Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Dodawanie i edycja stron i podstron

Strona główna jest bardzo ważna, ale kolejne podstrony umożliwiają przekazanie większej ilości informacji. Przejdźmy zatem do dodawania nowej podstrony. W lewym górnym rogu znajduje się pionowe menu. Po wybraniu pierwszej pozycji (STRONY) pojawi się lista podstron utworzonych w Kreatorze oraz przycisk Dodaj stronę. Dodajmy zatem podstronę, przykładowo o nazwie Nowa strona.

Po wybraniu przycisku Zapisz automatycznie zostaniemy przeniesieni do nowo utworzonej strony. Będzie ona wyglądać podobnie do tej:

W sekcji "Moduły i umieszczanie zaawansowanych treści na stronie" znajdziesz informacje na temat umieszczania treści na stronie.

Dodawanie podstron

Możesz dodać kolejną stronę, która będzie podstroną do istniejącej już strony (tak, aby była ona widoczna w menu Twoje strony dopiero po najechaniu myszą na pozycję Strona główna). W tym celu w menu po lewej stronie, na górze, dodajemy nową stronę o wybranej nazwie, np.: Podstrona.

Po tej operacji Podstrona pojawi się w menu STRONY. Aby wyświetlała się ona w wyżej opisany sposób, należy najechać na nią na myszą, przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć na lewo i nieco do góry strony, pod którą ma się wyświetlać.

Po puszczeniu lewego przycisku myszy widoczny będzie łącznik w kształcie litery L:

Dzięki temu można uzyskać poniższy efekt (można go sprawdzić używając opcji Podgląd po prawej stronie na górze):

Pamiętać należy o tym, że funkcja Podgląd umożliwia podgląd tylko obecnie edytowanej strony. Nie jest możliwe korzystanie z menu strony. Aby zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza strona w rzeczywistości, należy użyć opcji Publikuj.

Edycja strefy

Do edycji strefy służy przycisk EDYTUJ, widoczny po najechaniu na stronę. Strefa dotyczy edycji całej części strony, niezależnie od modułów na niej zamieszczonych. Można to zobaczyć poniżej:

Jak widać, edycja nie dotyczy ani menu, ani zdjęcia, a jedynie tła widocznego za oboma modułami. Całe to tło stanowi strefę.

Table of Contents