Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Usuwanie wybranego zasobu w Kubernetes

Do usuwania wybranych zasobów w Kubernetes wykorzystywana jest komenda:

kubectl delete

Zanim będziesz mógł jej użyć w odniesieniu do zasobu, który chcesz usunąć, musisz uzyskać informacje o typie zasobu oraz jego nazwie.

Jeżeli zasobem, który chcesz usunąć, jest Pod, ale nie znasz jego nazwy, skorzystaj z poniższej komendy, aby wyświetlić listę aktualnie działających Podów w Kubernetes:

kubectl get pods -A

W powyższym przykładzie widać, że w systemie działa tylko jeden Pod o nazwie my-pod. Jeżeli jest to Pod, który chcesz usunąć, użyj poniższego polecenia:

kubectl delete pods my-pod

Po otrzymaniu potwierdzenia, że Pod został usunięty, możesz dodatkowo zweryfikować listę działających Podów w systemie. Skoro my-pod był jedynym Podem, wynik polecenia kubectl get pods powinien poinformować o tym, że żadne Pody nie zostały znalezione w obrębie Namespace’u, w którym pracujesz:

kubectl get pods -A

Table of Contents