admin serwera istnieje możliwość ustawienia zabezpieczenia katalogu poprzez nadanie mu hasła dostępu. W zależności od tego, jaki rodzaj i sposób blokady zostanie ustawiony, po wejściu na stronę, której pliki znajdują się w zabezpieczonym katalogu, w przeglądarce zostanie wyświetlony komunikat błędu lub też pojawi się dodatkowe okno służące wpisaniu danych logowania, aby zawartość strony mogła zostać wyświetlona.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zalogować się do panelu Active.admin?

Listę zabezpieczonych katalogów można w każdej chwili wyświetlić, wybierając z górnego menu panelu Active.admin zakładkę Ustawienia, a następnie klikając opcję Zabezpieczone katalogi.

Wyświetlona zostanie lista zabezpieczonych katalogów, na której widoczna jest nazwa katalogu, informacja o zabezpieczeniu go hasłem, a także dodatkowe dane o rodzaju zabezpieczenia. Po prawej stronie na górze, dostępne jest również pole wyszukiwania zabezpieczonych katalogów, jeśli ich lista jest długa, oraz odnośnik zabezpiecz katalog, dzięki któremu możliwe jest dodanie kolejnych folderów.

 • Aby usunąć blokadę katalogu, zaznacz checkbox przy jego nazwie, a następnie kliknij powyżej odnośnik usuń i potwierdź zniesienie blokady, naciskając Ok w wyświetlonym oknie dialogowym.
 • Aby edytować ustawioną dla katalogu blokadę, kliknij w jego nazwę, lub w dowolną ikonę widoczną po jego prawej stronie.

W celu ustawienia blokady katalogu:

 • wybierz zakładkę Ustawienia i kliknij na opcję Zabezpiecz katalog lub;
 • na liście zabezpieczonych katalogów kliknij, w prawym górnym rogu, odnośnik zabezpiecz katalog.

Wyświetlony zostanie formularz zabezpieczenia katalogu. W polu Katalog na serwerze wpisz ścieżkę dostępu, prowadzącą do katalogu, który chcesz zablokować, lub kliknij w ikonę folderu po prawej stronie i wybierz go z listy. Poniżej, wybierz metodę blokady, a po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Zapisz.

Blokada katalogu może zostać wykonana na dwa sposoby.

 1. Blokowanie dostępu przez przeglądarkę
  • Całkowita blokada dostępu przez WWW – po wpisaniu w przeglądarkę internetową adresu strony znajdującej się w zablokowanym katalogu, zostanie wyświetlony komunikat błędu:
   [403] Forbidden: Dostęp zabroniony.

  • Blokada wykonywania skryptów PHP/CGI – w przypadku prostej strony, napisanej wyłącznie w HTML, będzie ona wyświetlana; w przypadku strony opartej o skrypty, wyświetlony zostanie błąd:
   [403] Forbidden: Dostęp zabroniony.

 2. Ustawienia dostępu dla wybranych użytkowników i grup

  W polu Opis w okienku logowania wpisz komunikat, jaki zostanie wyświetlony w oknie logowania, a następnie wybierz metodę dostępu:

  • Pozwól na dostęp każdemu zweryfikowanego użytkownikowi – wszyscy użytkownicy, którzy zostali do serwera dodani i są zweryfikowani, lub też zostaną dodani w przyszłości, uzyskają dostęp do strony po wpisaniu prawidłowych danych, w wyświetlonym oknie logowania;

  • Wybrani użytkownicy i/lub grupy – zaznacz użytkowników lub grupy użytkowników, którzy uprawnieni będą do wyświetlenia zawartości katalogu, po podaniu prawidłowych danych, w wyświetlonym oknie logowania

  Po wpisaniu prawidłowych danych uprawnionego użytkownika, w przeglądarce zostanie wyświetlona zawartość danego katalogu lub znajdująca się w nim strona. Jeśli wpisane dane będą nieprawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat błędu autoryzacji.

 

Użytkownicy i grupy użytkowników

Aby móc zabezpieczyć katalog hasłem i umożliwić korzystanie z niego wybranym użytkownikom, należy najpierw utworzyć listę upoważnionych użytkowników lub grup.

 1. Użytkownicy
  • Wykaz utworzonych użytkowników dostępny jest po przejściu do zakładki Ustawienia i wybraniu opcji Wykaz użytkowników.

  • Zawiera on listę dodanych do serwera użytkowników, informację, do jakiej grupy należą oraz wykaz katalogów, do których mają dostęp.

  • Aby zmienić hasło użytkownika lub wybrać, do jakiej grupy ma należeć, kliknij w jego nazwę.

  • W celu usunięcia użytkownika, zaznacz checkbox przy jego nazwie i kliknij powyżej odnośnik usuń.

  • W prawym górnym rogu wykazu znajduje się wyszukiwarka użytkowników oraz odnośnik dodaj nowego użytkownika.

  • Aby dodać kolejnych użytkowników, kliknij w odnośnik dodaj nowego użytkownika, widoczny w prawym górnym rogu wykazu, lub przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz opcję Dodaj użytkownika.

  • Podaj Nazwę użytkownika, dwukrotnie wpisz nowe Hasło, a także wybierz, do jakiej grupy ma on należeć, jeśli ta została już wcześniej utworzona.

  • Jednego użytkownika możesz przypisać do wielu grup.

  • Jeśli grupa, do której użytkownik ma należeć jeszcze nie istnieje, stwórz profil bez przydzielania go do żadnej grupy, a po jej późniejszym utworzeniu, edytuj dane użytkownika i wybierz właściwą grupę.

  • Dodawanie użytkownika zakończ, naciskając przycisk Zapisz.

 2. Grupy użytkowników
  • Wykaz utworzonych grup dostępny jest po przejściu do zakładki Ustawienia i wybraniu opcji Wykaz grup.

  • Wykaz zawiera listę dodanych do serwera grup użytkowników oraz informację, jacy użytkownicy do nich należą oraz do których katalogów dana grupa ma dostęp.

  • Aby dodać lub usunąć z grupy użytkownika, kliknij w jej nazwę na wykazie, a następnie zaznacz lub odznacz checkbox przy danym użytkowniku.

  • W celu zlikwidowania grupy użytkowników, zaznacz checkbox przy jej nazwie i kliknij powyżej odnośnik usuń; skasowanie grupy nie powoduje usunięcia z serwera użytkowników, którzy do niej należeli.

  • W prawym górnym rogu wykazu znajduje się wyszukiwarka grup użytkowników, oraz odnośnik dodaj nową grupę.

  • W celu dodania kolejnych grup, kliknij w odnośnik dodaj nową grupę, widoczny w prawym górnym rogu wykazu, lub przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz opcję Dodaj grupę

  • Wpisz Nazwę grupy oraz wybierz użytkowników, którzy mają do niej należeć.

  • Dodawanie grupy zakończ, naciskając przycisk Zapisz.

Table of Contents