Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Dodawanie pulpitu nawigacyjnego w OpenSearch

Narzędzie OpenSearch umożliwia wizualne przedstawienie danych analitycznych, operacyjnych i strategicznych w postaci pulpitu nawigacyjnego. Tak przedstawiony widok kluczowych wskaźników upraszcza eksplorację danych i umożliwia ich podgląd wtedy, kiedy są potrzebne.

Aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, zaloguj się do aplikacji jako admin (Sprawdź: Logowanie do OpenSearch Dashboards). Po zalogowaniu, w menu aplikacji odnajdź sekcję OpenSearch Dashboards (1) i kliknij opcję Dashboards (2).

Wyświetlona zostanie lista utworzonych pulpitów. Po prawej stronie kliknij przycisk Create (1) i wybierz Dashboard (2).

Jeśli chcesz skorzystać z gotowych wzorów paneli pulpitu, kliknij odnośnik Add an existing (1).

Wybierz z listy interesujący Cię panel i kliknij na jego nazwie (1), aby element został dodany do Twojego pulpitu. Po dodaniu odpowiadających Ci paneli, zamknij okno z wyborem wzorów lub kliknij na obszarze roboczym pulpitu.


 

Jeśli chcesz utworzyć zupełnie nowy panel pulpitu, kliknij odnośnik Create new (1).

Wybierz rodzaj wizualizacji (1), jaka będzie prezentowana na dodawanym panelu.

W następnym kroku wskaż źródłowy panel (1), na podstawie którego utworzony zostanie nowy.

Uzupełnij wszystkie potrzebne dane i informacje. Po zakończonej konfiguracji, kliknij przycisk Update (1), znajdujący się w prawym dolnym rogu, aby informacje zostały wprowadzone.

Po zaktualizowaniu informacji, kliknij przycisk Save (1), znajdujący się w górnej części aplikacji, aby zapisać dodawaną wizualizację.

Pojawi się okno zapisywania wizualizacji. Wpisz jej tytuł (1) i opcjonalnie opis (2). Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Save and return (3).


 

Aby edytować zawartość i ustawienia dodanego panelu, kliknij ikonę koła zębatego (1), znajdującą się w prawym górnym rogu każdego panelu. Wyświetlone zostanie menu dostępnych opcji.

Table of Contents