Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Uruchomienie sklepu PrestaShop na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 

Autoinstalator aplikacji w nazwa.pl – czym jest i jak z niego skorzystać?

Na serwerach nazwa.pl udostępniony jest Autoinstalator skryptów, który pozwala na zautomatyzowane uruchomienie bardzo wielu różnego rodzaju aplikacji webowych. Ilość aplikacji dostępnych w Autoinstalatorze zależy od opcji posiadanego serwera.

Sam Autoinstalator dostępny jest z poziomu panelu zarządzania serwerem CloudHosting Panel. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

Po zalogowaniu przejdź do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Aplikacje (1).

CloudHosting Panel menu www i ftp aplikacje

Wyświetlone zostaną proponowane, najpopularniejsze dostępne aplikacje webowe. Jeśli aplikacja, którą chcesz zainstalować, znajduje się wśród nich, wystarczy kliknąć na jej ikonę, aby rozpocząć proces instalacji. Jeżeli natomiast wśród proponowanych aplikacji nie ma tej, którą chcesz zainstalować, kliknij na przycisk Przejdź do aplikacji (1) aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje.

CloudHosting Panel www i ftp aplikacje

W nowej karcie przeglądarki wyświetlony zostanie panel aplikacji.

WAŻNE! Jeśli po naciśnięciu przycisku Przejdź do aplikacji nie zostanie otwarta nowa karta lub okno przeglądarki, sprawdź ustawienia jej i opcje blokowania wyskakujących okien. Zezwól stronie admin.nazwa.pl na ich wywołanie.

Po lewej stronie panelu aplikacji znajduje się lista tych dostępnych na serwerze, podzielona tematycznie, wg ich przeznaczenia, a powyżej listy, umieszczono pole wyszukiwania, dzięki któremu masz opcję sprawdzenia, czy poszukiwana aplikacja możliwa jest do zainstalowania.

W prawym górnym rogu znajdują się ikony, dzięki którym możliwe jest poruszanie się pomiędzy funkcjami Autoinstalatora:

 • Przejdź do panelu sterowania – wyświetlenie głównej strony Autoinstalatora;
 • WordPress Manager – zarządzanie zainstalowaną poprzez Autoinstalator aplikacją WordPress;
 • Dema skryptu – wyświetlenie listy dostępnych wersji demonstracyjnych aplikacji, z podziałem na kategorie tematyczne;
 • Ocena skryptu – lista ocen wskazanej aplikacji;
 • Wszystkie instalacje – lista aplikacji aktualnie zainstalowanych na serwerze;
 • Lista zadań – lista zadań wykonywanych w Autoinstalatorze;
 • Edytuj ustawienia – wybór wersji językowej Autoinstalatora, określenia strefy czasowej i zaznaczenie sposobu sortowania domen przy instalacji;
 • Backup i przywracanie – lista utworzonych kopii zapasowych aplikacji, z możliwością ich przywrócenia lub usunięcia;
 • Ustawienia E-mail – edycja adresu służącego do otrzymywania powiadomień, a także wybór rodzaju powiadomień;
 • Pomoc i obsługa techniczna – lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących Autoinstalatora;
 • Wyloguj – wylogowanie z Autoinstalatora, powrót do CloudHosting Panelu.

W środkowej części znajduje się wykaz proponowanych, najczęściej używanych aplikacji, a powyżej nich, znajdują się trzy dodatkowe przyciski, które widoczne są wówczas, gdy przynajmniej jedna aplikacja została już wcześniej zainstalowana poprzez Autoinstalator:

 • Instalacje – wykaz zainstalowanych aplikacji, zawierający link kierujący na stronę wykonaną w danej aplikacji, ikonę Admina, kierującą na adres logowania do zaplecza danej aplikacji, datę instalacji, wersję, a także ikony pozwalające na wykonanie backupu oraz usunięcie i edycję szczegółów danej aplikacji
 • Przedawnione instalacje – wykaz aplikacji, które wymagają aktualizacji;
 • Backupy – wykaz wykonanych kopii zapasowych.

 

Przygotowanie domeny do instalacji aplikacji

Przed rozpoczęciem instalacji aplikacji, należy zweryfikować ustawienia serwera i domeny, aby mogła ona zostać prawidłowo wykonana.

 1. Sprawdź w CloudHosting Panelu, czy na serwerze posiadasz wystarczającą powierzchnię dyskową (Sprawdź: Wykorzystanie dysku).
 2. Upewnij się, w CloudHosting Panelu, że na serwerze znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca do utworzenia nowej bazy danych (Sprawdź: Obciążenie serwera WWW).
 3. Zweryfikuj w Panelu Klienta czy domena została prawidłowo przekierowana na usługę serwera, a także czy od chwili ustawienia konfiguracji domeny minął czas jej propagacji (Sprawdź: Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?).
 4. Upewnij się, że domena została prawidłowo dodana do serwera w CloudHosting Panelu, a także czy zostało ustawione jej przekierowanie na prawidłowy katalog.
  • Ustaw przekierowanie domeny na katalog główny, aby w trakcie instalacji aplikacji utworzyć nowy katalog dla plików strony lub

  • utwórz nowy katalog na serwerze i przekieruj na niego domenę, aby aplikacja została zainstalowana w wybranym wcześniej folderze, bez konieczności tworzenia go w trakcie instalacji aplikacji

  UWAGA! Jeżeli domena, pod którą ma być dostępna strona, jest obecnie przekierowana na aplikację Wizytówka (w CloudHosting Panelu widnieje jej przekierowanie na katalog _wizytowka_/public), koniecznie zmień katalog docelowy domeny przed intalacją aplikacji! Nie należy instalować żadnych aplikacji w katalogu aplikacji Wizytówka Internetowa (_wizytowka_/public), gdyż jest to folder zarezerwowany tylko dla niej. Przeprowadzane co jakiś czas aktualizacje aplikacji Wizytówka Internetowa spowodują usunięcie lub podmianę plików strony znajdującej się w tym katalogu, a co za tym idzie, spowodują zaprzestanie działania aplikacji PrestaShop oraz utratę treści stron.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak umieścić kilka stron na jednym serwerze?Jak dodać obsługę nowej domeny w na serwerze?

WAŻNE! Jeśli po wcześniejszym zalogowaniu do Autoinstalatora chcesz wykonać dowolne dodatkowe zmiany w CloudHosting Panelu serwera, np. zmianę katalogu domeny, zwiększenie powierzchni dyskowej, dodanie innej domeny dla instalacji aplikacji itp., koniecznie wyloguj się z Autoinstalatora poprzez ikonę Wyloguj w prawym górnym jego rogu, wykonaj wszystkie konieczne zmiany w CloudHosting Panelu i ponownie wywołaj Autoinstalator.

W chwili otwarcia Autoinstalatora, pobiera on konfigurację serwera taką, jaka w tym momencie istnieje. Wykonanie zmian w CloudHosting Panelu nie zostanie uwzględnione w Autoinstalatorze, do czasu wylogowania się z niego i ponownego jego wywołania.

 

Uruchomienie sklepu PrestaShop na serwerze z użyciem Autoinstalatora skryptów

Aby zainstalować aplikację PrestaShop na serwerze hostingowym nazwa.pl, przejdź do Autoinstalatora aplikacji w CloudHosting Panelu, a następnie:

 • wyszukaj aplikację w wyszukiwarce, widocznej po lewej stronie, a następnie kliknij w jej nazwę lub
 • wskaż kursorem ikonę aplikacji, widoczną w środkowej części strony, i wybierz opcję Instaluj, lub
 • kliknij bezpośrednio w ikonę aplikacji, widoczną w środkowej części strony, a następnie, w wyświetlonym oknie przeglądu aplikacji, kliknij jeden z przycisków Instaluj.

Wyświetlony zostanie formularz instalacji aplikacji PrestaShop. Jest on podzielony na kilka sekcji, zawierających poszczególne opcje:

 1. Instalacji oprogramowania

  • Wybierz protokół (1) – jeśli na serwerze znajduje się zainstalowany dla domeny certyfikat SSL, wybierz https:// lub https://www.; w przypadku jego braku, wybierz http:// lub http://www.; wymuszenie szyfrowania https można wykonać w późniejszym czasie.

  • Wybierz domenę (2) – z listy rozwijanej wybierz domenę lub subdomenę, dla której instalacja ma zostać wykonana.

  • Wybierz wersję, którą chcesz zainstalować (3) – z listy rozwijanej wybierz wersję aplikacji PrestaShop, która zostanie zainstalowana.

Konfiguracja pozostałych dwóch opcji zależy od ustawienia przekierowania domeny w CloudHosting Panelu:

  • jeśli domena została przekierowana na właściwy katalog, w którym aplikacja ma zostać zainstalowana:

   - W katalogu (1) – zostaw to pole puste;

   - Przekierowanie domeny (2) – nie zaznaczaj checkboxa przy tej opcji.

  • jeśli domena została przekierowana na katalog główny serwera, lub kieruje na konkretny katalog, lecz aplikacja ma zostać zainstalowana w dodatkowym podkatalogu:

   - W katalogu (1) – wpisz nazwę nowego katalogu/podkatalogu, w którym aplikacja zostanie zainstalowana;

   - Przekierowanie domeny (2) – zaznacz checkbox, aby domena została automatycznie przekierowana na powyżej wpisany katalog/podkatalog.

  • Pamiętaj, że:

  • katalog, w którym aplikacja ma zostać zainstalowana, musi być pusty; jeżeli znajdują się w nim jakiekolwiek pliki (np. z wcześniejszej instalacji), usuń je poprzez połączenie FTP z serwerem albo przekieruj domenę na inny katalog w CloudHosting Panelu; w przypadku konieczności zmiany przekierowania domeny, wyloguj się z autoinstalatora poprzez przycisk Wyloguj, znajdujący się w prawym górnym rogu, następnie zmień przekierowanie domeny i ponownie uruchom autoinstalator aplikacji;
  • jeśli domena, dla której chcesz zainstalować aplikację, nie znajduje się na liście wyboru w autoinstalatorze, oznacza to, że nie została prawidłowo dodana w CloudHosting Panelu serwera; wyloguj się z autoinstalatora poprzez przycisk Wyloguj, znajdujący się w prawym górnym rogu, dodaj domenę w CloudHosting Panelu, przekieruj ją na właściwy katalog i ponownie uruchom autointalator.
 1. Ustawienia witryny

  • Nazwa sklepu – wpisz w tym miejscu nazwę swojego sklepu widoczną w tytule strony.

  • Stary katalog Admin – wpisz nazwę katalogu administratora strony, która będzie służyła do logowania na zaplecze witryny.

 2. Konto administratora

  • E-mail administratora – wpisz administracyjny adres e-mail aplikacji; logowanie do zaplecza możliwe będzie również dzięki niemu; pamiętaj, żeby wpisać istniejący i działający adres e-mail, gdyż w przypadku zagubienia hasła administratora, właśnie na ten adres zostaną przesłane informacje na temat jego odzyskania.

  • Hasło administratora – wpisz silne hasło, lub wygeneruj losowe hasło, naciskając ikonę (1), widoczną po prawej stronie; podczas wpisywania, hasło może być widoczne lub zakryte w formularzu, naciśnij w tym celu odpowiednio Pokaż (2) lub Ukryj.

  • Imię – dane osoby administrującej stroną.

  • Nazwisko – dane osoby administrującej stroną.

 3. Zaawansowane opcje

  • Prefiks tabeli – wpisz preferowany prefiks tabeli w bazie danych lub pozostaw wpis domyślny.

  • Wyłącz powiadomienia o aktualizacji – jeśli opcja zostanie zaznaczona, nie będą przesyłane wiadomości z powiadomieniami odnośnie dostępnych aktualizacji.

  • Lokalizacja Backupu – wybierz miejsce zapisywania backupów aplikacji.

  • W polu Szczegóły instalacji e-mail do wpisz adres, na jaki przesłana zostanie wiadomość ze szczegółami wykonanej operacji. Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk Instaluj, aby proces instalacji został rozpoczęty.

Wyświetlone zostaną informacje dotyczące podstępu instalacji. Może ona potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż zostanie zakończona.

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji, wyświetlony zostanie komunikat podsumowujący ją, zawierający również adres domeny, dla której została ona wykonana, a także odnośnik logowania (1) bezpośrednio do zaplecza aplikacji.

Aby zalogować się do aplikacji w późniejszym czasie, wpisz w pasku przeglądarki adres domeny/katalog administratora ustawiony w trakcie instalacji aplikacji. Przykładowo, dla strony pod adresem nazwadomeny.pl, dla której w trakcie instalacji aplikacji wpisano nazwę katalogu administratora admin123, adresem logowania do zaplecza strony będzie adres nazwadomeny.pl/admin123. Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać zdefiniowany w trakcie instalacji adres e-mail administratora, a także ustawione hasło.

Aby strona była prawidłowo wyświetlana pod adresem domeny, przejdź w zapleczu aplikacji do zakładki Preferences (Preferencje) → SEO & URLs (1), odnajdź sekcję SET SHOP URL (2), czyli Ustawienia URL sklepu, a następnie:

 • w polu Shop domain (3), czyli Domena sklepu, wpisz wyłącznie adres domeny, bez dodatkowej ścieżki do katalogu, a także bez prefiksów http:// lub https://;
 • w polu SSL domain (4), czyli Domena SSL, wpisz tylko adres domeny, bez dodatkowej ścieżki do katalogu, a także bez prefiksów http:// lub https://;
 • w polu Base URI (5), czyli URI bazowy, wpisz wyłącznie znak ukośnika /, bez dodatkowej ścieżki do katalogu;
 • zatwierdź zmiany, klikając po prawej stronie przycisk Save (6), czyli Zapisz.

WIĘCEJ INFORMACJI:Zaawansowana konfiguracja SMTP w PrestaShop

 

Typowe błędy instalacji aplikacji

W trakcie instalacji aplikacji możesz napotkać na problemy, które uniemożliwią prawidłowy przebieg tego procesu. Wówczas, Autoinstalator wyświetli odpowiedni komunikat błędu.

 1. Could not FTP to the domain – występuje najczęściej gdy:
  • domena nie została prawidłowo przekierowana na serwer w Panelu Klienta;

  • od chwili zmiany konfiguracji domeny nie upłynął czas propagacji zmian;

  • domena nie została prawidłowo dodana lub przekierowana na katalog w CloudHosting Panelu.

 2. Instalacja nie może być kontynuowana, ponieważ w folderze docelowym istnieją następujące pliki.
  • Komunikat zostanie wyświetlony wówczas, jeśli nastąpi próba zainstalowania aplikacji do katalogu, który zawiera inną, zainstalowaną już wcześniej . Wyloguj się z Autoinstalatora, zmień przekierowanie domeny na właściwy katalog w CloudHosting Panelu, przejdź do Autoinstalatora i ponów próbę instalacji aplikacji.

 3. Could not access the worker file over web – występuje najczęściej gdy:
  • w CloudHosting Panelu zmieniono przekierowanie domeny, będąc zalogowanym w tym samym czasie do Autoinstalatora; wyloguj się z Autoinstalatora, ponów przekierowanie domeny w CloudHosting Panelu i otwórz ponownie Autoinstalator;

  • w katalogu głównym serwera znajduje się plik .htaccess zawierający wpisy przekierowania domen:

   - wyloguj się z Autoinstalatora aplikacji;

   - zaloguj się do FTP serwera, skopiuj na komputer plik .htaccess z głównego katalogu serwera;

   - skasuj plik z serwera upewniwszy się wcześniej, że posiadasz na komputerze jego kopię;

   - poprzez CloudHosting Panel wywołaj Autoinstalator i ponów próbę instalacji aplikacji;

   - po udanej instalacji, skopiuj poprzez FTP plik htaccess.htaccess z komputera, do katalogu głównego serwera;

   - zmień nazwę pliku znajdującego się na serwerze, na .htaccess (wykasuj jego nazwę przed kropką).

Table of Contents