Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Dodawanie nowego użytkownika usługi SaaS Nextcloud

W chwili aktywowania usługi SaaS Nextcloud tworzony jest użytkownika admin, który posiada pełne uprawnienia do zarządzania jej ustawieniami. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy dodanie nowego użytkownika na potrzeby użytkowania Nextcloud.

W ramach usługi SaaS Nextcloud możesz w dowolny sposób wykorzystać moc swojej instancji, dodając do niej taką liczbę użytkowników, jaką instancja będzie w stanie obsłużyć. Dzięki różnym poziomom dostępu, jako administrator aplikacji możesz decydować o uprawnieniach przysługujących poszczególnym użytkownikom.

 

Aby dodać nowego użytkownika, zaloguj się do usługi jako admin (Sprawdź: Logowanie do panelu administracyjnego usługi SaaS Nextcloud). Po zalogowaniu, kliknij na ikonie użytkownika (1), znajdującej się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Użytkownicy (2).

Wyświetlona zostanie lista dodanych użytkowników. W lewym rogu kliknij przycisk Nowy użytkownik (1).

W nowym okienku pojawi się formularz dodawania użytkownika. Można go podzielić na dwie części. W pierwszej (1) należy wpisać dane nowego użytkownika, takie jak: jego nazwa (np. imię i nazwisko), nazwa wyświetlana, hasło i adres e-mail. W drugiej części (2) należy określić do jakiej grupy użytkownik będzie należał, ustawić jego administratora, zdefiniować przydzielany limit powierzchni, a także wybrać menedżera użytkowników. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Dodaj użytkownika (3).


 

Jeśli chcesz dodać nową grupę użytkowników, podobnie jak w przypadku dodawania użytkownika, kliknij na ikonie użytkownika, widocznej w prawym górnym rogu aplikacji i wybierz opcję Użytkownicy. Następnie, na stronie z listą użytkowników, kliknij przycisk + Dodaj Grupę (1), znajdujący się po lewej stronie, poniżej przycisku dodawania użytkownika.

W miejscu przycisku + Dodaj Grupę pojawi się pole do wpisania nazwy grupy. Wpisz ją (1), a następnie kliknij ikonę strzałki (2).

Table of Contents