Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Katalogi zabezpieczone hasłem

W CloudHosting Panelu serwera istnieje możliwość ustawienia zabezpieczenia katalogu poprzez nadanie mu hasła dostępu. W zależności od tego, jaki rodzaj i sposób blokady zostaną ustawione, po wejściu na stronę, której pliki znajdują się w zabezpieczonym katalogu, w przeglądarce zostanie wyświetlony komunikat błędu lub też pojawi się dodatkowe okno służące wpisaniu danych logowania, aby zawartość strony mogła zostać wyświetlona.

W celu konfiguracji zabezpieczonych katalogów wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak ustalić właściwy CloudHosting Panel?Jak zalogować się do CloudHosting Panel?

Listę zabezpieczonych katalogów można w każdej chwili wyświetlić, wybierając z górnego menu CloudHosting Panelu zakładkę WWW I FTP, a następnie klikając opcję Zabezpieczone katalogi (1).

CloudHosting Panel menu www i ftp zabezpieczone katalogi

Wyświetlony zostanie wykaz zabezpieczonych katalogów i dodanych użytkowników. Sekcja Zabezpieczone katalogi zawiera nazwę zabezpieczonego katalogu, a także informację o tym, czy i jaki rodzaj blokady lub ograniczenia został na dany katalog nałożony. Na liście Użytkownicy sprawdzić można, do jakiego katalog dostęp posiada dany użytkownik. W prawym górnym rogu strony znajduje się wyszukiwarka zabezpieczonych katalogów.

CloudHosting Panel www i ftp zabezpieczone katalogi wykaz

 

Zabezpieczanie katalogów

Aby dodać zabezpieczenie katalogu, po zalogowaniu do CloudHosting Panelu przejdź do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi. Na wykazie kliknij odnośnik Zabezpiecz katalog (1).

CloudHosting Panel www i ftp zabezpiecz katalog

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy dokonać właściwych ustawień.

  • W polu Katalog na serwerze (1) wpisz ścieżkę dostępu do katalogu, który chcesz zabezpieczyć, lub kliknij w ikonę folderu i wybierz go z listy.
  • Zaznacz opcję Blokada wykonywania skryptów PHP/CGI (2), jeśli chcesz, aby skrypty strony umieszczonej w danym katalogu nie były wykonywane. W przypadku prostej strony napisanej wyłącznie w HTML będzie ona wyświetlana. W przypadku strony opartej o skrypty wyświetlony zostanie błąd:
    [403] Forbidden: Dostęp zabroniony.
  • Zaznaczenie opcji Ograniczenie dostępu przez przeglądarkę WWW (3) spowoduje, że wyświetlenie w przeglądarce internetowej zawartości zabezpieczonego w ten sposób katalogu nie będzie możliwe. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy wybrać również opcje dodatkowe.
  • Jeśli zaznaczona zostanie opcja Całkowita blokada dostępu przez WWW (4), próba wyświetlenia strony lub samej zawartości katalogu zostanie zakończona błędem [403] Forbidden: Dostęp zabroniony.
  • Opcja Pozwól na dostęp wybranym użytkownikom (5) umożliwi zdefiniowanie użytkowników, którzy będą uprawnienia do wyświetlania zawartości katalogu po podaniu prawidłowych danych w wyświetlonym oknie logowania. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika (6) lub, jeśli został już wcześniej dodany, wybierz go z listy zaznaczając checkbox (7) przy jego nazwie.
  • Po skonfigurowaniu wszystkich opcji kliknij przycisk Zapisz (8).
  • CloudHosting Panel www i ftp zabezpieczanie katalogu

Aby zmodyfikować rodzaj zabezpieczenia katalogu przejdź w CloudHosting Panelu do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi. Na wykazie kliknij w nazwę tego katalogu (1), dla którego chcesz edytować ustawienia, a następnie skonfiguruj ustawienia i zapisz zmiany.

CloudHosting Panel www i ftp modyfikuj zabezpieczenie katalogu

Aby usunąć zabezpieczenia danego katalogu, przejdź do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi. Na wykazie zaznacz checkbox (1) przy nazwie katalogu, dla którego chcesz usunąć zabezpieczenia, a następnie poniżej kliknij odnośnik usuń (2).

CloudHosting Panel www i ftp usun katalog

 

Użytkownicy

Aby dodać użytkownika, po zalogowaniu do CloudHosting Panelu przejdź do zakładki WWW I PFTP i kliknij opcję Zabezpieczone katalogi. Na wykazie kliknij odnośnik Dodaj użytkownika (1).

CloudHosting Panel www i ftp dodaj uzytkownika

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać nazwę użytkownika (1), a także dwukrotnie nadawane mu hasło (2). Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz (3).

CloudHosting Panel www i ftp dodaj uzytkownika

Aby zmienić hasło użytkownika, przejdź w CloudHosting Panelu do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi. Na wykazie użytkowników kliknij w nazwę tego (1), dla którego chcesz wykonać zmianę. Na kolejnej stronie wpisz dwukrotnie nowe hasło i zapisz zmianę.

CloudHosting Panel www i ftp modyfikuj uzytkownika

Aby usunąć użytkownika, przejdź do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi. Na wykazie zaznacz checkbox (1) przy nazwie tego użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie poniżej kliknij odnośnik usuń (2).

CloudHosting Panel www i ftp usun uzytkownika

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Usuń.

CloudHosting Panel potwierdzenie usuniecia uzytkownika

Table of Contents