Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Dostęp do strony WWW po zmianie adresu IP i bez czekania na propagację zmian w DNS

 • Pomoc
 • Domeny
 • Dostęp do strony WWW po zmianie adresu IP i bez czekania na propagację zmian w DNS

 

Przenosząc stronę internetową na nowy serwer, chcemy mieć pewność, że będzie ona na nim wyświetlana poprawnie. Przekierowanie domeny na IP nowego serwera, lub na nowe name servery, wiąże się z koniecznością propagacji zmian na serwerach DNS, która trwa od kilku do nawet 72 godzin. Istnieje ryzyko, że po przeniesieniu nasza strona będzie zawierała jakieś błędy, dlatego zanim zdecydujemy się na zmianę konfiguracji jej strefy DNS, warto najpierw zweryfikować poprawność jej działania lokalnie. Konieczne jest w tym celu ustawienie właściwych informacji o lokalizacji domeny w Internecie bezpośrednio na naszym komputerze.

Opisane w niniejszym artykule zmiany odniosą natychmiastowy skutek na komputerze, na którym je wprowadzono. Pozostałe osoby, wyświetlające stronę na innych urządzeniach, będą nadal widziały ją jako funkcjonującą na dotychczasowym serwerze. Lokalne przekierowania domeny na nowy adres IP realizowane jest poprzez edycję pliku systemowego hosts.

 

Przekierowanie domeny za pomocą pliku hosts w systemie Windows
 1. Korzystając z uprawnień administratora systemu, przejdź do lokalizacji, w której znajduje się plik hosts.
  • W systemach Windows 7, 8 i 10 plik znajduje się w katalogu Windows\system32\drivers\etc.
  • W systemach Windows XP, 2003 oraz Vista plik zlokalizowany jest w katalogu Windows\system32\drivers\etc\hosts.
  • W Windows NT oraz 2006 lokalizacją pliku jest WINNT\system32\drivers\etc\hosts.
  • W starszych systemach Windows 95, 98 i ME plik umiejscowiony jest w katalogu Windows\hosts.
 2. Otwórz plik do edycji za pomocą aplikacji Notatnik.

  edycja hosts otworz

 3. Na samym końcu, w nowej linii dodaj wpis:

  adres_ip domena

  Na naszym przykładzie będzie to:

  82.128.128.99 nazwadomeny.pl

  edycja hosts dopisz

 4. Zapisz zmiany w pliku i zamknij go. Jeśli zapisanie zmian w pliku nie będzie możliwe, konieczne będzie nadanie mu odpowiednich praw.
  • Zamknij plik, odrzucając wykonane w nim zmiany, a następnie kliknij w niego prawym klawiszem myszki i wybierz opcję Właściwości.
  • W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Zabezpieczenia (1), zaznacz wiersz Użytkownicy (2) i kliknij przycisk Edytuj (3).

   edycja hosts uprawnienia 1

  • Wybierz wiersz Użytkownicy (1), a następnie poniżej zaznacz checkboxy przy opcjach Modyfikacja (2) oraz Zapis (3). Naciśnij przycisk OK (4) i potwierdź wykonanie zmiany na kolejnym wyświetlonym oknie.

   edycja hosts nadanie uprawnien

  • Po zmianie uprawnień otwórz ponownie plik w aplikacji Notatnik i wykonaj wcześniej zamierzony wpis.
 5. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki lub otwórz ją w trybie prywatnym i wpisz adres swojej domeny. Wyświetlona w ten sposób strona działać będzie z nowego serwera. Na wszystkich pozostałych urządzeniach domena będzie wyświetlała stronę z dotychczasowego serwera.
 6. Aby wyłączyć przekierowanie domeny w pliku hosts, należy ponownie edytować ten plik i na początku wiersza z przekierowaniem umieścić znak # lub całkowicie usunąć dodany wcześniej zapis.
 7. Jeśli zmieniono uprawnienia pliku, aby móc zapisać w nim zmiany, po zakończonych działaniach na lokalnie wyświetlanej domenie należy cofnąć nadane użytkownikom uprawnienia, odznaczając opcje ModyfikacjaZapis.

 

Przekierowanie domeny za pomocą pliku hosts w systemie Linux
 1. Będąc zalogowanym jako root, przejdź do lokalizacji, w której znajduje się plik hosts. Domyślnie, w większości dystrybucji systemu Linux, plik ten znajduje się w katalogu /etc/hosts.
 2. Otwórz plik do edycji i na jego końcu, w nowej linii wpisz:

  adres_ip domena

  Na naszym przykładzie będzie to:

  82.128.128.99 nazwadomeny.pl
 3. Zapisz zmiany w pliku i wywołaj stronę w przeglądarce, wyczyść wcześniej jej pamięć podręczną lub skorzystaj z trybu prywatnego.
 4. Aby wyłączyć działanie lokalnego przekierowania domeny, otwórz ponownie edycję pliku hosts i dopisz na początku wiersza znak # lub usuń wcześniej dodany wpis.

 

Przekierowanie domeny za pomocą pliku hosts w systemie macOS
 1. Uruchom aplikację Terminal (Aplikacje -> Narzędzia -> Terminal).
 2. W oknie konsoli wpisz polecenie:

  sudo nano /private/etc/hosts
 3. W otwartym pliku hosts dodaj na jego końcu, w nowej linii wpis w postaci:

  adres_ip domena

  Na naszym przykładzie będzie to:

  82.128.128.99 nazwadomeny.pl
 4. Zapisz zmianę w pliku, naciskając kombinację klawiszy: Ctrl+O, Enter, Ctrl+O.
 5. Wywołaj adres domeny w przeglądarce i sprawdź wyświetlanie strony.
 6. Aby wyłączyć działanie lokalnego przekierowania domeny, otwórz ponownie do edycji plik hosts i usuń dodany wcześniej zapis.

 

Przekierowanie domeny z prefiksem www za pomocą pliku hosts

Aby na nowy adres IP przekierować domenę również z prefiksem www, należy w edytowanym pliku hosts dodać następujący wpis:

adres_ip domena www.domena

Na naszym przykładzie będzie to:

82.128.128.99 nazwadomeny.pl www.nazwadomeny.pl

Wpis ten można dodać zarówno w systemie Windows, Linux, jak i macOS.

 

Przekierowanie domeny bez ingerencji w plik hosts

W przypadku systemu Windows istnieje możliwość ustawienia lokalnego przekierowania domeny na inny adres IP bez konieczności ingerencji w plik hosts. Przekierowanie takie można ustawić z wykorzystaniem odpowiedniego programu, np. HostsFileEditor. Program należy pobrać ze strony https://hostsfileeditor.com/.

Po uruchomieniu programu w nowym pustym wierszu należy dodać konfigurowane przekierowanie. W kolumnie IP Address wpisz nowy adres IP (1) dla domeny, a obok, w kolumnie Host Names jej adres (2). Zaznacz checkbox widoczny po lewej stronie (3) i kliknij powyżej ikonę Save (4).

hostfileeditor

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki lub uruchom ją w trybie prywatnym i zweryfikuj wyświetlanie strony.

Aby wyłączyć przekierowanie w programie HostsFileEditor, odznacz checkbox przy dodanym wcześniej wierszu i kliknij ikonę Save. Możesz również usunąć dodany zapis poprzez kliknięcie w niego prawym przyciskiem myszki i wybranie opcji Delete.

Table of Contents