Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Ustawienia Zaawansowane domeny

Czym są Ustawienia Zaawansowane domeny i jak z nich korzystać?

Ustawienia Zaawansowane domeny pozwalają na konfigurowanie dodatkowych funkcji takich jak:

 • wskazanie pakietu CloudMail do obsługi poczty;
 • dodanie rekordów CAA niestandardowych Urzędów Certyfikacji;
 • dodanie wpisów SPF i określenie restrykcyjności zabezpieczeń;
 • włączenie zabezpieczenia DKIM i wygenerowanie kluczy autoryzujących;
 • włączenie zabezpieczenia DMARC, wskazanie adresu do powiadomień systemowych i wybranie sposobu traktowania nieautoryzowanych wiadomości;
 • dodanie rekordów TXT lub SRV.

Aby dokonać takich ustawień, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Moje usługiDomeny, odnajdź na liście właściwą domenę, a następnie kliknij odnośnik konfiguruj (1), po prawej stronie od nazwy domeny.

WAŻNE! Ustawienia zaawansowane są w pełni dostępne w przypadku Przekierowania na usługę w nazwa.pl oraz Parkowania domeny. Zakładka Ustawień Zaawansowanych podzielona jest na kilka sekcji, zawierających odpowiadające im opcje dodatkowej konfiguracji.

 1. Sekcja CAA – zawiera rekordy odpowiedzialne za określenie, które Urzędy Certyfikacji są uprawnione do wydania certyfikatu SSL dla domeny.
   • Każda domena zarejestrowana w nazwa.pl posiada stałe, automatycznie dodane, rekordy CAA pozwalające na prawidłowe wydanie certyfikatów przez Certum oraz Let’s Encrypt.

   • Aby dodać rekordy dla innych Urzędów Certyfikacji, kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord (1) i wybierz z rozwijanej listy właściwy Urząd (2).

   • Aby usunąć zbędny, dodany przez siebie, rekord CAA, kliknij czerwony przycisk (3), po prawej stronie tego rekordu.

   • Dodanie lub usunięcie rekordu potwierdź, naciskając przycisk ZAPISZ (4).

   • Jeśli Urzędu Certyfikacji, który chcesz dodać, nie ma na liście rozwijanej, konieczne będzie dodanie jego rekordów w Ręcznej konfiguracji DNS domeny.

  WIĘCEJ INFORMACJI:Jak włączyć ręczną konfigurację strefy DNS domeny zarejestrowanej w nazwa.pl

 2. Sekcja SPF, DKIM, DMARC zawiera konfigurację zabezpieczeń poczty elektronicznej i jest podzielona na trzy części, a każda z nich dotyczy innego zabezpieczenia.
  • SPF odpowiada za wskazanie, jaki serwer upoważniony jest do wysyłania poczty w ramach domeny.

   • Każda domena zarejestrowana w nazwa.pl posiada dodaną domyślną wartość rekordu SPF, upoważniającą do wysyłki poczty serwer, określony w rekordach A i MX.

   • Jeśli chcesz, aby poczta przekazywana była także przez inny serwer, kliknij w zielony przycisk Dodaj kolejny rekord (1), wybierz typ rekordu (2) i wpisz właściwą wartość (3).
   • W celu usunięcia dodanego przez siebie rekordu, kliknij czerwony przycisk (4), po prawej stronie rekordu.
   • Wybierz domyślną politykę postępowania w przypadku, gdy wiadomość nie będzie spełniała warunków określonych w ustawieniach rekordu SPF, zaznacz właściwą opcję.
    ~all jest mniej restrykcyjne. Serwery odbiorców wiadomości wysłanych z serwera nieokreślonego w SPF uznają je za spam i mogą odrzucić.
    -all jest bardziej restrykcyjne. Serwery odbiorców wiadomości wysłanych z nieautoryzowanego w SPF serwera odrzucą je.
   • Wszelkie zmiany wykonywane w obrębie SPF potwierdź, naciskając przycisk ZAPISZ.
  • DKIM – uwierzytelnia serwer uprawniony do wysyłki poczty za pomocą pary pasujących do siebie kluczy. Prywatny, zapisany jest na serwerze w nazwa.pl, a publiczny umieszczany jest w strefie DNS domeny.

   • Rekord DKIM jest dostępny i funkcjonuje jedynie w przypadku Przekierowania na usługę w nazwa.pl oraz Parkowania domeny i jej Przekierowania na pakiet pocztowy.
   • W przypadku przekierowania domeny na Zewnętrzne serwery DNS lub włączenia Ręcznej konfiguracji DNS, DKIM zostaje automatycznie zdezaktywowane, natomiast po 14 dniach od dokonanej zmiany, usunięty zostaje wpis w rekordach domeny, także w przypadku, gdy poczta nadal obsługiwana jest na serwerze w nazwa.pl.
   • Aby włączyć lub wyłączyć DKIM, wybierz właściwą opcję (1) i kliknij poniżej przycisk ZAPISZ.
   • Aby zobaczyć pełną wartość klucza, kliknij widoczny po prawej stronie odnośnik rozwiń (2).
   • Aby dodać kolejny rekord, kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord DKIM. Zostanie on dodany automatycznie, poniżej domyślnego. Wybierz rozwiń, aby zobaczyć pełną jego wartość lub kliknij przycisk POBIERZ KLUCZ (1), aby pobrać archiwum .ZIP zawierające klucz prywatny i publiczny. Możesz ich użyć, np. w przypadku korzystania z Freshmail.
   • W celu usunięcia dodanego przez siebie rekordu, kliknij czerwony przycisk (2), po jego prawej stronie.
   • Wszelkie zmiany wykonywane w obrębie DKIM potwierdź, naciskając przycisk ZAPISZ.
  • DMARC odpowiada za zdefiniowanie, w jaki sposób ma się zachować serwer pocztowy, jeśli otrzyma wiadomość negatywnie zweryfikowaną za pomocą zabezpieczeń SPF i DKIM. Umożliwia także wysyłanie raportów, w przypadku prób podszycia się pod adres e-mail w domenie.

   • Aby włączyć lub wyłączyć DMARC, wybierz właściwą opcję (1) i kliknij poniżej przycisk ZAPISZ.
   • Aby otrzymywać raporty, w przypadku prób wysyłki wiadomości w Twojej domenie z nieuprawnionego do tego serwera pocztowego, wpisz w polu Adres e-mail (2) nazwę konta w swojej domenie, na które takie powiadomienia będą przesyłane automatycznie.
   • Wybierz sposób działania serwerów odbiorcy, po otrzymaniu nieautoryzowanej przez zabezpieczenia SPF i DKIM wiadomości.
   • Wszelkie zmiany wykonywane w obrębie DMARC potwierdź, naciskając przycisk ZAPISZ.
 3. Sekcja Dodatkowy rekord DNS pozwala, np. na dołączenie rekordu TXT weryfikującego prawa do domeny lub dodanie rekordu SRV do powiązania z protokołem lub usługą internetową.
  • Aby dodać rekord, kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord (1). Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać adres domeny głównej lub jej subdomeny (2), dla której dodawany jest rekord. Trzeba wybrać jego typ (3) i wpisać prawidłową wartość (4). W sprawie wartości i dokładnego wyglądu oraz typu rekordu, skontaktuj się z usługodawcą, wymagającym jego dodania.
  • Możliwe do wybrania typy rekordów to: TXT, SRV, CNAME, AAAA i A.

  • Aby usunąć dodany przez siebie rekord, kliknij czerwony przycisk (5), po prawej stronie danego rekordu.

  • Po dodaniu lub usunięciu rekordu, kliknij poniżej przycisk ZAPISZ (6).

  • W dodatkowych rekordach nie zadziałają wpisy dotyczące SPF, DKIM lub DMARC, te należy definiować w sekcji SPF, DKIM, DMARC lub w Ręcznej konfiguracji DNS.

 4. Sekcja Przekierowanie poczty znajduje się na samym dole listy ustawień i pozwala na skonfigurowanie obsługi poczty elektronicznej, przy pomocy pakietu pocztowego CloudMail.

W przypadku Przekierowania na usługę w nazwa.pl oraz Parkowania domeny możesz skorzystać z posiadanego przez siebie w nazwa.pl pakietu pocztowego CloudMail, aby na nim obsługiwana była poczta w ramach domeny.

WAŻNE! Każdą ze zmian wykonanych w obrębie zakładki Ustawienia Zaawansowane możesz zapisać, klikając również w przycisk ZMIEŃ widoczny na samym dole strony. Efekt ich działania może być jednak odczuwalny dopiero po czasie propagacji domeny.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak przekierować domenę na pakiet pocztowy w nazwa.pl?Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?

Table of Contents